sestdiena, 2015. gada 31. janvāris

Lielās pārvērtības centra ciematā <>

  

 
  Pirmā iela 28

==============================================
 Pirmā iela 30

================================== Pirmā iela 32


============================================


 
2018.g. septembrī


2018.g. septembrī

Pirmā iela 40

++++++++++++++++++++++++++++++++ *** +++++++++++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++ *** +++++++++++++++

tālāk skati no 15.06.2019


 

  =

piektdiena, 2015. gada 30. janvāris

Lielā Baltezera krastā <>

Pludmale pie Baltvillas


Pagaidām apturēti plāni būvēt privātu ceļu un savrupnamus Lielā Baltezera 

Vieta Lielā Baltezera karstā, netālu no tilta pār kanālu, kur iecerēts attīstīt privātu ceļu un būvēt savrupmājas. Artūrs Priede 
Ādažu novada dome ir atcēlusi saistošos noteikumus, kas apstiprināja lokālplānojumu zemes gabalam "Ziemeļi". Šie noteikumi, kas nepatika ne vides aizstāvjiem, ne Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAAM), paredzēja, ka Lielā Baltezera karstā, netālu no tilta pār kanālu var būvēt privātu ceļu un savrupmājas. 
Kā portāls "Apriņķis.lv" uzzināja pašvaldībā, minētie saistošie noteikumi, kas tika izdoti šā gada maijā, tika atcelti novada domes sēdē pagājušajā nedēļā. Tas tika darīts tāpēc, ka tika saņemta VARAM vēstule ar lūgumu tos atcelt.
Vienlaikus pašvaldībā pēc konsultācijām ar būvvaldes speciālistiem un ministriju konstatēts, ka lokālplānojuma izstrādes procesā pieļauti pārkāpumi, proti, neesot noskaidrots, vai plānotājām iecerēm šajā zemes gabalā nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu. Tā kā, izstrādājot lokālplānojumu, vispirms ir jāizvērtē plānotās ieceres ietekme uz vidi, tostarp jāveic arī sabiedriskā apspriešana, un tikai tad jāizdod šādi saistošie noteikumi, tie tagad ir jāatceļ.
Tas nozīmē, ka pagaidām plāni par privāta ceļa un savrupmāju būvniecību Lielā Baltezera krastā ir apturēti, pirms nav veiktas šīs minētās darbības, portāls "Aprinķis.lv" secināja, iepazīstoties ar lēmumu par šo noteikumu atcelšanu.
Jau vēstījām, ka satraukts par plānoto būvniecību zemes gabalā "Ziemeļi" bija biedrības ''Par brīvu Lielā Baltezera krastu'' valdes priekšsēdētājs Artūrs Priede. Tieši viņš augusta sākumā vērsās VARAM ar lūgumu apturēt plānus apbūvēt šo neskarto zemes gabalu.
"Īpašums "Ziemeļi" ir viens no retajiem zemesgabaliem pie Lielā Baltezera, kas pašlaik vēl nav apbūvēts. Taču, saskaņā ar šā gada maijā Ādažu novada domē pieņemto lēmumu, tieši šajā applūstošā teritorijā pie Lielā Baltezera iecerēta privāta ceļa un savrupnama būvniecība. [..] Visbēdīgāk ir redzēt, ka apkārtējie iedzīvotāji netiek pietiekami savlaicīgi un pilnvērtīgi informēti par būvniecības iecerēm. Viss tiek pasniegts "caur puķēm"," sašutis bija A. Priede.
Savukārt Ādažu novada domē portālam "Aprinķis.lv" iepriekš skaidroja, ka pašvaldībā nesaprot, kādēļ VARAM ir nemierā ar sasitošajiem noteikumiem, kas apstiprina lokālplānojumu zemes gabalam "Ziemeļi". Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Ziemeļi" esot tieši tāds pats kā īpašumam "Lībieši 3", kas atrodas tieši blakus, un to VARAM ir akceptējusi.
Tāpat pašvaldībā norādīja, ka apgalvojums par to, ka par būvniecības ieceri Lielā Baltezera krastā novada iedzīvotāji netika informēti, neatbilst patiesībai. Šā gada janvārī un februārī notika sabiedriskā apspriešana par loklaplānojumu zemes gabalam "Ziemeļi", un ar būvniecības ieceri šim zemes gabalam varēja iepazīties visi, kurus tas interesēja.

 04.11.2015 / autors: Apriņķis.lv

=