svētdiena, 2016. gada 24. aprīlis

Garkalnes iecirknis Ādažos <>


Ziemas rūpes «Ādažos» 

 
Iecirkņa agronome V. Pastere un 
labības noliktavas pārzinis J. Balodis. 
Pavasarim sagatavota pirmās un otrās klases sēkla. 
PSKP CK, PSRS Ministru Padomes, VACP un VĻKJS CK vēstule «Izvērst sociālistisko sacensību par 1978. gada plāna izpildīšanu un pārsniegšanu un pastiprināt cīņu par ražošanas efektivitātes un darba kvalitātes paaugstināšanu» liela uzmanība veltīta tālākai lauksaimnieciskās ražošanas attīstīšanai. Šo dokumentu dedzīgi atbalstīja Rīgas rajona kolhoza «Ādaži» Garkalnes iecirkņa zemkopji. Iecirkni vada komunists, ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas agronomijas fakultātes absolvents Agris Everss.
 Pirms diviem gadiem viņš sāka vadīt pašu atpalikušāko kolhoza iecirkni un šajā īsajā laikā jau guvis zināmus panākumus. Pagājušajā gadā te izslaukti 4049 kilogrami piena no govs — par 328 kilogramiem vairāk neka 1976. gadā. Iegūta laba graudaugu, kartupeļu un citu kultūru raža. Plāns lauksaimniecības produktu pārdošanā valstij izpildīts par 108 procentiem. Sagatavota laba lopbarības bāze sabiedriskajam ganāmpulkam. Tas dod iespēju ziemā iegūt augstus izslaukumus un nobarojamo lopu dzīvsvara pieaugumu. Pašlaik iecirknī galveno uzmanību velta nākamajai ražai. tehnikas remontam un kadru mācībām. Iecirkņa darba darītāji pieliek visas pūles, lai sekmīgi izpildītu piecgades trešā gada uzdevumus. 

Iecirkņa padome risina kārtējo jautājumu. Centrā - A.Everss

Kūdras izvešana

Spraigs darbs rit iecirkņa remontdarbnīcās
Ziemas rūpes «Ādažos»
1978.01.24 Padomju Jaunatne
J. FADEJEVA un V. SEMJONOVA foto 


  


Kestutis Bajelis - Garkalnes iecirkņa pr-ks, agronoms
Māris Malcenieks
 


Plūdi ( 2010 - 2013 )

 Plūdi ( 2010 - 2013 )

Plūdi ( 2010 - 2013 )

 
kāzas Mazpiparos

Zvaigžņu iela

Zvaigžņu iela

 
aizaudzis dīķis Garkalnē=

ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis

Maruta un Dainis Babuļi <>

Mēs mākam "danci vest līkumiņu līkumiem"! Tā droši var apgalvot Marutas un Daiņa Babuļu visi ģimenes locekļi.


Es dziedātu, gavilētu, ja man otr(i)s palīdzētu.

* Rasmas Maskalānes raksts žurnālā "Skola un ģimene" 1981.g. Nr.8


Plīvo kleitiņa, kājiņas zib,   mazā Maijiņa dejot grib.Ja pašiem savs spēka rats, tad koncertbraucienā dodoties, tautiskie atribūti var  atļauties konkurēt ar mehāniskajiem.Pagaidām tikai "vēsturiskais" koferis un vēl dažas detaļas ļauj nojaust, ka pēc neilga laika notiks brīnums un Maruta un Dainis Babuļi pārvērtīsies Tautas deju ansambļa "Dancis" dejotājos.Dainis Babulis (no kreisās) Ādažu astoņgadīgo skolu beidzot. Pasākums vecajā kultūras namā.

===

pirmdiena, 2016. gada 4. aprīlis

Atvadas no vecās skolas / Ādažu astoņgadīgā skola / 1986.g. <>1931.g. pali
Jaunieši pie Ādažu pamatskolas / 20.gs. 30.gadi. ( centrā Marta Drēziņa; foto - L. Drēziņš )

Futbola komanda pie Ādažu pamatskolas / 20.gs. 30.gadi.

 
1927.g.

Ādažu pamatskola. Celta 1927.g. pēc arhitekta P.Kundziņa projekta. Ādažnieki brīvprātīgi gāja "klaušās", lai ietaupītu līdzekļus skolas celtniecībai. Skolas celtniecībai bija paredzēti 100 tūkstoši latu. ēku uzcēla par 60 tūkstošiem.


===

sestdiena, 2016. gada 2. aprīlis

Ādažu astoņgadīgās skola / 1986.gads <>


 

Pēdējais Pēdējais zvans Ādažu astoņgadīgajā skolā 1986.gada maijā. Šefības uzņēmuma pārstāvji sveic pēdējā zvana vaininiekus. Bildē no kreisās: Donats Janēvics, Verners Brežģis,  ------ , Inita Treiguta, Arnis Osis.  Labajā malā no labās latviešu valodas un literatūras skolotāja Biruta Virkava un skolotājs Fēliks Circenis.
Bilde no salidojuma ( 26.05.1984.) dziesmu grāmatas.


===