svētdiena, 2019. gada 28. aprīlis

Koncerti Ādažu Sporta namā <>

Skaistākais, kas ilgi paliks lopkopju atmiņā, protams, bija
agrofirmas «Ādaži» mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu plašais koncerts


Visnotaļ sēdošs pasākums — tā varētu teikt par nesen agrofirmā "Ādaži" notikušo divkārtējās Sociālistiskā Darba Varones Martas Semules seštūkstošnieču kluba biedru kārtējo sapulci. Kā zināms, klubā apvienojušies tie republikas lopkopji, kas caurmērā no govs izslauc sešus tūkstošus un vairāk kilogramu piena gadā. Smailē atkal ir Zigrīda Starte no «Tērvete»» — 7420 kg (melnraibās govis) un Māris Mugarevičs no Valmieras rajona padomju saimniecības «Burtnieki» — 7012 kg (Latvijas brūnās). Pieredzes apmaiņa, protams, ir aktuāla un vajadzīga, tomēr virkne problēmu risinājumu buksē tukšgaitā, ik gadu runājam par lopbarības ratiņiem, kvalitatīviem skrāpjiem, ķēdēm un citu, bet tālāk par solījumiem netiekam. Šīs vienkāršās lietas taču veido lopkopja darba pamatu.

ATPŪTAS MIRKĻI NOGURUŠAJĀM ROKĀM
1988.03.20 Cīņa

💢💢💢💢💢

==