otrdiena, 2019. gada 22. janvāris

Ādažnieki dejo - 1 <>

Deju kopa "Draugi"
================================

Deju grupa "Dēka"

Senioru deju kolektīvs “DĒKA”
Senioru deju kolektīvs “DĒKA” ir dibināta 2013. gadā pēc Ādažu novada pensionāru biedrības iniciatīvas ar mērķi pievērst ļaudis aktīvam dzīvesveidam un iesaistīt novada sabiedriskajā dzīvē daļu to senioru, kuri vēl nebija atraduši savu vietu Ādažu senioru aktivitātēs.
Biruta Krūze - pensionāru biedrības vad.

Tas bija piemērots laiks šāda kolektīva dibināšanai, jo Ādažos, kas ir tik bagāts ar tautisko deju tradīcijām, senioru deju kolektīva nebija.
2013. gada vasaras XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki svētku krāšņā koncerta un emociju iespaidā, 2013. gada rudenī ar 5 pāru sastāvu tika dibināts senioru deju kolektīvs “DĒKA” un uz to brīdi tas ir pirmais senioru tautas deju kolektīvs Ādažos. Nosaukumu “DĒKA” – izdomājuši paši dejotāji, jo tas atbilst deju kopas pilnajam piedzīvojumu sarakstam. Sākumā deju kolektīva vajadzībām iedalīja tikai telpas mēģinājumiem. Kolektīva darbību uzsākot no 5 pāru sastāva, bija tikai viens cilvēks ar dejotāja pieredzi. Sākumā nodarbības notika solīti pa solim, reizēm izmantojot arī palīdzību no YouTubes.
Oktobrī (2013.) kolektīvs uzsāka pirmās nodarbības kopā ar Aiju Ērgli (uz pāris mēnešiem), kura darbojās brīvprātīgi un iemācīja senioriem pirmos soļus, kāju, roku stāvokļus, kustību kombinācijas, lai varētu sākt mācīties kādu deju. Dejotāji bija nepacietības pilni un patstāvīgi mācījās no YouTubes savu izredzēto danci. Vadītāja ieteica apgūt deju “Spieķītis” un ierādīja tās kustības. Jau decembra mēnesī SDK “DĒKA” rādīja savu pirmo sniegumu Pensionāru Ziemassvētku koncertā ar deju “Spieķītis” (pašmācībā ar YouTube un Aiju Ērgli) Pēc pirmās uzstāšanās interese par tautas deju senioru vidū pieauga. Dejotāji bija neatlaidīgi un, gribēdami, lai kolektīvs tomēr stabili pastāvētu, nolēma uzrunāt vadītāju, kurš varētu uzņemties kolektīva pilnveidošanas un deju programmas paplašināšanas darbu.
No 2014.gada janvāra arī uz pāris mēnešiem par kolektīva vadītāju kļuva Līga Lancmane. Vadītājai bija arī videjās paaudzes deju kolektīvs. Tā kā bija grūti apvienot darbu abos kolektīvos, nācās sadarbību ar SDK “DĒKA” pārtraukt.
Lai varētu dejot Pensionāru biedrības rīkotajā Lieldienu koncertā, dejotāji pašmācībā no YouTube apguva deju “Klabdancis” un vēlreiz palūdza Aijai Ērglei pielabot neprecizitātes. Joprojām kolektīvs cerēja uzrunāt cilvēku, kurš būtu ar mieru ilgtermiņā uzņemties deju kolektīva attīstību.
2014.gada vasarā, lai varētu dejot Pensionāru svētku koncertā Engures novadā, uz pāris deju mēģinājumiem tika uzaicināta jauna vadītāja Liene Gailāne, lai palīdzētu precīzāk sagatavot 1-2 dejas. Sadarbība izdevās veiksmīga. Nu bija vēlme šo vadītāju pierunāt arī turpmāk strādāt kolektīvā. Pierunāšanas process bija neatlaidīgs.
2014.gada oktobrī, ar pašvaldības atbalstu, ar kolektīvu uzņēmās strādāt Liene Gailāne kopā ar koncertmeistari Gaļinu Uvarovu. Jau pirmajā sadarbības gadā tika uzstādīti lieli mērķi – piedalīties Siguldas deju apriņķa deju skatē un uzstāties sadraudzības koncertos citos novados.
Jau 2015. gada vasarā kolektīvs piedalījās projektā Latvijas kultūras dienas Slovākijā. Programma veidota sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Slovākijas Republikā.
Entuziasma pilni, ar humoru, bet lielu pacietību, dejotāji ir iepazinuši gan etnogrāfiskās dejas, gan apguvuši nopietnas skatuves dejas. Šobrīd kolektīvu kuplina jau 12 pāri (25 dalībnieki).
2018.gadā ar godu pārstāvēja Ādažu novadu Latvijai-100 pasākumos, XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju svētkos, lieluzvedumā „Māras zeme”.
2019.gada pavasarī SDK “DĒKA” ar vērienīgu koncertu nosvinēja savu 5 sezonas jubileju kopā ar draugiem, 7 vieskolektīviem un draugiem no kaimiņzemēm.
SDK “DĒKA” aktīvi piedalās sadancošanas koncertos ne tikai savā novadā, bet visos Latvijas reģionos, XX Latvijas Senioru deju svētkos Madonā, XXI Latvijas Senioru deju svētkos Ventspilī un republikas starpsvētku pasākumos. Piedalījies koncertprogrammā “Latvijas kultūras dienas Slovākijā 2015”, paaudžu draudzības koncertā Kauņas Vitauta Magnuss universitātes aulā, dejojis uz Tartu teātra Lielās skatuves, Baltu dienas koncertos Lietuvā (Viļņa, Kauņa, Jievaro), festivālā Spānijā. Kolektīvs ir piedalījies visās deju skatēs un jau ieņem stabilu I. pakāpi Latvijā – senioru F grupā.
Kopā ar vadītāju Lieni Gailāni – tur godā dejas kvalitāti un visus šos gadus dižojas ar Ādažu vārdu gan Latvijā, gan aiz tās robežām.
2023.gadā gatavojamies svinēt kolektīva 10 gadu jubileju.

Kolektīva darbības pārskats pa gadiem:
2014.gadā :
• Senioru deju kolektīvu Jaunā gada ieskaņas koncerts Ādažu k/c
• “Sadancošana Aknīstē”.
• Siguldas apriņķa deju skate.
• Senioru sporta dienai veltītais sadraudzības koncerts.
• Sadancošanas koncerts „Lielais kurvis” Berģu k/c.
• Sadraudzības koncerts Limbažu k/n.
• Gaujas ielas svētki - Ādažos
2015.gadā :
• Sadancošanas koncerts Ķegumā.
• IV Saulkrastu tautas deju festivāls „Sasala jūrīna”.
• Siguldas apriņķa deju kolektīvu deju skate.
• Lieldienu koncerts senioriem.
• Gaujas ielas svētki – Ādažos.
• XVIII Latvijas senioru deju kolektīvu deju svētki Madonā.
• “Sadancošana Aknīstē”.
• TARTU PEDAGOĢISKĀ UNIVERSITĀTE - Tartu SENIORU BIEDRĪBAS jubilejas koncerts.(Igaunija)
• Sadancošana Ziemeļblāzmā.
• Sadancošana Ogrē “Zem dižozola pazarēm”.
• Ziemassvētku koncerts senioriem – Ādažos.
2016.gadā. :
• Sadancošanas koncerts Ķegumā “Ķekatas nāk”
• Ādažu novada amatierkolektīvu koncerts “Tādi esam”
• Senioru sadancošana “Dēka pie Gaujas – Ādažos”2016
• V Saulkrastu tautas deju festivāls „Sasala jūrīna”.
• Sadancošanā “Saivas jampadracis”
• Amatierkolektīvu deju svētki Ādažos “Saule grieza zelta riņķi Gaujas loku pagalmā”
• Pierīgas deju kolektīvu svētkos Baldonē.
• Amatierkolektīvu koncerts “Tie esam mēs” Ādažos II.daļās
• Kauņas Vytauta Magnusa universitātes aulā sadraudzības koncerts. (Lietuva)
• Gaujas ielas svētki – Ādažos.
• Ziemassvētku koncerts senioriem – Ādažos
• XIII Senioru sporta spēles Ādažos.
• “Jievaro tiltas-2016” Lietuvā.
2017.gadā:
• Dēka pie Gaujas Ādažos 2017.
• Senioru Lieldienu koncerts Ādažos
• VI Saulkrastu deju kolektīvu festivāls “Sasala jūrīna”
• Dziesma un deja manam novadam 2017 (Ulbrokā)
• Kā 100 gadnieki svin Saulgriežus – Brīvdabas muzejā – filmēšana.
• Aizputes pilsētas svētkos
• Gaujas ielas svētki 2017
• Senioru deju diena Ventspilī "Četri vēji"
• Siguldas deju apriņķa deju skate
• Starptautiskās Senioru sporta dienas koncerts
• "...Iededzot sveci par mīlestību..." Lēdmanē
• Ādažu senioru amatierkolektīvu koncerts
• Senioru biedrības Jubilejas koncerts Tartū (lielajā teātrī)
• Deju nometne.
2018.gadā:
• "Baltā galdauta svētki" Ādažos
• "Gaujas ielas svētki 2018"
• Siguldas deju apriņķa deju skate
• Tautas sadancošana - lielkoncerts "Māras zeme" Lido atpūtas centrā
• XVI Deju svētku lielkoncerts "Māras zeme" – Daugavas stadionā
• Engures senioru apvienības rīkotais Brīvdabas koncerts
• VII Saulkrastu Tautas deju kolektīvu Festivāls “Sasala jūrīna”
• Ādažu senioru amatierkolektīvu koncerts Gārsenes k/c
• Ādažu senioru Ziemassvētku koncerts
• Starptautiskās Senioru sporta dienas koncerts
• 5 gadu jubilejas koncerts "Ceļojums" Ziemeļblāzmā
• Valsts svētku koncerts Ādažos
• Koncerts Kauņā - "Māsai Latvijai -100" (Lietuva)
• Koncerts Jonavā - "Māsai Latvijai -100" (Lietuva)
2019.gadā:
• Kolektīva 5 gadu jubilejas koncerts "Pagriezies, pagriezies!" Ādažos
• koncerts "Saivas jampadracis" Salacgrīvā
• Baltā galdauta svētki
• Gaujas ielas svētki 2019
• Siguldas deju apriņķa deju skate
• koncerts Tartū un Āksi - Ledus laikmeta muzejā (Igaunija)- feastivāls Saadjerve.
• koncerts "Par prieku Tev, par prieku sev!" Ulbrokā
• Engures senioru apvienības rīkotais Brīvdabas koncerts
• Starptautiskās Senioru sporta dienas koncerts
• Deju kolektīvu lielkoncerts Ādažos “Ziemas Saulgriežus gaidot…”
• Festivālā Spānijā – 2 koncerti.
• “Jievaro tiltas-2019” Lietuvā.
• Ziemassvētku koncerts senioriem – Ādažos
2020.gadā:
• “Golden age 2020” Ādažos (starptautisks pasākums)
• Koncerts “Par prieku sev, par prieku tev” 2020 Ulbrokā
• VIII Saulkrastu Tautas deju kolektīvu Festivāls “Sasala jūrīna”
SDK “DĒKA” repertuārs.
1. “Aud, māmiņa, villainīti” J.Purviņš
2. “Bobu dancis” A. Āre
3. “Jančuks, dančuks” V.Kalniņa
4. “Jautrā nakts” I.Indriksone
5. “Kādu mūžu Laima lika” I.Mistre
6. “Klabdancis” V.Ozols
7. “Lanckarons” R.Spalva
8. “Naujienas kadriļa” G.Baumanis
9. “Nāburgu dancis” V.Kalniņa
10. “Pa zaru zariem” J.Ērglis
11. “Pagriezies, saulīte” O.Grasis
12. “Rotā saule rietēdama” A.Ezeriņš
13. “Pavasara kadriļa” I.Indriksone
14. “Sadanco visi!” L.Gailāne
15. “Saivas kadriļa” V.Kalniņa
16. “Spieķītis” M.Simsone
17. “Zemgales tūdaliņš” G.Skuja
18. “Ozollapu vainags” L.Gailāne
19. “Redz kā” Sandra Jonaite
20. “Pūra deja” R.Spalva
21. “Ieved Māras baznīcā” I.Dreļs
22. “Madonas piecdancis” G.Baumanis
23. “Metieniņš” I.Mažāne
24. “Uzlūdz dāmas” I.Mažāne
25. “Simjūdu tirgus” I.Mažāne
Sasniegumi.
1. 2015.g. 30.jūnijā dalība dziesmu un deju maratonā “Latvijas kultūras vasara Slovākijā” Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.
2. 2016.g. 9.aprīlī I pakāpe Siguldas deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē.
3. 2017.g. 25.martā I pakāpe (42,9 punkti) XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skatē.
4. 2018.g. 2.aprīlī I pakāpe (43 punkti) XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē F grupā. (LNKC)
Senioru deju kopa "Dēka"=======================

Ādažu vidusskolas deju grupa "Rūta"

=====================

VPDK  "Sprigulis"
========================
24.06.2013 
Ādažu "Sprigulis" kuls Dziesmu un deju svētkos 
Autors Elīna Kondrāte 

Pulkstenis jau krietni pāri astoņiem vakarā, bet Ādažu kultūras namā atskan katrs stūrītis – te notiek gatavošanās Vispārējiem latviešu XXV Dziesmu un XV Deju svētkiem.

Pirmo reizi kā vidējās paaudzes deju kolektīvs svētkos piedalīsies arī "Sprigulis".

"Pirms pāris dienām saņēmām zīmējumus un tagad mēģinām variantu, kā dejas izskatīsies uz lielā laukuma," steidzīgi atgriežoties pie dejotājiem mēģinājumā zālē pagūst pastāstīt kolektīva vadītāja Līga Lancmane, kurai deju svētki būs īstas ugunskristības – viņa pirmo reizi startēs nevis kā dejotāja, bet kolektīva vadītāja. Arī Līga, tāpat kā liela daļa kolektīva dejotāju, iepriekš dejojusi jaunākās paaudzes deju kolektīvā "Sprigulītis", kas, gadiem ejot, izaudzis kopā ar dalībniekiem.

Sajūtas pirms svētkiem labprāt izstāsta kolektīva dalībnieces Sandra un Andra. "Pats grūtākais? Nē, ir tikai foršais un pats foršākais," par gatavošanos koncertiem smej dalībnieces un atsauc atmiņā virkni labu atmiņu, kas piedzīvotas dziesmu un deju svētkos vēl skolas gados: jauni vēstuļu draugi, negulētas naktis, nakšņošana skolās, neaprakstāmā kopības izjūta. 

Savukārt Jānis, kurš kolektīvā ar pārtraukumiem dejo kopš 1975. gada, atzīst, ka vairs neskaita, cik deju svētkos piedalījies, taču visspilgtāk atmiņā palikuši 1991. gadā Toronto piedzīvotie dziesmu un deju svētki. "Pēc tam nedejoju 16 gadus – no 1993. līdz 2009. gadam, kad atkal sanācām kopā uz kolektīva 40 gadu jubileju. Tā pāris deju, un atkal atsāku dejot," smej Jānis.

Pirmie dziesmu un deju svētki kopā ar "Sprigulīti" būs arī kolektīva koncertmeistarei Agnesei Prokofjevai, kura līdz šim svētkos piedalījusies kā koriste. "Lielākais stress bija līdz skatēm, tagad jau vienkārši gaidu svētkus," smej pianiste, kura ar "Sprigulīti" bijusi kopā visos mēģinājumos gan pirms, gan pēc bargajām skatēm. Tomēr A. Prokofjeva atzīst, ka koncertmeistari šajos svētkos esot nedaudz apbižoti – gan koncertmeistariem, gan vadītājiem koncerts būs jāvēro no aizkulisēm. "Skatītāju ir ļoti daudz, tāpēc saprotu, ka vietu nav tik daudz. Žēl tikai, ka koncerts notiks vietā, kur pat pa actiņu nevarēs palūrēt. Pēc tam būs jāskatās pa televizoru. Vai, kā mēs smejamies, – skatīsimies pa krūmiem," smaida koncertmeistare.

L. Lancmane stāsta, ka pašlaik galvenais ir noturēt kolektīva līmeni. "Galvenais, lai dejotāji nedomā, ka mūs neredzēs. Redz katru un atbildība katram ir liela! Arī es nesu atbildību, tāpēc gribētos, lai šo atbildību nes arī katrs pats," teic kolektīva vadītāja un atklāj, ka 7. jūlijā dejotāji ļausies ne vien svētku sajūtām, bet pieminēs arī "Spriguļa" iepriekšējo vadītāju Jāni Kalašinski, kurš pirms pāris gadiem traģiski gāja bojā – kopā ar savu meitiņu dzīvību zaudēja autoavārijā. "Pēc svētkiem dosimies uz kapiem Jāņa dzimtajā pusē Jaunpiebalgā. It kā ir svētki, bet nevaram pie Jāņa neaizbraukt," asarām acīs teic L. Lancmane. "Mēs dejosim viņa piemiņai."

"Sprigulis" (seniori)24.04.2010.


no kreisās:  Zita Zirne, Ineta Šķestere, Jana Savicka, Ilva Vairoga, Aldis Banga, Kerija Vilcāne, Jurijs Stratans, Līga Lancmane, Valdis Vilcans un Agnese Prokofjeva 

===============================


"Sānsolītis" 


========================

=