svētdiena, 2022. gada 4. septembris

Izdevumi "Gaujas Straume", "Ādažu ritmi" / Jurejs Čapiņš <>

Preses apskats
„Gaujas Straume„ atspoguļo pagasta dzīvi

Ādažu pagasta klubs un biblioteka izdod sienas avīzi «Gaujas Straume», kuru kā atbildīgā redaktore paraksta b. Baumane, bet  kā techniskā redaktore — skolas direktore b. Mūrniece.
Ādažu pagasts — viens no rosīgākajiem mūsu apriņķī. Arī meža darbus ādažnieki jau pavirzījuši pāri pusei. Tāpat politiskā aktivitāte, gatavojoties vēlēšanām, pagastā augsta - par to liecināja kupli apmeklētās sapulces, kur par kandidātu apriņķa Padomei izvirzīja b. Jāni Kalnbērziņu. 
Tādu sava pagasta dzīvi, kas ik dienas pauž un parāda darbos padomju cilvēka centienus ceļā uz komunismu, plaši atspoguļo arī sienas avīze «Gaujas Straume». Apskatāmais avīzes izdevums gan veltīts Oktobra svētkiem, taču ik  rakstā autori prot vispārējās temās ievīt sava pagasta notikumus. Tā rakstā par Oktobra svētkiem runāts arī par vēlēšanām; rakstā «Par Padomēm» parādīti lielie darbi un uzdevumi, kas līdz vēlēšanu dienai jāveic. Atsevišķā rakstā apskatīta meža darbu norise pagastā, izcelti krietnākie ļaudis (žēl tikai, ka viņu sniegumi nav parādīti skaitļos). Labs, raksts par pagasta bibliotekas darbu «Meklējam grāmatu». Padomju valsts gādība par tautas izglītību šeit skarta pagasta bibliotekas apskatā — pagasta iedzīvotāji aicināti vairāk lasīt grāmatas, biežāk iegriezties savā bibliotekā. Avīzē vēl ietvietoti J. Plauža un A. Baloža dzejoļi un Oktobra svētkiem piemērotas fotogrāfijas.  Raksturīgi, ka sienas avīzēs ar bālu, nabadzīgu saturu parasti iznāk greznā, bieži pat pārāk greznā ārējā ietērpā. Sienas avīzei «Gaujas Straume» tas otrādi - saturs bagātīgs, bet ārējais ietērps trūcīgs. Avīzei nav pastāvīgas galvas, nav piemērota pamata. Tas ne tikai padara avīzi neglītāku, bet arī prasa vairāk darba, jo avīzes pamats ikreizes jādarina no jauna. 
Sienas avīzi saraibina uzrakstu izkārtojums: avīzes galva veidota lokveidīgi, bet slīpi pāri visai avīzei uzraksts «Sveiciens Lielajos svētkos».
«Gaujas Straume» iznāk reizi mēnesī. Laikā, kad visa mūsu dzīve tik strauja un bagāta, jāvēlas, lai tā parādītos vismaz divas reizes mēnesī. Tad sienas avīze kļūs vēl aktualāka, tā vēl labāk atspoguļos pagasta dzīvi un palīdzēs to veidot augšup.
 
„Gaujas Straume„ atspoguļo pagasta dzīvi
1947.12.14 Darba Balss (Rīgas rajons)
Kalns, J.

====================P.Ose  , avīzes Ādažu ritmi redaktors J.Čapiņš 1981.g.jūlijs

***
   


BŪT IEKŠPUSĒ
1983.07.27 Padomju Jaunatne
VIESTURS VECGRĀVIS

======================

AR FOTOAPARĀTU UN BLOKNOTU 

«Mums jāpārvērš, un mēs pārvērtīsim presi no sensāciju orgāna, no vienkārša aparāta politisko jaunumu paziņošanai, no cīņas orgāna pret buržuāzijas meliem - par masu ekonomiskās pāraudzināšanas ieroci, par masu iepazīstināšanas ieroci ar to, kā vajag nokārtot darbu uz jauniem pamatiem.» Šo uzdevumu preses izdevumiem V. I. Ļeņins izvirzīja pirms sešdesmit deviņiem gadiem. Bet tas aktuāls arī patlaban. Tieši to, «kā vajag nokārtot darbu uz jauniem pamatiem,» laikraksta slejās cenšas parādīt mūsu ārštata autori. Un nereti profesionālās meistarības nepietiekamību divkārt atsver svaigi reālās dzīves fakti, netradicionāls skatījums uz dzīvas norisēm.

Pie pašiem uzticamākajiem un čaklākajiem entuziastiem pieder agrofirmas «Ādaži» jauno nestandarta iekārtu iecirkņa atslēdznieks, LLA Zooinženieru fakultātes 3. kursa neklātienes students Harijs Jurčenoks (attēlā pa kreisi). Viņš kā agrofirmas preses grupas loceklis ne tikai operatīvi sniedz informāciju par katru jaunumu, kas notiek dinamiski augšup mainīgajos «Ādažos», bet meklē un atrod arī interesantus cilvēkus, kuru dzīves pieredzer var lieti noderēt citiem. Bieži vien viņa uzstāšanos presē lieliski papildina Mālpils LPSR Meliorācijas un zemkopības muzeja fotogrāfa Jāņa Brenča (attēlā pa labi) darbi.

AR FOTOAPARĀTU UN BLOKNOTU
1987.05.05 Darba Balss (Rīgas rajons)
Veckalne, S.
======================


Liels pienesums Ādažu dzīves atspoguļojumā ir fotogrāfam Andrejam Binderam.
Viņa Ādažu dzīves vizuālais atspoguļojums rada vietu netikai vietējos izdevumos,
bet arī rajona un republikāniskajā presē.
pa kreisi Domes priekšsēdētājs Normuns Breidaks
=========================
TV raidījumā Pl. 19.05. Jaunatnei.
«TAVAS OTRAS MĀJĀS».

Fotoaparāts. Sākumā tas ir kā krāsains stikliņš bērnībā, kas labi pazīstamo vērš
svešādu. Tādē| nospiest aparāta slēdzi gribas vēl un vēl. Tomēr drīz vien noskaidrojas. ka foto spēj atklāt daudz tāda, ko ikdienas steigā nepamanām.

Fotogrāffa specialitāte ir viena no interesantākajām, ko var apgūt Rīgas 34. PPTV.
Andrejs Binders no Ādažiem (attēla) tagad, skolu beidzot, sevi bez fotoaparāta nespēj vairs iedomāties. 
PIEKTDIENA
1981.02.16 Rīgas Viļņi==== Arī agrofirmā turpināja izdot avīzi "Ādažu ritmi" ====
* Darba Balss / 07.01.1988


 
===