piektdiena, 2017. gada 3. novembris

Meristēmu laboratorija #

Ādažu meristēmu laboratorija / 1986.gads

 * Darba Balss / 09.04.1983


* Komunārs ( Dobele ) / 29.04.1986

* Komunārs ( Dobele ) / 29.04.1986

KARTUPEĻIEM JĀBŪT VESELIEM 

Rīgas rajona kolhozā «Ādaži» rūpējas, lai kartupeļu stādījumus neskartu slimības. Tur speciālā meristēmu laboratorijā pavairo bezvīrusu stādāmo materiālu. No Igaunijas Zemkopības un meliorācijas zinātniskās pētniecības institūta saņemtas 1000 mēģenes, kurās atrodas tikai nedaudz par 10 centimetriem garāki maigi zaļi asni. No šiem dzinumiem sterilos apstākļos barotnēs izaudzēs 200 tūkstošus veselu asnu. Pēc tam tos pārstādīs plastmasas podiņos, kur dzinumi pieņemsies spēkā, bet, kad beigsies salnas, šos augus izstādīs laukā. Rudenī plānots iegūt 2 miljonus veselu pirmās lauka paaudzes kartupeļu, proti, ar progresīvo sēklas materiālu apgādāt 50 līdz 55 hektārus no platības, kur kolhozā paredzēts audzēt kartupeļus. — Pirmos eksperimentus bez vīrusu kartupeļu stādāmā materiāla audzēšanā mēs izdarījām jau pagājušajā gadā, — stāsta kolhoza meristēmu laboratorijas vadītājs I. Vēveris. — Tiesa, apjoms bija krietni mazāks, taču rezultāti — visai daudzsološi. Katrs no 40 tūkstošiem dzinumu deva vienu kilogramu veselu kartupeļu, bet «Laimdota» — pusotra kilograma. Tagad mēs pavairojam 40 šķirņu dzinumus, lai, spriežot pēc ražas, izraudzītos mūsu apstākļiem pašas piemērotākās. Kādas priekšrocības ir kartupeļu pavairošanai ar meristēmu paņēmienu, kas ļauj kartupeļu «organismu» atbrīvot no vīrusu infekcijām? Pirmām kārtām, pēc zinātnieku aprēķiniem, iegūstot bezvīrusu stādāmo materiālu, iespējams kartupeļu ražību palielināt par 30 līdz 60 procentiem, uzlabot kartupeļu kvalitatīvās īpašības un kartupeļus labāk saglabāt. Turklāt progresīvā metode ļauj saimniecībai īsā laikā visu sēklas fondu padarīt imūnu pret slimībām un trijos gados pavairot jebkuru šķirni stādīšanai nepieciešamajā daudzumā. leviešot jauno, «Ādažos» labi saprot, ka panākumi daudzējādā ziņa ir atkarīgi no cilvēkiem un viņu attieksmes pret darbu. Tāpēc laboratorijas darbinieki, kas pavairo veselos dzinumus, paši tos izstādīs arī laukā un aprūpēs stādījumus, tātad viņu darbs tiks novērtēts pēc gala rezultāta. Dabiski, tas paaugstina cilvēku atbildību un ieinteresētību, stimulē radošus meklējumus. Pagājušajā gadā kartupeļus stādīja un aprūpēja ar rokām, bet šogad talkā nāks mehānismi. Jaunās ierīces, kurām nav analogu, konstruējis un izgatavojis laboratorijas mehanizators operators K. Busenbergs. 

V. Semjonova teksts un foto (LATINFORM) 

kolhoza "Ādaži" meristēmu laboratorijā

ierīces kartupeļu asnu stādīšanai izgatavojis laboratorijas mehanizators 
operators K. Busenbergs. 
KARTUPEĻIEM JĀBŪT VESELIEM
1986.04.11 Cīņa

🍀🍀🍀

LAI KARTUPEĻI BŪTU VESELI 

Kolhozā «Ādaži» rūpējas, lai kartupeļu stādījumus neskartu slimības. Tur speciālā meristēmu laboratorijā pavairo bezvīrusu stādāmo materiālu. No Igaunijas Zemkopības un meliorācijas zinātniskās pētniecības institūta saņemtas 1000 mēģenes, kurās atrodas tikai nedaudz par 10 centimetriem garāki

maigi zaļi asni. No šiem dzinumiem sterilos apstākļos barotnēs izaudzēs 200 tūkstošus veselu asnu. Pēc tam tos pārstādīs plastmasas podiņos, kur dzinumi pieņemsies spēkā, bet, kad beigsies salnas, šos augus izstādīs laukā. Rudenī plālnots iegūt 2 miljonus veselu pirmās lauku paaudzes kartupeļu. proti, ar progresīvo sēklas materiālu
apgādāt 50 līdz 55 hektārus no platības, kur kolhozā paredzēts audzēt kartupeļus. Kādas priekšrocības ir kartupeļu pavairošanai ar meristēmu paņēmienu, kas ļauj kartupeļu «organismu» atbrīvot no vīrusu infekcijām? Pirmām kārtām, pēc zinātnieku aprēķiniem, iegūstot bezvīrusu stādāmo materiālu iespējams kartupeļu ražību palielināt par 30 līdz 60 procentiem, uzlabot kartupeļu kvalitatīvās īpašības un kartupeļus labāk saglabāt. Turklāt progresīvā metode ļauj saimniecībai īsā laikā visu sēklas fondu padarīt imūnu pret slimībām un trijos gados pavairot jebkuru šķirni stādīšanai nepieciešamajā daudzumā.


*Darba Balss / 10.04.1986

🍀🍀🍀
Kolhoza "Ādaži" meristēmu laboratorijā

PSKP 27. kongress: darba un dzīves virzieni
1986.07.19 Komunisma Ceļš (Bauska)

🍀🍀🍀
Kolhoza  " Ādaži "  meristēmu laboratorija ( augu mikropavairošana, izmantojot augu veidotājaudus jeb meristēmas ) / 1986.gads

Kartupeļu audzēšana no šūnām

 Ādažu meristēmu kultūras siltumnīcā / 1985.g.

Gunita Treiguta

agrofirmas «Ādaži» laboratorijā tiek veikts liels darbs, lai iegūtu augstas kvalitātes bezvīrusu kartupeļu stādāmo materiālu. Strādā laborante A. Kļaviņa un I. Pole. TASS fotohronika

* Par Komunisma Uzvaru ( Ludza ) / 22.01.1987


🍀🍀🍀

Kolhoza  " Ādaži "  meristēmu laboratorija / 1986.gads


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru