ceturtdiena, 2015. gada 26. februāris

Ciemata ielas jeb neiespējamā misija <>

Ķiršu iela pie krustojuma ar Pirmo ieluKomunikāciju izveide Ķiršu ielā / skats uz ApelsīnuĶiršu iela pie Attekas ielasDārza iela pie Attekas ielasSaules iela pie Dārza ielasSkolas iela pie Ziedu ielasSkolas iela pie Ziedu ielasZiedu ielas un Skolas ielas krustojumsZiedu un Pļavu ielu krustojumsZiedu ielas un Pļavu ielas krustojums
 


===

otrdiena, 2015. gada 24. februāris

pirmdiena, 2015. gada 16. februāris

Skats uz plūdiem putna acīm <>


Ādažos izstrādāts pretplūdu skiču projekts

Tuvojas pavasaris, kuru daudzi Ādažu novada iedzīvotāji gaida ar bažām. 

Ādažu novada Dome šogad paredzējusi tērēt 20 tūkstošus latu plūdu risku novēršanas pasākumiem. 

Projekta mērķis ir mazināt plūdu riskus un to izraisītos zaudējumus.

«Patlaban jau ir izstrādāts skiču projekts Ādažu novada kompleksiem pretplūdu pasākumiem. Plānota arī Ādažu centra poldera aizsargdambja rekonstrukcija - paredzēts mainīt dambja trasējumu tā, lai varētu pasargāt jaunās notekūdeņu attīrīšanas ietaises. Vējupes caurteka jau sākotnēji tika projektēta kā slūžas-regulators, līdz ar to notiks tās rekonstrukcija. Savukārt Gaujas stiprinājumu pasākumi ir paredzēti kā sekundārie, tāpēc tie pagaidām ir ārpus projekta aktivitātēm,» skaidro Ādažu novada Domes izpilddirektors Guntis Porietis.

Pretplūdu pasākumu kopējās plānotās izmaksas ir 674 820 latu, kas tiks finansēti no Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. 37 000 latu paredzēti projekta sagatavošanas darbiem, daļēji tie tiks segti no ERAF un Domes finansējuma. 12 000 latu samaksāti par skiču būvprojektu, norāda Ādažu novada Domes projektu vadītāja Karina Miķelsone.

Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2015. gada 1. jūnijam. «Līdz šā mēneša beigām pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai nosūtīs pretplūdu plāna iesniegumu. Iespējams, jau vasarā varēsim izsludināt apvienoto iepirkumu tehniskā projekta izstrādei un būvdarbiem, līdz ar to projekta attīstību labākajā gadījumā varēs uzsākt šogad rudenī vai nākamā gada pavasarī,» precizē G. Porietis.

Viņš arī informēja, ka patlaban tiek slēgtas vienošanās ar zemju īpašniekiem, kuru īpašumus skar jau esošā dambja trasējums. 

«Ādažu novada Dome ik gadu veido Plūdu risku uzraudzības komisiju, kas apzina pieejamos materiālos resursus un tehniskās iespējas palīdzības sniegšanai pašvaldības iedzīvotājiem palu un aizsargdambja pārrāvuma gadījumā. Komisija veic plūdu risku monitoringu, iedzīvotāju informēšanu par iespējamiem riskiem, aizsargdambja tehniskā stāvokļa uzraudzību, evakuāciju un izmitināšanu, kā arī organizē aizsargdambja bojājumu novēršanu,» skaidro Ādažu Domes izpilddirektors.

G. Porietis arī piebilst: iepriekšējos gados tika veikta smilšu maisu izvietošana plūdu apdraudētajās zonās, ūdens atsūknēšana no appludinātajām ēkām un teritorijām, aizsargdambja pārrāvuma likvidēšana divās vietās, Gaujas krastu uzbēršana atsevišķās zemākajās vietās un vienas caurteces izveide ūdens novadīšanai no applūdušajām teritorijām.

21.02.2012 / Kate Jēkabsone================
 


===