trešdiena, 2022. gada 31. augusts

Dzīve Ādažu skolā 20.g.s. vidū <>

Kadri no 1949.gadā uzņemtas filmas.
Skolniece Maija Sūna deklamē dzejoli


 

===

sestdiena, 2022. gada 6. augusts

Svētku reize / Godinām labākos <>


Balvu saņem Augusts Bērziņš 
Paldies jums, sirmgalvji!
1962.06.24 Darba Balss (Rīgas rajons)
🌸🌸🌸
Mehanizatoram Pēterim Sproģim piešķirts komunistiskā darba trieciennieka 
godpilnais nosaukums. Vienpadsmit sezonas viņš nostrādājis par kombainieri.  
Darbā ar mašīnām aizvadīti četrpadsmit gadi. 
Otro gadu Pēteris Sproģis strādā Ādažos, 
būdams pirmrindnieku skaitā gan kā kombainieris, gan traktorists.


Vairāk nekā desmit gadus kolhozā «Ādaži» par putnkopi strādā Aina Ozoliņa, 
arvien gūdama labus darba panākumus, kopjot pusotrus tūkstošus lielo dējējvistu saimi.  
Kopš gada sākuma iegūts 259 tūkstoši olu, bet no katras vistas caurmērā 164 olas.

Godina darba darītājus
1966.10.12 Darba Balss (Rīgas rajons)
LIGNARS, A.
🌹 🌹 🌹
10:10 ABU KOLEKTĪVU LABĀ!
1966.11.20 Darba Balss (Rīgas rajons)
Jurjāne, M.


10:10 ABU KOLEKTĪVU LABĀ!
1966.11.20 Darba Balss (Rīgas rajons)
Jurjāne, M.
🌷 🌷 🌷
Godina vecos laudis
1971.11.20 Darba Balss (Rīgas rajons)
Liepa, A.
🍁 🍁 🍁
kolhoza «Ādaži» veco ļaužu deju kolektīva dalībnieces
(no kreisās): Velta Mežule, Marija Lauciņa un Emīlija Ķīse pirms koncerta.

MŪSU RAJONĀ
1967.04.05 Darba Balss (Rīgas rajons)
🌻🌻🌻

RŪPES PAR PENSIONĀRIEM
1986.10.28 Darba Balss (Rīgas rajons)
🌼🌼🌼
RAJONA RITMI
1970.12.10 Darba Balss (Rīgas rajons)

🌺 🌺 🌺
lopkopēji kompleksa atpūtas istabā / TASS fotohronika

kolhoza «Ādaži» piena kompleksa labākā komjauniešu un jauniešu brigāde 
(no kreisās) J. Taube, N. Dakša, A. Guļevičs, A. Veinbergs, V. Jurevica un H. Dakša;
TASS fotohronika

Izcila darba uzvara
1980.12.04 Oktobra Karogs (Alūksne)
🍂 🍂 🍂

SVĒTKOS GODINA LABĀKOS
1968.05.05 Darba Balss (Rīgas rajons)
Ansone, A.
🍀🍀🍀
Piecgades pirmās uzvaras
1971.11.06 Darba Balss (Rīgas rajons)
🌿 🌿 🌿
Vārds pirmrindniekiem
1963.04.12 Darba Balss (Rīgas rajons)
Priednieks, J.
🌸 🌸 🌸
Republikas dārzkopju diena Ādažos
1970.08.11 Darba Balss (Rīgas rajons)
Grīnšteine, M.
🌹 🌹 🌹
RAJONA RITMI
1983.03.15 Darba Balss (Rīgas rajons)
🍁 🍁 🍁
jauns un nadzīgs mehanizators ir I. Šamšelis
Viņam kombainieru vidū pirmā vieta!

KAD RUDENS DARBI PADARĪTI
1981.10.31 Darba Balss (Rīgas rajons)
Neiburga, A.
🍀 🍀 🍀
Vienmēr sauli jūsu ceļā!
1962.11.04 Darba Balss (Rīgas rajons)
Turins, A.
===

Jēkabs Legzdiņš <>

* Policija / 01.11.1937
***
* Jaunākās Ziņas / 09.11.1937
***

* Policija / 01.06.1939
***

* Pagasta Dzīve / 15.06.1939
***

* Brīvā Zeme / 03.11.1939
***

* Daugavas Vanagi: Latviešu karavīru frontes laikraksts / 19.03.1943

=