svētdiena, 2016. gada 24. aprīlis

Garkalnes iecirknis Ādažos

Plūdi ( 2010 - 2013 )

 Plūdi ( 2010 - 2013 )

Plūdi ( 2010 - 2013 )Zvaigžņu iela

Zvaigžņu iela
ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis

Maruta un Dainis Babuļi

Mēs mākam "danci vest līkumiņu līkumiem"! Tā droši var apgalvot Marutas un Daiņa Babuļu visi ģimenes locekļi.


Es dziedātu, gavilētu, ja man otr(i)s palīdzētu.

* Rasmas Maskalānes raksts žurnālā "Skola un ģimene" 1981.g. Nr.8


Plīvo kleitiņa, kājiņas zib,   mazā Maijiņa dejot grib.
Ja pašiem savs spēkarats, tad koncertbraucienā dodoties, tautiskie atribūti var  atļauties konkurēt ar mehāniskajiem.Pagaidām tikai "vēsturiskais" koferis un vēl dažas detaļas ļauj nojaust, ka pēc neilga laika notiks brīnums un Maruta un Dainis Babuļi pārvērtīsies Tautas deju ansambļa "Dancis" dejotājos.Dainis Babulis (no kreisās) Ādažu astoņgadīgo skolu beidzot. Pasākums vecajā kultūras namā.


pirmdiena, 2016. gada 4. aprīlis

Atvadas no vecās skolas / Ādažu astoņgadīgā skola / 1986.g.

Jaunieši pie Ādažu pamatskolas / 20.gs. 30.gadi. ( centrā Marta Drēziņa; foto - L. Drēziņš )

Futbola komanda pie Ādažu pamatskolas / 20.gs. 30.gadi.

Ādažu pamatskola. Celta 1927.g. pēc arhitekta P.Kundziņa projekta. Ādažnieki brīvprātīgi gāja "klaušās", lai ietaupītu līdzekļus skolas celtniecībai. Skolas celtniecībai bija paredzēti 100 tūkstoši latu. ēku uzcēla par 60 tūkstošiem.sestdiena, 2016. gada 2. aprīlis

Ādažu astoņgadīgās skolas pēdējais 1.septembris / 1986.gadsPēdējais Pēdējais zvans Ādažu astoņgadīgajā skolā 1986.gada maijā. Šefības uzņēmuma pārstāvji sveic pēdējā zvana vaininiekus. Bildē no kreisās: Donats Janēvics, Verners Brežģis,  ------ , Inita Treiguta, Arnis Osis.  Labajā malā no labās latviešu valodas un literatūras skolotāja Biruta Virkava un skolotājs Fēliks Circenis.
Bilde no salidojuma ( 26.05.1984.) dziesmu grāmatas.piektdiena, 2016. gada 1. aprīlis

Gājiens uz jauno skolu / Ādaži / 1986.g.


Pionieri noliek ziedus pie Ļeņina pieminekļa.  Tas atradās pretī ieejai vecajā pagastmājā (Gaujas iela 16).  Tolaik, kad uzstādīja pieminekli te bija kolhoza valdes ēka. Piemineklis tapis par godu Padomju valsts piecdesmitajai gadadienai. Pirmā no kreisās pionieru vadītāja un vēstures skolotāja Rita Ulpe. Skolotāja skolā nostrādāja 50 gadus un aizgāja pensijā 2015.gada augustā.

Gājiens no vecās - Ādažu astoņgadīgās skolas sasniedzis jauno - Ādažu vidusskolu.