pirmdiena, 2017. gada 20. marts

TDA "Sprigulītis" darbības arheoloģija <>


gads
koncerti, nozīmīgi notikumi
vadītājs
piezīmes
1965
Notiek Nozaru pasākumi, vajadzēja priekšnesumus.
Sāk veidoties pašdarbības kolektīvi.
Meklē vadītājus.
Dagmāra
 
Deju kolektīvs darbojas tautas namā (vecā pagastmāja)
19661968

Ārija Zēberga
1968
Berģu kultūras namā skatē („Meiteņu deja”) piešķīra tautas kolektīva nosaukumu. Kolektīvs drīkstēja šūt tautas tērpus.
Ārija Zēberga
1970
Atklāja kultūras namu, celts par godu Ļeņina 100 – gadadienai

deja "Buļba"
1970
Piedalās Dziesmu svētkos


1972
Uzstāšanās Cēsīs
Ā.Zēberga
05.07.1972
Rīgas rajona deju kolektīvu skate (Rīgā)
Ā.Zēberga
Goda raksts
III vieta
1973
Rīgas rajona deju kolektīvu skate
Ā.Zēberga
Goda raksts
II vieta

Citu tautu dejas iestudēja: 
  Krievu dejas – Anatolijs Ivanovs – Ukrainas nopelniem bagātais skatuves mākslinieks

Dagestānas dejas – Livi Manahimovs
Igauņu dejas – Valde Rebane
1973
Vada I.Magone


1973
Rīgas rajona deju kolektīvu skate
I.Magone

I vieta skatē
12.04.1975
Atskaites koncerts (I.Strazdiņas diplomdarbs) Ādažu kultūras namā

„Darba balss” raksts no 19.04.75., bildes „Krievu deja”, I.Magone  ar ziediem
1975 pavasarī
Pavadot dienestā


24.05.1975.
Rīgas rajona deju kolektīvu skate Baložos
I.Magone

Iegūta 1. vieta un ceļojošs Sarkanais karogs
 (dejas „Vēja stundā” tērpos)
1975 maijā
Rīgas rajona dziesmu un deju svētki
I.Magone
1975.g. 21. – 22. jūnijā
Valmieras zonas deju svētki
I.Magone
Goda raksts, buklets
16.07.1975.
Koncerts stadionā „Jaunība” Rīgā
I.Magone
Raksts par I.Strazdiņu („Cīņa”)
11.08.1975
Deju kolektīvs iegūst TDA nosaukumu un arī Sprigulītis vārdu
I.Magone

Lēmums
04.12.75.
Godināšanas vakars
I.Magone
Rīgas rajona kultūras nodaļas Goda raksts
15.01.76
Koncerts operā
I.Magone

1976 aprīlī
 TDA zonālais koncerts Rīgas rajona kn
I.Magone
Raksts”Padomju jaunatne”
1976
Latvijas PSR dienas Ščecinā /Polijā/

I.Magone
1977 februāris
I.Magone raksta atlūguma iesniegumuI Vissavienības pašdarbības mākslas festivāla konkurss,
republikas TDA skate operā
I.Magone iegūst pirmajā un otrajā grupā:
§  pirmo prēmiju par dejām „Ar dancīti piecēlos”, „Anniņa un Miķelītis”;
 trešajā grupā:
§  otro prēmiju par deju „Vēja stundā”

22.05.77
I Vissavienības pašdarbības mākslas festivāla konkurss,
republikas TDA skate operā
Ieguva III pakāpes laureātu diplomu
Krievu deju iestudēja Ļeņingradas baletmeistars Anatolijs Ivanovs
05.06.77
Rajona Dziesmu un deju svētki
I.Magone
Goda raksts
10.03. 1979
TDA skate - koncerts
I.Magone
Goda raksts
1979 vasara
Ogres Deju svētki
S.Vazdika

25.07 – 02.08.80
Koncertbrauciens uz Karpatiem
I.Magone

1981
Starptautiskā folkloras festivāla „Varavīksne” atklāšanas koncerts Maskavā
I.Magone
1981
Pašdarbības mākslu PSRS dienas Etiopijā
I.Magone
Goda raksts
Piedalījās ar Ķekavas lauku kapellu J.Grigaļa vadībā
06.08.-13.08.82
Koncertbrauciens uz Ļeņingradu
I.Magone

14.12.82.
Piedalīšanos Latvijas PSRS mākslas meistaru un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu svētku programmā., kas veltīta PSRS nodibināšanas 60. gad.
I.Magone

19.06.1983
Stučkas zonas Deju svētki
I.Magone
Goda raksts
25.02.84.
Sprigulim -15
I.Magone
Kolhoza „Ādaži” valde apbalvo ar braucieniem uz Franciju un Vjetnamu
30.03.84.
TDA „Sprigulītis” atskaites koncerts

Pabažu iecirkņa kultūras nams
4.12 – 22.12.84
Kultūras dienas Vjetnamas Demokrātiskajā republikā
I.Magone


Kopā ar grupu „Ornaments”;
katru dalībnieku apbalvoja ar VJSR medaļu „Par draudzību”
1984
Koncertbrauciens uz Franciju
I.Magone

198515.02.1985
Padomju Savienības izstāde Maskavā
I.Magone

21.07.1985
Vissavienības pašdarbības mākslas skate, veltīta Dziesmu un deju svētkiem
I.Magone
Goda raksts
 II vieta TDA sacensībās
13.09.1985
XII Vispasaules jaunatnes un studentu festivāls Maskavā
I.Magone
Goda raksts
16.02.1986
Dziesmu un deju svētku TDA sacensību laureātu koncerts operā
I.Magone

29.06.1986.
Koncerts Sporta kompleksā Ādažos
I.Magone

19.04.1986.
I.Magones autorkoncerts  - 50
I.Magone

1986
PSRS dienas Kubā
( Organizē Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrība)
I.Magone
Piedalās TDA”Liesma”, operas un baleta teātra soliste Ā.Bronka, koklētāja Guna Āboliņa
1987 no februāra

Par repetitoru pieņemts D.Doniks

03.04.88
Rīgas rajona deju kolektīvu skate
I.Magone,
D.Doniks
Goda raksts
17.03.88
Vissavienības 4.kolhoznieku kongresa svinīgs koncerts Kremlī Maskavā
I.Magone,
D.Doniks
Piedalās vokālais ansamblis un Ādažu kapella
1988
Starptautiskais Folkloras festivāls "BALTICA-88"
I.Magone,
D.Doniks

21.05.-05.06.89.
Koncertbrauciens uz ASV,
Starptautiskais Senās mūzikas festivāls „Silver dollar city”
I.Magone,
D.Doniks
Kopā ar Ādažu kapellu
1989
Sprigulītim - 20
I.Magone,
D.Doniks
Koncerts notika Sporta kompleksā,
kopā ar Ādažu kapellu
1990
Līgo Alderos
I.Magone,
D.Doniks
Video
Kopā ar Ādažu kapellu
1990
Starptautiskais festivāls Klivlendā (Anglijā)
I.Magone,
D.Doniks

Ielīgošana muižā
I.Magone,
D.Doniks


Ko redzēju Kanādā.Jūlija  pirmajās dienās TDA „Sprigulītis” ieradās Kanādas pilsētā Toronto, lai piedalītos devītajos Latviešu Dziesmu svētkos. Jau lidostā izjutām patiesu sirsnību un viesmīlību no emigrācijā dzīvojošiem latviešiem. Īpašs paldies jāsaka Hamiltonas „Vanadziņi” un Toronto Kanādas Daugavas vanagu tautas deju kopas „Daugaviņa” dalībniekiem, kas mūs uzņēma pie sevis mājās un gādāja lai mēs labi justos. Jāatzīmē, ka arī „Sprigulītis” kaunā nepalika. Izcīnīta pirmā vieta un skatītāju balva. Arī prese un televīzija mūs bez ievērības neatstāja.


Dziesmu svētku noslēgumā Ontārio provinces vadība dāvāja Latvijai 25 000 Kanādas dolāru medikamentu iegādei. Kā savā runā teica pilsētas valdes loceklis, tad šādu valdības lēmumu veicinājis arī „Sprigulīša” raitais dejas solis.

 

* P.Mačs – delegācijas vadītājs

Ādažu ritmi / 1991.gada 20. augustā

1991 jūlijā
9. Kanādas Dziesmu un deju svētki Toronto (Kanāda)
Deju lieluzvedums
I.Magone,
D.Doniks


I vieta par deju 
„Ģērbies saule sudrabota”
1992

J.Ērglis

1993
Dziesmusvētki
J.Ērglis

1994

Modris Vanags

1995
Pensionāri Ziemassvētki
Modris Vanags

1996
Līgo vakars Ādažos
G.Graviņa

1996
Valsts svētku koncerts 78.gadadiena
G.Graviņa (Actiņa)


1997
Starptautiskais folkloras festivāls Vismārā (Vācija)
G.Graviņa

1998
Rīgas rajona deju kolektīvu skate
Jānis Ērglis

27.02.1998
Sadraudzības vakars
Jānis Ērglis

1998
Dziesmusvētki

Jānis Ērglis

1998
koncertprogramma
 "Solis laikā"

Jānis Ērglis, Aija Ērgle

17.11.1998
Valsts svētki – 80
Jānis Ērglis, Aija Ērgle

24.04.1999
Sprigulītim - 30
Jānis Ērglis
2001
Rīgai - 800
Guna Ezermale

2003
Dziesmusvētki
G.Ezermale,
G.Prancāne

 
2004
Koncertbrauciens Somijā  (Tampere)
G.Prancāne, G.Ezermale

2006
Koncertbrauciens Ungārijā
J.Kalašinskis

2007
Koncertbrauciens Lietuvā
J.Kalašinskis

2008
Dziesmusvētki
J.Kalašinskis

2009
Sprigulītim - 40
J.Kalašinskis

===

piektdiena, 2017. gada 17. marts

Priekšnesumi gadatirgū <>Gadatirgus Ādažos

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Normunds Breidaks, uzņēmējs Juris Krūze, sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze pie apvienības  "Rana" informācijas telts Ādažu gadatirgū / 09.05.2009.g.


===