Ādaži un Carnikava ķeras pie jaunā novada veidošanas; aicina iesaistīties iedzīvotājusFoto: Publicitātes foto
Šonedēļ Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks (LRA) un Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) parakstīja līgumu par jaunā, apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi, portāls "Delfi" uzzināja Ādažu novada pašvaldībā.
Darbs tiks organizēts piecās darba grupās – ekonomiskās attīstības; izglītības, sporta un kultūras; veselības aprūpes un sociālo jautājumu, teritorijas plānošanas un vides darba grupā. Programmas izstrāde ilgs līdz 2021. gada maijam, bet tās pirmā redakcija jāsagatavo līdz šā gada decembrim.Līgums paredz, ka Ādažu novada un Carnikavas novada domes, ievērojot partnerības un ekonomiskā izdevīguma principus, vienojas kopīgi uzsākt Ādažu novada Attīstības programmas 2021.- 2027. gadam izstrādi. Darbu pie programmas izstrādes organizēs Ādažu novada dome kā vadošais partneris.
Attīstība programma noteiks jaunā novada attīstības mērķus un virzienus nākamajiem 6 gadiem.
Ādažu un Carnikavas novadu domes aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un nevalstiskā sektora pārstāvjus pieteikties darba grupās līdz 20. augustam. Pieteikties var gan elektroniski, gan rakstot Ādažu novada domei, norādot savu kontaktinformāciju un vēlamo darba grupu.
"Šis ir vēsturisks brīdis, kad ir iespēja kopīgi sākt plānot attīstību vēl gadu iepriekš, pirms krīt robežas, kuras bijušas tikai kartē un formālos dokumentos, nevis cilvēku uztverē. Apvienojoties mēs varam izdarīt vairāk un kļūt par labāku vietu, kur dzīvot. Iedzīvotāji no šīs apvienošanās būs ieguvēji. Aicinu ikvienu piedalīties un sniegt savu ieguldījumu programmas izstrādē," uzsver Ādažu novada domes priekšsēdētājs Sprindžuks." Ņemot vērā, ka nākamais Eiropas Savienības fondu plānošanas periods 2021.–2027. gadam ir jau tuvu, lai nekavētu nozīmīgu projektu attīstību, nepieciešama jaunā Attīstības programma. Aicinu novada iedzīvotājus, uzņēmējus, organizācijas aktīvi iesaistīties, lai saskaņotu nākotnes plānus, kad ES finanšu līdzekļi būs pieejami," norāda Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Mieriņa.
Ekonomiskās attīstības darba grupa būs atbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar investīciju piesaisti, nodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstību, tūrisma un rekreācijas attīstības veicināšanu.
Izglītības sporta un kultūras darba grupa risinās jautājumus, kas saistīti ar pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības, kā arī pieaugušo mūžizglītības, sporta, jaunatnes lietu un kultūras procesu veicināšanu.
Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupā tiks risināti jautājumi, kas skar bērnu un ģimenes politiku, sociālos pakalpojumus, personu ar invaliditāti iespējas, veselības aprūpes pieejamību u.c.
Teritorijas plānošanas darba grupa noteiks sasniedzamos mērķus satiksmes infrastruktūras, organizācijas, siltumapgādes, gāzes apgādes, enerģētikas un energoefektivitātes, zemes pārvaldības, lauksaimniecības, komunālsaimniecības un ūdenssaimniecības jomās.
Vides darba grupa Attīstības programmā iestrādās mērķus, kas sasniedzami dabas resursu, ainavas, atkritumu apsaimniekošanas, polderu, mežu, ūdens un zemes dzīļu resursu apsaimniekošanā, vides aizsardzībā, gaisa kvalitātes, klimata pārmaiņu un enerģētikas politikas jomās.