piektdiena, 2021. gada 30. aprīlis

Ādažu jaunā pamatskola un tās cēlējs - Jānis Mīlmanis <>

Jaunais, plašais 6 klašu pamatskolas nams.


Rūpnieka J. Mīlmaņa koku apstrādāšanas fabrika,
Kīšezera otrā krastā, pie Rīgas.

Rūpnieks J. Mīlmanis, kurš 4 .miljonus
ziedojis Ādažu pamatskolas būvei.

Skolēnu koris skolas iesvētīšanas svinibās.
Pār goda vārtiem uzraksts: 
Lielu un cēlu darbu priekšzīme audzina sabiedribu lielu un cēlu.

Skolas pārzinis V. Brenners.

Ādažu jaunā pamatskola un viņas cēlejs.
1926.10.01 Jaunā Nedēļa
* * *

Rūpneeks J.Mülmans.


J. Mülmaņa papes un papīra fabrikas Jaunceemā,pee Ķīšezera, 
vispārējais ārējais skats


Jaunā pamatskolas nama eesvētišanas akts 11. septembrī š. g. Ādažu Jāunceemā.

Jānis Mülmans.
1926.08.01 Latvijas Tirgotājs
***
Īss ieskats skolas vēsturē

• Pirmo skolu Jaunciemā atvēra 1912.gadā Jaunciema evanģeliski luteriskajā baznīcā. 
• 1913.g. Jaunciema “Vinteru” mājās darbu uzsāk divklasīgā ministrijas skola. 
• Pirmā pasaules kara laikā mācības abās skolās pārtrauca. 
• 1920.g. Jaunciema evanģeliski luteriskās baznīcas telpās atver skolu 4 klasēm, kurā strādā 2 skolotāji: Anna Vintere un Voldemārs Brenners. Telpu bija par maz, skola strādāja 2 maiņās. 
• 1924.gada 1.novembrī iesvēta jaunos skolas pamatus. 
• 1926.gadā skolas direktors Voldemārs Brenners atklāja jauno skolas ēku, kas bija paredzēta 160 skolēniem. 11.septembrī darbu jaunajā ēkā uzsāka Ādažu Jaunciema 6-gadīgā pamatskola. 
• Arhīva fondos atrodamas ziņas, ka no 1920.gada oktobra līdz 1927./1928.m.g. Jaunciema pamatskola pastāvējusi gan kā I pakāpes, gan kā sešklasu pamatskola Rīgas apriņķi, Ādažu pagastā, bet no 1928./1929.m.g. līdz 1939./1940.m.g.- kā sešklasu pamatskola Rīgas pilsētā, Jaunciemā. 
• Ar 1927.gadu skola kļūst par Jaunciema kultūras centru. Skolā darbojas pašdarbības teātris un koris, telpas izmanto arī Jaunciema kultūras biedrība. 
• 1935.gadā skolas kalnā stāda bērzu birztalu un liepu aleju. Koki 70 gadu laikā ir raženi izauguši un visiem nācējiem iezīmē ceļu uz skolu. 
• 1944.gadā neilgu laiku daļu skolas izmanto vācu karaspēks. 
• Pēc kara mācības skolā notiek latviešu un krievu valodā. Skolēnu skaits ar katru gadu palielinās, un vecā skolas ēka kļūst par šauru. 
• 1961./62.gadā tiek celta pirmā skolas piebūve, bet 1968.gadā – otrā piebūve. 
• No 2003.gada mācības skolā notiek latviešu valodā. Skola sāk integrēt bērnus ar astmu un astmatisko bronhītu.
🎶🎶🎶
“ Jaunciema skolas himna”
komponiste Inita Brīvere


Te Ķīšezera krastā, stāv skola – veca, sirma.

Kalnā, priežu lokā – tā mūsu skola pirmā.

Ik rītu bērni veikli steidz skolas kalnā kāpt,

Tie nāk pie tevis, skola, sev zināšanas krāt.


Piedz.: Jaunciema skola, tavs vārds lai tālu skan,
Jaunciema skola, tu esi mīļa man!


Caur zināšanu aku tu gaismā vedi mūs,

Ik mērķis mums vēl tālais caur tevi tuvāks kļūs,

Te skolotāji laipni mums zināšanas dod –

Ik dienu mīļi smaidot, bet dažreiz sarājot.


Piedz.: Jaunciema skola, tavs vārds lai tālu skan,
Jaunciema skola, tu esi mīļa man!


Mēs atnācām šeit mazi, bet lieli aiziesim

Un tavu gaismu sirdī sev līdzi paņemsim;

Ikviens, kas šeit ir bijis, lai skolu atceras,

Gan nedarbus, gan darbus lai glabā atmiņās!


Piedz.: Jaunciema skola, tavs vārds lai tālu skan,
Jaunciema skola, tu esi mīļa man!

==

Fotografē Ilze Filipova <>

  


 

===