svētdiena, 2016. gada 24. aprīlis

Garkalnes iecirknis Ādažos <>


Ziemas rūpes «Ādažos» 

 
Iecirkņa agronome V. Pastere un 
labības noliktavas pārzinis J. Balodis. 
Pavasarim sagatavota pirmās un otrās klases sēkla. 
PSKP CK, PSRS Ministru Padomes, VACP un VĻKJS CK vēstule «Izvērst sociālistisko sacensību par 1978. gada plāna izpildīšanu un pārsniegšanu un pastiprināt cīņu par ražošanas efektivitātes un darba kvalitātes paaugstināšanu» liela uzmanība veltīta tālākai lauksaimnieciskās ražošanas attīstīšanai. Šo dokumentu dedzīgi atbalstīja Rīgas rajona kolhoza «Ādaži» Garkalnes iecirkņa zemkopji. Iecirkni vada komunists, ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas agronomijas fakultātes absolvents Agris Everss.
 Pirms diviem gadiem viņš sāka vadīt pašu atpalikušāko kolhoza iecirkni un šajā īsajā laikā jau guvis zināmus panākumus. Pagājušajā gadā te izslaukti 4049 kilogrami piena no govs — par 328 kilogramiem vairāk neka 1976. gadā. Iegūta laba graudaugu, kartupeļu un citu kultūru raža. Plāns lauksaimniecības produktu pārdošanā valstij izpildīts par 108 procentiem. Sagatavota laba lopbarības bāze sabiedriskajam ganāmpulkam. Tas dod iespēju ziemā iegūt augstus izslaukumus un nobarojamo lopu dzīvsvara pieaugumu. Pašlaik iecirknī galveno uzmanību velta nākamajai ražai. tehnikas remontam un kadru mācībām. Iecirkņa darba darītāji pieliek visas pūles, lai sekmīgi izpildītu piecgades trešā gada uzdevumus. 

Iecirkņa padome risina kārtējo jautājumu. Centrā - A.Everss

Kūdras izvešana

Spraigs darbs rit iecirkņa remontdarbnīcās
Ziemas rūpes «Ādažos»
1978.01.24 Padomju Jaunatne
J. FADEJEVA un V. SEMJONOVA foto 


  


Kestutis Bajelis - Garkalnes iecirkņa pr-ks, agronoms
Māris Malcenieks
 


Plūdi ( 2010 - 2013 )

 Plūdi ( 2010 - 2013 )

Plūdi ( 2010 - 2013 )

 
kāzas Mazpiparos2015.g.


Zvaigžņu iela

Zvaigžņu iela

 
aizaudzis dīķis Garkalnē=

ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis

Maruta un Dainis Babuļi <>

Mēs mākam "danci vest līkumiņu līkumiem"! Tā droši var apgalvot Marutas un Daiņa Babuļu visi ģimenes locekļi.


Es dziedātu, gavilētu, ja man otr(i)s palīdzētu.

* Rasmas Maskalānes raksts žurnālā "Skola un ģimene" 1981.g. Nr.8


Plīvo kleitiņa, kājiņas zib,   mazā Maijiņa dejot grib.Ja pašiem savs spēka rats, tad koncertbraucienā dodoties, tautiskie atribūti var  atļauties konkurēt ar mehāniskajiem.Pagaidām tikai "vēsturiskais" koferis un vēl dažas detaļas ļauj nojaust, ka pēc neilga laika notiks brīnums un Maruta un Dainis Babuļi pārvērtīsies Tautas deju ansambļa "Dancis" dejotājos.Dainis Babulis (no kreisās) Ādažu astoņgadīgo skolu beidzot. Pasākums vecajā kultūras namā.

===

pirmdiena, 2016. gada 4. aprīlis

Atvadas no vecās skolas / Ādažu astoņgadīgā skola / 1986.g. ^

1931.g. pali

Jaunieši pie Ādažu pamatskolas / 20.gs. 30.gadi.
( centrā Marta Drēziņa; foto - L. Drēziņš )

Futbola komanda pie Ādažu pamatskolas / 20.gs. 30.gadi.

 
1927.g.

Ādažu pamatskola. Celta 1927.g. pēc arhitekta P.Kundziņa projekta. Ādažnieki brīvprātīgi gāja "klaušās", lai ietaupītu līdzekļus skolas celtniecībai. Skolas celtniecībai bija paredzēti 100 tūkstoši latu. ēku uzcēla par 60 tūkstošiem.


-

sestdiena, 2016. gada 2. aprīlis

Ādažu vidusskola / sports un muzejs ^

💠💠💠SPORTS💠💠💠
Septembra sniegos 
Informāciju par veicamo sniedz skolotāja
L.Veisa,  
Pa labi direktors J.Tikmers.

Tieši pulksten deviņos, neskatoties uz vēso laiku un septembra sniegu, jaunās Ādažu vidusskolas priekšā vienotās veselības un sporta dienas, kā arī skolas pirmās spartakiādes atklāšanas parādes ierindā gan skolotāji, gan arī visi 800 audzēkņi. 
Direktora J.Tikmera uzruna, skolotājas L.Veisas informācija par spartakiādes mērķiem un uzdevumiem, karoga pacelšana, un ceļā ... Un ne jau tikai gar ceļa vai meža malu uz pulcēšanās vietu Baltezera krastā, kur paredzētas sacensības tūrismā, jautrības stafetes, bet gan katrai klasei arī kāds noteikts uzdevums. Piemēram, pirmo-otro klašu skolēniem iepazīt Ādažu ciema vēsturi un mūsdienas, trešām-ceturtajām Jaunkūlu ražošanas kompleksa apskate. Tā apmeklējuma laikā jāuzzina, kādas kultūras tiek audzētas siltumnīcās, kāda ir dārzeņu vidējā raža. Vecāko klašu skolēnu maršrutā «Pērles», «Briljanti», «Atari». Un ne jau tikai apskatīt, bet arī pamatīgi iepazīt un pēc tam apkopot redzēto, uzrakstīt un iesniegt skolā. Skolēniem bija jānoskaidro arī tas, kā tiek risināti atkritumu likvidēšanas jautājumi un vai ar tiem netiek piesārņota tuvākā apkārtne, Gauja. Līdz sporta sacensību sākumam, kamēr skolēni veica ceļu un uzdevumus, J.Tikmers iepazīstina ar jauno, moderno skolas ēku, klausāmies stāstījumu par fiziskās audzināšanas organizāciju. Pagaidām mums vēl savas sporta zāles nav. 
2.a klases šefs A.Ungurs un audzinātāja
 L.Pumpure ar skolēniem pārrunā sacensību gaitu.

Tā būs nākamgad. Tāpēc fiziskās audzināšanas stundas notiek «Ādažu» sporta kompleksā. Nodibināta un jau aktīvi darbojas skolas spartakiādes organizācijas komiteja. Daudz esam domājuši par to, kā labāk organizēt skolēnu brīvo laiku. Jau šoruden izveidosim veselības taku «Zelta jūdze», kurā ikviens gan skolotājs, gan skolēns varēs pēc paša iniciatīvas un nevis piespiedu kārtā krāt olimpiskajām spēlēm veltītos kilometrus. 
Noteiktās dienās un laikos veikumu fiksēs tiesneši, taču arī pārējā laikā trase, kurā regulāri došos arī pats, mūsu rīcībā. Jau šodien brīvajā laikā ikviens skolēns var ierasties saimniecības sporta kompleksā un spēlēt bumbu, qalda tenisu, badmintonu ... 
Sacensības virves vilkšanā.

Skolā iekārtots šaha klubs, kuru vada direktora vietnieks darbaudzināšanas jautājumos F. Circenis. Otro un trešo klašu skolēniem viena stunda nedēļā šaham, tādējādi veicinot arī loģiskās domāšanas attīstīšanu. Divreiz nedēļā sporta kompleksā darbojamies mēs, skolotāju kolektīvs. Aktīvi līdzdalībnieki ir arī bērni. Galvenais taču ir ieinteresēt viņus, un kā gan to labāk izdarīt, ja ne ar personisko piemēru un sākot jau ar direktoru. Septītajā oktobrī esam iecerējuši pirmoreiz startēt tradicionālajā skrējienā pa Rīgas ielām, pavasarī saimniecības rīkotajā skrējienā apkārt Baltezeram, bet rudeņos ... ticam, ka arī mūsu skolai būs savs tradicionāls skrējiens. Pa ceļam uz sacensību vietu iegriežamies sporta kompleksā. Arī tajā nevalda klusums. Viesos pie ādažniekiem ieradusies Rīgas 64. vidusskolas 6a klase. 
Izmantojot gadījumu, arī viesi tiek uzaicināti piedalīties mājinieku sporta dienas pasākumos. Tikmēr Baltezera krastā katra klase jau iekārtojusi savu nometni, ieturējusi nelielu azaidu un gatavojas startiem. Katras klases komandā arī skolotāja, vecāki, šefi. Lūk, tūrisma stafeti veic 2.a un 2.b klases audzēkņi. 
Brīvajos brīžos rotaļas.
Katrā komandā divi pieaugušie. Vēl skolēnu vaigos nav paspējis izbalēt stafetes radītais sārtums, kad atkal jāstājas uz starta virves vilkšanā, īpaši aktīvi savējos atbalstīja pieaugušie, kuri šajā programmas veidā bija skatītāju pulkā. 2.b nelīdzēja audzinātājas Dz. Ābolas atbalsts un arī mūsu pamācības, uzvarēja 2.a klase. Vissāpīgāk šo neveiksmi virves vilkšanā pārdzīvoja Sandra Freidenfelde. Kamēr runājāmies ar Sandru, apsveikumus no savējiem saņēma 2.a klases audzinātāja L.Pumpure enerģiskā tūrisma stafetes dalībniece, un viņas palīgs klases šefs saimniecības autoservisa darbinieks A.Ungurs. Taču jau pēc brīža kā sniegs rudenīgajā saulītē izplēnēja zaudējuma rūgtums, un abas klases draudzīgā pulciņā audzinātāju vadībā jau devās uz nākamo sacensību jautrības stafetes vietu. Kad jaunāko klašu skolēnu sacensības tuvojās noslēgumam, sāka ierasties arī pārējie, kuru cejš uz sacensību vietu bija krietni vien garāks. Neliela atpūta, un uz starta. Tā savu pirmo veselības un sporta dienu aizvadīja Ādažu vidusskolas audzēkņi. Nešaubāmies, ka līdzīga rosība valdīja arī visos pārējos republikas skolu kolektīvos, jo atceļā ik pa brīdim kādā no sānceliņiem vai ezera malā varēja redzēt naski soļojam skolēnu pulciņus tos, kuri savu veselības un sporta dienu, veltītu tūrismam, pavadīja Baltezera krastos. Taču diemžēl bija arī tādi, kuri nobijās no septembra sniega un palika savos siltajos Rīgas dzīvokļos. Un tikai tie bija zaudētāji ...  

Septembra sniegos
1986.10.01 Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums)
Redzēto pierakstīja M.Pagodkins,
💠💠💠
 Kurš ātrāk? Veselības stafetē - Ādažu vidusskolas pirmklasnieki. 
Vienotajā veselības un sporta dienā piedalījās arī bērnu vecāki un 
skolas šefu organizācijas pārstāvji.

Fotokorespondenta sleja
1986.10.05 Skolotāju Avīze
💠💠💠


  
 
 

 
Sporta zāle skolā💠💠💠SKOLAS MUZEJĀ💠💠💠
Skolas muzejā
💠💠💠
Arnis lūdz palīdzību 
Arnis Salnājs mācas Ādažu vidusskolas 8. klasē. Vislabāk no visiem gadalaikiem viņam patīk rudens. Tumšie, garie, klusuma un miera pilnie vakari. Un vēl — Arnim patīk būt vienam. Tad var darīt, ko vien gribas. Un garu garas domas izdomāt. Vienā šādā vakarā arī dzima ideja — jāmeklē savas skolas karogs. Tiesa, gluži no zila gaisa šī doma neradās — Arnis bija lasījis avīzē, ka Valmieras vidusskolai sava karoga meklējumi beigušies veiksmīgi. Kāpēc viņam nepamēģināt? Skolā aprunājas ar vēstures skolotāju Ulpi. Izstāstīja par savu ieceri, viņa teica: labi, meklē. Bet kā sākt? Vecajā skolā bija skolas vēstures muzejs. Tā materiāli, uz jauno māju pārceļoties, noklīduši. Nu vairs nav pat kur izlasīt, kad pēdējo reizi skolas karogs uzvilkts, kāds tas izskatījies. Par savas skolas pagātni Arnis tik vien zina, kā pastāstīt, ka pirmā skola šai apkārtnē bijusi Baltezerā, tad Ādažos — tur, kur tagad zāģētava, tad — vecajā skolas ēkā, no kuras pārcēlās uz šo jauno pili. Taču radusies interese izzināt. Un varbūt tieši Arnis būs viens no tiem entuziastiem, kuram pateicoties atjaunos skolas vēstures  muzeju. Interese ir un ir azarts — noteikti jāsameklē skolas karogs. Vietējie ādažnleki, cik nu Arnis apjautājies, rausta plecus. Nezina. Bet varbūt visā Latvijā tomēr ir kāds, kas zina. Atsaucieties! Palīdziet Arnim! Vēstis par Ādažu skolas karogu lūdzam sūtīt uz laikraksta «Pionieris» redakciju. Mēs vēstules nodosim Arnim. Adrese 228081, Rīga -81, Balasta dambi 3, p k. 8.
Arnis lūdz palīdzību
1990.02.13 Pionieris
I. BRIGADERE

💠💠💠


-