trešdiena, 2023. gada 22. februāris

Laveri <>Laveru ceļš

Laveru ezersAtjaunoti Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvji Ādažu novadā 

Autors Apriņķis.lv
20.07.2016
Mārīte Šketika 

Ādažu novadā atjaunoti Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvji 2,82 km garumā. Darbu ietvaros novākts apaugums, izrakts un izlīdzināts piesērējums grāvju atbērtnē, atjaunotas drenu iztekas, iztīrītas caurtekas un atjaunoti nostiprinājumi, kā arī veikta vienas caurtekas pārbūve. 

Būvdarbus veica SIA "Lielvārdes meliorācija", būvuzraudzību – SIA "Kurzemes meliorācija", informēja Ādažu novada pašvaldībā.

Lai nodrošinātu atjaunoto grāvju funkcionēšanu ilgtermiņā, tos nepieciešams uzturēt un ekspluatēt atbilstoši 03.08.2010. Ministru kabinetu noteikumiem Nr. 714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi". Par noteikumu izpildi ir atbildīga gan Ādažu novada pašvaldība, gan zemju īpašnieki atbilstoši īpašumu robežām.

===

Ķiršu iela (pirms pārbūves) <>
 

===