trešdiena, 2022. gada 31. augusts

Ādažu skola 20 g.s ( 40 - tie ) ^

 Skolnieki V. Veselis un D. Pūriņš paši izgatavoja un
arī iekārtoja skolas fizikas kabinetu.

Ādažu pamatskolas audzēkņi J. Sausiņš un Z. Kalniņš
ieziemo savas skolas ābelītes

ARĪ MĒS VARAM, ARĪ MĒS DARĀM
1946.12.01 Bērnība
***
Skolotāji palīdz Ādažu pagasts kopsummā jau bija izpildījis labības piegādes gada plānu, bet atsevišķas saimniecības vēl atpalika. Tad sagādes darbā pagasta izpildu komiteja pieaicināja arī Ādažu 7-kl. skolas skolotājus un komjauniešus. Katras klases audzinātājs un skolas komjaunieši — Daģis, Ķīsis un Riekstiņa apjautājās skolniekiem, vai viņu vecāki ir norēķinājušies ar valsti. Izrādījās, ka vēl 18 saimniecībās saistības nebija izpildītas. Skolas direktore Mūrniece un skolotājas Poriete, Ozoliņa un Ļubimova ieradās pie šo bērnu vecākiem, paskaidroja tiem, kādēļ nepieciešams labību piegādāt pirms termiņa, un panāca, ka visi skolnieku vecāki pilnīgi norēķinājās ar valsti un vēl nodeva 6,5 tonnas maizes labības» virs normas. 

Skolotāji palīdz  
1947.09.24 Padomju Jaunatne 
B. Borgs
***

* Darba Balss / Mūsu laukos un pilsētās / 13.05.1948
⏰⏰⏰
* Darba Balss / Eksāmenu laikā / 06.06.1948
***
Kadri no 1949.gadā uzņemtas filmas.
Skolniece Maija Sūna deklamē dzejoli


 

***
Bērni uzmanīgi klausās Puriņa vectētiņa stāstā

BĒRNĪBAS
1949.10.20 Pionieris

-

sestdiena, 2022. gada 6. augusts

Jēkabs Legzdiņš <>

* Policija / 01.11.1937
***
* Jaunākās Ziņas / 09.11.1937
***

* Policija / 01.06.1939
***

* Pagasta Dzīve / 15.06.1939
***

* Brīvā Zeme / 03.11.1939
***

* Daugavas Vanagi: Latviešu karavīru frontes laikraksts / 19.03.1943

=

Reinhards Niedra <>


Dzīves kalngalā
1994.11.07 Brīvā Latvija: Apvienotā "Londonas Avīze" un "Latvija"


Dzīves kalngalā
2004.11.20 Brīvā Latvija: Apvienotā "Londonas Avīze" un "Latvija"
JUH-Palīgi

=

Klibais Kristaps <>

 
* Atpūta / 07.09.1928
Klibais Kristaps 
Marta, 13 g. v., Ādažos. 

===