sestdiena, 2015. gada 19. decembris

Atmiņu Suvenīrs (1/11) / Vokāli instrumentālais ansamblis "Suvenīrs" #

Pasākums "Atmiņu Suvenīrs". Ivaram Kraucim 50. Ādažu kultūras nams 1999.g. Piedalās vokāli instrumentālais ansamblis "Suvenīrs", ansamblis "Ādaži", grupa "Proventus", grupa "Zvaigžņu Zagļi". Piedalijās šādi mākslinieki, kā: Ivars Kraucis, Mirdza Zīvere, Ojārs Grīnbergs, Nija Bergmane, Gunārs Freidenfelds, Juris Leimanis, Adrians Kukuvass, Antra Ozola, Aina Poiša, Normunds Rutulis un citi sava laika vairāk vai mazāk zināmi mākslinieki.


Atceramies kādreiz populāro grupu "Suvenīrs"


Pirms 45 gadiem daļa no ansambļa „Zvaigznīte” dalībniekiem beidza dienestu un arī muzicēšanu karavīru ansamblī. Viņus uzaicināja Padomju laikos lielais, spēcīgais kolhozs „Ādaži”, kura paspārnē tad radās grupa „Suvenīrs”. Grupas vadītājs, nu jau daudzus gadus ādažnieks Ivars Kraucis, atceroties tos laikus, stāsta, ka ar „Suvenīru” arī sākās kolhozu ansambļu dibināšanas vilnis. Kā mēs zinām, no tā izaugušas daudz joprojām zināmas un populāras mūziķu apvienības. Bet runājot par „Suvenīru”, ar to saistīti vesela plejāde izcilu mākslinieku – Lolita Vambūte, Gunārs Freidenfelds, Ojārs Grīnbergs, Jānis Krūzītis,  Ēriks Ceļdoms, Aivars Hermanis, arī Mirdzai Zīverei Ādažu grupa bija atspēriens uz lielo skatuvi, un, protams Ivars Kraucis, kas „Suvenīru” 80-to gadu beigās, varētu teikt, atjaunoja kopā ar saksafonistu Valdi Zirni, basistu Vitāliju Terentjevu un Inesi Bumbieri. 
Dziesmas un tāli ceļi 

Rajona kultūras darbinieku draudzības "uguntiņā" spēlēja kolhoza «Ādaži» estrādes orķestris Suvenīrs. Ar emocionālu izpildījuma sevi pieteica trīs jaunās dziedātājas Laima Krūzīte, Valda Roze, Indra Lapiņa, ko orķestra kolektīvs dēvē par «mazo suvenīru». Konferansjē lomā iepriecināja Ilmārs Piruškins. Kultūras darbinieku viesis šai vakarā bija iemīļotais komponists Raimonds Pauls.

Vakara otrā daļa bagātināja zinātkāro prātu. Republikas fiziskās kultūras institūta dekāns Vladimirs Anaņins demonstrēja diapozitīvus un stāstīja par tālās Āfrikas republiku Kongo un savām trenera gaitām tajā.
 
A. Neiburga
* A.Neiburga "Dziesmas un tāli ceļi" - laikraksts "Darba Balss" ( 30.12.1971. )

=================================

* Oktobra Karogs ( Alūksne ) / 06.07.1972Atmiņu Suvenīrs (2/11) / VIA "Suvenīrs" #


Kultūras namā strādā 12 algoto darbinieku. No visiem kolhoza "Ādaži" kultūras nama pašdarbības kolektīviem vispirms jāatzīmē ansamblis "Suvenīrs", ko vada I.Kraucis, solisti: J.Krūzītis, J.Vanags, D.Vanaga, L.Vambute, I.Jagere. Minētais ansamblis savas samērā īsās pastāvēšanas laikā iemantojis klausītāju atsaucību un guvis labus panākumus Latvijas PSR estrādes ansambļu skatē-festivālā "Liepājas Dzintars"-71  un festivālā "Dzintara taure"-72 (Kauņā - laureāta nosaukums un balvas). Bez minētajiem pasākumiem organizēja arī koncertus Rīgas sporta manēžā, tos apmeklēja 13 tūkst. klausītāju.
 * teksts no Dainas Kukeles diplomdarba "Rīgas rajona kolhoza "Ādaži" vēsture 


"Sigulda" un "Suvenīrs" - pirmie

Republikāniskajā estrādes orķestru un ansambļu skatē Liepājā mūsu orķestris «Sigulda» orķestru grupā un kolhoza «Ādaži» estrādes ansamblis «Suvenīrs» ansambļu grupā izcīnījuši pirmās vietas. Par labāko solistu (atzīts «Siguldas» dziedātājs Vilnis Breže, bet trešās vietas ieguvuši siguldiete Ārija Bronka un «Suvenīra» solists Jānis Vanags. Siguldas kultūras nama direktors Māris Namnieks, šoreiz būdams orķestra mūziķis atzīts par labāko instrumentālistu.

 l. BŪMANE
* Darba Balss / 29.07.1971Ēriks Ceļdoms
Atmiņu Suvenīrs (3/11) / Ansamblis "Suvenīrs" #


Estrādes mūzikas svētki 

Ogres rajona kultūras nams katru gadu augusta sākumā rīko Ogres kultūras un atpūtas parkā estrādes mūzikas svētkus, kuros piedalās labākie republikas pašdarbības kolektīvi. Šogad šos svētkus rīkoja desmito reizi, tāpēc to programma bija krietni plašāka nekā parasti. Turklāt tie noritēja Vissavienības pašdarbības mākslas festivāla ietvaros. 1. un 2. augustā savu meistarību daudzajiem estrādes mūzikas draugiem demonstrēja svētku saimnieki - Ogres kultūras nama Tautas estrādes ansamblis «Metronoms», kā arī Ādažu kolhoza ansamblis «Suvenīrs», zvejnieku kolhoza «Uzvara» estrādes ansamblis «Selga», Tautas estrādes orķestris «Sigulda» un Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas Tautas estrādes ansamblis «Kvelde». Svētkos piedalījās Latvijas PSR Valsts filharmonijas vokāli instrumentālais ansamblis republikas Nopelniem bagātā mākslas darbinieka Raimonda Paula vadībā.

LATINFORMA korespondents 
* Rīgas Balss / 04.08.1975


Uldis Stabulnieks
Atmiņu Suvenīrs (4/11) / Vokāli instrumentālais ansamblis "Suvenīrs" #


Saulkrastos - «Suvenīrs» 

Brīvdabas estrāde aicināja saulkrastiešus uz Ādažu kolhoza kultūras nama estrādes ansambļa «Suvenīrs» koncertu. Tikšanās ar mūsu republikas un Vissavienības festivāla laureātu bija sen gaidīta. Ar sevišķu interesi gaidījām pirmās vietas ieguvējas Nijas Bcrgmanes uzstāšanos. Saistīja jaunās solistes dzivespriecīgā vienkāršība, izturēšanās atbilstoši dziesmu raksturam. 

Solisti Lolita Vambūti pazīstam jau sen. Atkalredzēšanās sagādāja lielu prieku. Interesants ir Ērika Ceļdoma izpildījums. Savdabīga balss, īpatnēja dziesmu izvēle. Programmas lielākā daļa bija jaunākās dziesmas, arī pašu sacerētas. Skatītāju nedalītu atzinību guva programmas vadītājs llmārs Piruškins. Viņa nolasītās humoreskas labi papildināja programmu. Lielu paldies mākslinieciskajam vadītājam Dmitrijam Grozovam, mūzikas konsultantam Uldim Stabulniekam un visiem ansambļa dalībniekiem izteica siltie aplausi, ziedi. .
B. Eglīte
* Darba Balss / 08.08.1974
============================================

Estrādes svētki LIEPĀJĀ

Trīs dienas no 23. līdz 25. jūlijam pilsētā pie jūras risinājās trešās republikāniskās estrādes kolektīvu un individuālo izpildītāju skates fināls. Ceļazīmes piedalīties šajā skatē bija izcīnījuši 16 labākie estrādes kolektīvi, zonālo skatu uzvarētāji no Rīgas, Valmieras, Siguldas, Rēzeknes. Daugavpils, Jūrmalas un citiem republikas rajoniem. 

Estrādes kolektīvi darbojas ne tikai klubos un kultūras namos, bet estrādes mūzikas entuziastus pulcina arī rūpnīcas, padomju saimniecības un kolhozi. No 16 kolektīviem, kuri piedalījās skatē, četri - Rīgas rajona Ādažu kolhoza ansamblis «Suvenīrs», Ogres rajona kolhoza «Lāčplēsis» orķestris, Liepājas rajona Nīcas padomju saimniecības kluba bigbīta ansamblis «Santa» un mūsu rajona kolhoza "Uzvaras" estrādes orķestris - pārstāvēja republikas laukus. Tas uzskatāmi pierādīja, mīts par to, ka labi estrādes kolektīvi var pastāvēt tikai pilsētās, ir maldīgs. Piebildīsim, ka šajā skatē Rīgu pārstāvēja tikai divi kolektīvi, bet tādas lielas republikas pilsētas kā Ventspils, Jēkabpils, Cēsis, Kuldīga skatē nepiedalījās. Tātad mūsu rajona kolhoza «Uzvara» estrādes orķestra līdzdalība un izcīnītā ceturtā vieta republikas skates finālā jāuzskata par sasniegumu.

Žūriju vadīja Latvijas PSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks Komponistu savienības valdes priekšsēdētājs Ģederts Ramans, tās sastāvā bija izcili estrādes mūzikas lietpratēji - Rīgas radio un televīzijas orķestra vadītājs Alnis Zaķis, komponisti Ivars Vīgners un Uldis Lapsiņš, Em. Melngaiļa Tautas mākslas nama mūzikas sektora vadītājs komponists Jānis Rijnieks un citi. Divas dienas viņi objektivi vērtēja visus kolektīvus. 

Kolhoza "Uzvara" mūziķi pēc nolikuma piedalījās lielo estrādes orķestru grupā un savu 30 minūšu programmu sniedza 23. jūlijā skates pirmajā dienā. Pēc žūrijas komisijas novērtējuma labākais kolhoza «Uzvara"  kolektīva sniegums ir bijis Raimonda Paula skaņdarbs orķestrim «Atmiņas par Karpatiem» un solistes Anitas Priekules dziedātā Zigismunda Lorenca dziesma «Tavs skats». Pozitīvi žūrijas komisija novērtēja Jāņa Līvmaņa dziesmas «Līgo naktī» un «Jauna puiša dvēselīte», kā arī orķestra «Sigulda» vaditāja Jāņa Raslava «Ceļa dziesmu», kas savdabīgi atsvaidzinājušas abu kolektīvu programmu. lzskanējuši trešās estrādes kolektīvu skates pēdējie akordi. Žūrija šajā skatē par laureātiem atzina estrādes orķestri «Sigulda» (vadītājs Jānis Raslavs). 

 * Komunisma Ceļš / 31.07.1971

Nija Bergmane ( pirms Ādažu posma - Ventspilī )


ceturtdiena, 2015. gada 17. decembris

"Atmiņu Suvenīrs" (8/11) / grupa Proventus #Mūzikas elpa 

Iepazīsimies: visi коpā viņi— vokāli instrumentālais ansamblis «Proventus», kurš kolhozu "Ādaži" sauc par savu mājvietu. «Proventus» - tā ir stabila, radoša vienība, kuras sastāvā darbojas ansambļa vadītājs Adrians Kukuvass, Edijs Gņedovskis (soloģitāra), Valdis Zirnis (saksofons), Vitālijs Terentjevs (darbu aranžētājs, basģitāra), Juris Larka (taustiņinstrumenti). Valdis Koroševskis (ritma ģitāra), Normunds Saksons (skaņa), Jānis Rullis (bungas), Antra Ozola un Juris Leimanis (balss). Jāpiebilst, ka Jānis Rullis ir bijušais valmierietis un savas mūziķa gaitas sācis Tautas estrādes ansamblī «Kvelde». Bet tagad nedaudz ielūkosimies ansambļa dienās. 1971. gadā Rīgas rajona kolhozā «Ādaži» radās estrādes kolektīvs «Suvenīrs». 1982. gadā tā vadību pārņēma Adrians Kukuvass. Līdz tam gan viņš bija cieši saistīts ar «Menuetu» (Pēc tam vēl bija karavīru ansamblis Zvaigznīte, Filharmonijas grupa "Tip-top"). 
Tātad vispirms  «Menuets», un tas noteica, ka Adrianu Kukuvasu par savējo sauc gan šodienas divdesmitgadīgie, gan tie, kuri apstājas pie klubu afišas "Tiem, kam bija 25...». Viņu jaunības laiks sakrīt ar «Menueta» izaugšanu no skolas puiku ansambļa par vienu no populārākajiem republikā. Pagājušajā gadā «Proventus» uz Valmieru atbrauca ar savu pirmo koncertprogrammu, kuras galvenais akcents bija dziesmu cikls ar Aleksandra Čaka vārdiem. Par vienotu uzvedumu to palīdzēja radīt gan Adriana Kukuvasa mūzika, gan Beatrises Dunskas modelētie tērpi, gan Andra Вužes gaismas partitūra.
Nesen «Proventus» atkal muzicēja valmieriešiem. 

ADRIANS KUKUVASS: Jaunajā programmā iekļautas kolektīva dalībnieku dziesmas. Man ir virkne darbu ar jūsu novadnieka dzejnieka Arvīda Ulmes vārdiem. Valmierieši ir loti prasīgi klausītāji un skatītāji. Gribas viņiem novēlēt arī Jaunajā gadā nezaudēt šo īpašību. Un, kā atzīstas Adrians, viņam reizēm gribas uzkomponēt ko smeldzīgāku, jo tieši to no viņa gaida visvairāk, un tas Аdrianam izdodas. Aizvadītajā vasarā par republikas mūziķu spēku pārbaudi kļuva Liepājas skate. Tajā Adrians Kukuvass tika atzīts par vienu no labākajiem vokālistiem. Mūsu saruna notika pirms "Mikrofona-84" aptaujas koncerta, bet nu jau mēs zinām, ka Adriana dziesma «Atgriežoties» ar Māras Zālītes vārdiem ierindojusies trešajā vietā. «Kad klausos šo dziesmu, šķiet, ka atkal redzu savu māti, kura tur, tālā Kurzemes pusē, ir iznākusi uz ceļa pie mājas ar piena krūzi rokās, redzu dzimtās mājas ābeles,» tā rakstījusi kāda aptaujas dalībniece un līdzīgu rindu bija ne mazums. 

H. MATISONE
 * Liesma / 01.01.1985
"Atmiņu Suvenīrs" ( 9/11) / Proventus #"Atmiņu Suvenīrs" (10/11) / Uzstājas Proventus #


"Atmiņu Suvenīrs" (11/11) / grupa Zvaigžņu Zagļi #