svētdiena, 2017. gada 28. maijs

Gaujas ielas svētki - 2017 <>


 Ādažos īsi pirms vēlēšanām rīkos ikgadējos "Gaujas svētkus" ar bezmaksas koncertu


Ādažos īsi pirms vēlēšanām rīkos ikgadējos &quot;Gaujas svētkus&quot; ar bezmaksas koncertu


Nedēļu pirms pašvaldību vēlēšanām arī Ādažu novada dome rīkos ikgadējos "Gaujas svētkus" ar bezmaksas koncertu, kurā uzstāsies virkne pazīstamu Latvijas mākslinieku.

Tāpat kā 2016. gadā, "Gaujas svētki" norisināsies mēneša beigās, 27. maijā. Svētku ietvaros notiks "Pavasara tirgus", svētku gājiens, uzņēmumu prezentācijas, militārās un sporta tehnikas demonstrējumi. Svētku vadītāji būs Ufo, Māris Grigalis un Artūrs Breidaks.

Savukārt vakarā plkst.19 notiks koncerts ar vairāku pazīstamu mākslinieku piedalīšanos. Koncertā uzstāsies grupas "Zodiac" un "Triana Park", "Otra puse" un Antra Stafecka, "Skyforger", Roberts Lejasmeijers, Ieva Sutugova, Dināra Rudāne, Kristīne Prauliņa, Andris Ērglis, Sergejs Jēgers, Nauris Puntulis un projekts "Brīnumskapis".

Informācija Ādažu novada domes mājaslapā liecina, ka pašvaldība ar "Brīnumskapi" slēgs līgumu 3300 eiro apmērā bez pievienotās vērtība nodokļa (PVN), bet ar komponistu Jāni Lūsenu tiks slēgts līgums par 3000 eiro bez PVN. Informācija par līguma summām ar citiem māksliniekiem nav publiski pieejama.

"Gaujas svētku" ietvaros notiks arī Baltijas valstu uguņošanas šovs. Informācija Ādažu domes mājaslapā liecina, ka dome slēgs 5859 eiro bez PVN vērtu līgumu ar SIA "Pyro Power" par trīsdaļīga uguņošanas priekšnesuma nodrošināšanu.

Ādažu novada domes sabiedrisko attiecību vadītāja Monika Griezne atsaucās uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvju sniegto skaidrojumu, ka pašvaldības arī pirmsvēlēšanu periodā var rīkot tādus pasākumus, kas tiek organizēti tradicionāli un notiek ik gadu. "Gaujas svētki" ir ikgadēja tradīcija, kas parasti tiek rīkota maijā, skaidroja Griezne.

Viņa norādīja, ka saskaņā ar KNAB pausto jau iepriekš tradicionāli organizētus pasākumus nevar vērtēt nedz kā priekšvēlēšanu aģitāciju, nedz kā administratīvo resursu nelikumīgu izmantošanu.
LETA jau rakstīja, ka atsevišķas pašvaldības īsi pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām ieplānojušas dažādus bezmaksas pasākumus. Lucavsalā 27. maijā notiks Krievijas grupas "Bi-2" koncerts ar simfonisko orķestri, kas apmeklētājiem būs bezmaksas. Savukārt Rēzeknē nedēļu pirms vēlēšanām notiks Laimas Vaikules bezmaksas koncerts.
Autors LETA / 14.05.2017
==================


===

sestdiena, 2017. gada 27. maijs

Bērnības un pilngadības svētkos <>Svētki vismazākajiem 


27. jūnijā, Padomju jaunatnes dienas ieskaņā, Ādažu kolhoza kultūras namā notika lieli svētki pašiem mazākajiem kolhozniekiem. 
 Rīta saules apspīdēti, pūtēju orķestrim skanot, mazie knīpas un knauķi kopā ar māmiņu, tēti un kūmām ieradās svinību vietā. Mazos sveikt bērnības svētkos bija atbraukuši Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieki — Vera Singajevska, Tālivaldis Āboliņš un Pēteris Grāvelis, kā arī vīru vokālais kvartets. Šī saulainā diena mazajiem ādažniekiem ilgi paliks atmiņā ... 


Svētki vismazākajiem
1981.07.01 Padomju Jaunatne
no labās: Anta Krūmiņa, Rūdolfs Plēpis

Rūdolfs Plēpis

no labās: Vera Singajevska, Tālivaldis Āboliņš

no kreisās: Inta Virza, Juris Virza, Līga Virza


no labās: Vera Singajevska

Kultūras nama darbinieki pēc veiksmīgi novadīta pasākuma
* Darba Balss / 08.08.1970

* Darba Balss / 08.08.1970 

============  svētki  Carnikavā ============


AUDZIET LIELI!

Zeltītais rudens šķiet ienācis Carnikavas kultūras namā. Zāle skaisti dekorēta dzeltenām lapu vijām un vēliem rudens ziediem. Abās pusēs skatuvei latviešu tautas dziesmu teksti par bērnu tikumu. Virs skatuves transparents «Lieliem augt un ceļus veikt, tālus - katrā ziņā».  Simboliski vārdi. Padomju zemē nav nesasniedzamu zinību kalnu, tālu ceļu. Arī mazajiem carnikaviešu bērniem lielā dzīve plaši atver savus vārtus. Tieši tādēļ ar tādu sirsnīgu mīlestību par viņiem tāpat kā tūkstošiem viņiem līdzīgu, rūpējas ne vien vecāki un kūmas, bet arī sabiedriskās organizācijas. Šodien mazo pilsoņu svētki, pirmie viņu mūžā. Vārdības kopā pulcējušas 14 meiteņu un zēnu, daudzi no viņiem zvejnieku bērni. Pilno skatītāju zāli pāršalc koklētāju ansambļa atskaņoto tautas dziesmu melodijas. Gājiena priekšgalā divas meitenītes tautiskos tērpos puķu groziņiem rokās. Viņas kaisa ziedus. Nāk mazie jubilāri ar vecākiem un kūmām. Svētkus atklāj Ādažu ciema izpildu komitejas priekšsēdētājs b. Apsītis. izaugt par krietniem sava darba darītājiem, garīgi bagātiem. ar saules siltumu sirdīs, kas pavadītu visās ceļa gaitās — šodienas gaviļniekiem novēl Carnikavas palīgskolas direktore b. Lejniece. Pēc tam izsniedz vārda došanas apliecības. Pirmo dokumentu savā mūžā saņem Inese Līviņa, māsas Līga un Māra Rikardes, brāļi Arnis un Haralds Reides un citi. Visiem viņiem dāvanas un ziedi. Koklētāju ansamblis katru mazo jubilāru pavada ar tautas dziesmu skaņām. Seko svētku koncerts, kurā bez kultūras nama trio savu māku rāda arī mazie baleta pulciņa dalībnieki Zaiga Bērziņa, Zanda Alksne un Vitauts Markevics. Bet vislielāko pārsteigumu sagādā Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces Veras Singajevskas priekšnesumi, kurus mazie un lielie skatītāji uzņem nerimstošiem aplausiem.
Skaistie svētki beigušies. pieliedami sirdis ar gaišu prieku un neaizmirstamām atmiņām.

V. EŅGELA teksts un foto 
 * Darba Balss / 30.10.1960Cik skaisti, kad esi jau liels

Drūmais un lietainais pagājušās sestdienas rīts izvērtās par jauku dienu un brīnišķīgu vakaru, kad orķestra skaņu ritmā aiz pašiem mazākajiem bērnu baleta studijas audzēkņiem, kas kaisīja ceļā ziedus, no zvejnieku arteļa sarkanā stūrīša uz kultūras namu devās pirmie piecpadsmit Carnikavas pilngadības svētku dalībnieki. Meijām un vītnēm greznotajā kultūras nama zālē virs skatuves Ojāra Vācieša rindas: «Šodien tu kā strauts, kas šalcot plūst, ieej straumē varenā un lielā. Tālāk jaunība un ceļš pret kalnu būs». Svētkus atklāja Ādažu ciema padomes priekšsēdētājs b. Apsītis. Pēc tam runāja Carnikavas palīgskolas direktore b. Lejniece. Stāstot par varonīgiem un priekšzīmīgiem padomju jauniešiem, kas guvuši lielas uzvaras mūsu zemes jauncelsmes darbā, viņa aicināja arī pilngadības svētku dalībniekus sekot to paraugam un būt priekšzīmīgiem kā darbā, tā uzvedībā. Pilngadības apliecības izsniedza ciema padomes priekšsēdētājs. Jubilārus apsveica no rajona partijas un komjaunatnes komitejām, zvejnieku arteļa valdes, vecāku pārstāvis. Zvejnieku arteļa «Carnikava» priekšsēdētājs b. Tutins pasniedza veltes labākajiem kolhoza darbiniekiem, bet kultūras nama vadītājs b. Āboliņš pašdarbības kolektīvu dalībniekiem. Apsveicēju rinda tomēr vēl nebija galā. Ziedi, veltes un visjaukākie novēlējumi pilngadniekiem no tuviniekiem un draugiem. Daudz ziedu. Dažam labam gaviļniekam to pilns klēpis. Noslēgumā pilngadības svētku dalībniece jauniete b. Rozenberga pateicās svētku rīkotājiem un visu jubilāru vārdā solījās izpildīt labos novēlējumus, dzīvojot un strādājot pilnvērtīgu padomju pilsoņu dzīvi. Sekoja koncerts, kuru sniedza Valsts Filharmonijas soliste Ārija Simsone, Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks Arturs Lēpe un pianists Jāzeps Lindbergs. Deju vakaru ievadīja ar kopēju polonēzi.

A. Jēgera teksts, R. Sokolovska foto   * Darba Balss / 26.08.1960


===

svētdiena, 2017. gada 21. maijs

Tikšanās Kultūras namā - 1 <>

MĀKSLAS DARBINIEKU NAMA
KULTŪRAS TAUTAS UNIVERSITĀTES
TEĀTRA UN KINO
MĀKSLAS FAKULTĀTES FILIĀLE
KOLHOZĀ "ĀDAŽI"

Ieskatam mācību tematiskais plāns 1985./86. gadam:

1. PSRS Tautas skatuves mākslinieces Lidijas Freimanes radošais portrets.

2. Kā inscenē filmu?
   Žanru īpatnības un montāža.
   LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Aloizs Brenčs.

3. Lomas un meistarība.
    LPSR Nopelniem bagātā skatuves māksliniece Lilita Ozoliņa.

4. Satīra, humors un nopietnais teātrī un kino.
    Tikšanās ar LPSR Tautas skatuves mākslinieku Edgaru Liepiņu.

5. Romantiska aktiera nepieciešamība mūsdienu teātrī.
    LPSR Tautas skatuves mākslinieks Jānis Kubilis.

6. Aktieris teātrī, kino, televīzijā un radio.
    LPSR Tautas skatuves mākslinieks Ģirts Jakovļevs

7. Dialogs ar PSRS Tautas skatuves mākslinieci Veltu Līni.

aktrise Vija Artmane 
( 21.08.1929.-11.10.2008)

SIEVIETES-PAR MIERU 

... Ko cilvēki no ārzemēm pie mums grib redzēt? — Viss viņus interesē. Mūsu strādnieku dzīve, rūpnīcas, kopmītnes un kolhozi. Somu jaunieši jo sirsnīgi liek sveicināt Ādažu saimniecību, Tā viņus pārsteidza ar vērienu. Liela ir interese par mūsu kultūru. — Pērn Rietumeiropā uzbangoja spēcīgs miera cīnītāju vilnis ... — Tas mūs aktivizē. Arī gandarījums liels.....
.....Vija Artmane mūsu sarunā tīras pietātes dēļ nepieminēja savus augstos valdības apbalvojumus, bet ar lepnumu teica, ka ir Goda vefiete, kopsaimniecības «Ādaži» Goda kolhozniece, ka ir apbalvota ar daudzu un dažādu resoru un organizāciju Goda nozīmēm. Māksliniece ir uzticīga sev: viņas vislielākais prieks būt tautas vidū, just, ka viņa un viņas māksla tautai vajadzīga. Nenocietos neiesaucies: — Bet, apžēliņ, mīļā māksliniec, kā jūs to visu dabūjat gatavu?! .....

Ar VIJU ARTMANI tikās JURIS ROBEŽNIEKS 
SIEVIETES-PAR MIERU
1982.03.01 Zvaigzne

Akvelīna Līvmane

Lāsma Kugrēna  un Voldemārs Šoriņš

Lāsma Kugrēna

Lilita Ozoliņa Lidija Freimane


Zigrīda Stungure


Elza Radziņa


Elza Radziņa un Kārlis SebrisKārlis Sebris un Biruta Zande ( Kultūras nama vadītāja )

Kārlis Sebris un Irēna Gedertsone ( Kultūras nama vadītāja )

Piedalās PSRS Tautas skatuves mākslinieks Kārlis Sebris


Ņina Ņeznamovapirmais no labās-Edgars Kauliņš-Lāčplēša priekšsēdētājs

dzejnieks Jānis Peters=