sestdiena, 2017. gada 30. septembris

Pašu ļaudis <>NO PIEREDZES PADOMJU DARBĀ
Kāpēc vienam bez otra neiztikt
Visu dienu kolhoza Valdes priekšsēdētājs bijis uz lauka, kur sēja pirmos hektārus zaļbarības. Sastapām viņu tikai pēcpusdienā 
— Atkal ciemiņi. Pie mums viņi bieži... . 
Biju ieradusies pie ciema padomes izpildkomitejas darbiniekiem. Bet zīmīgi — kolhoza vadītājs saka «Pie mums ciemiņi...» 
— Jā, atbraucu. Dzird, ka Jūsu ciema padomes darbs tāds ne visai. . . 
— Kā?! — Josifs Kukelis ne tikai izbrīnījies, bet pat līdz sirds dziļumiem aizvainots pārtrauca. Ja kolhozs plāno šogad vidēji no hektāra ievākt 20 centnerus graudaugu, izslaukt caurmērā no govs 3300 litru piena. Ja tā ienākumi skaitāmi miljonā rubļu, ja ciemā ir laba mākslinieciskā pašdarbība, ja notiek dažādi sarīkojumi darbu darītājiem... Sakiet, vai tad ciema padomes darbs var būt neapmierinošs? — viņš runāja jau mierīgāk. — Nu, kas ir noticis? — Piedodiet, biedri Kukeli. Jautājums bija mazliet musinošs...  
Kolhoza valdes priekšsēdētājs nebija apvainojies. Viņš sāka smieties. Smējās arī abas izpildkomitejas darbinieces — priekšsēdētāja Daina Dzirkale un sekretāre Eiženija Mālberga, kuras ar sevišķu interesi bija klausījušās, ko nu teiks Kukelis.  Bet par nupat dzirdēto man radās  pārdomas. 
Nez vai daudzi kolhozu vadītāji teiks, ka augstajās ražās, lielajos izslaukumos, prāvajos ienākumos ir arī ciema padomes nopelns? Šis pats Ādažu ciema kolhozs pirms gadiem septiņiem astoņiem tāpat biļa viens no Rīgas rajona ekonomiski spēcīgākajiem. Bet toreiz Josifs Kukelis gan ar visu krūti nebūtu meties aizstāvēt ciema padomi. Ja kāds žurnālists sacītu: dzird, ka Jūsu ciema  padomes darbs tāds ne visai... Bet kāpēc tagad viņš to dara? . . Ciema padomes Izpildkomiteja pieņēma apmeklētājus. Nāca cilvēki — vienam nepieciešama kāda izziņa, otram cita vajadzība. Vajag no mājasgrāmatas izrakstīt aizgājušo. Jāpieraksta jaunpiedzimušais. Divām sievietēm grūtības ar dzīvokli. — Jūs esat pierakstītas Ādažu ciemā, bet strādājat Rīgā. Kāpēc? Vai Jums nebūtu izdevīgāk strādāt mūsu kolhozā? Arī nopelnīsit vairāk . . . — tā sacīja Izpildkomitejas priekšsēdētāja. Šoreiz neko īsti nenorunāja. Apmeklētājas neteica tūliņ: «Jā». Bet aizgāja viņas gluži domīgas. 
Todien līņāja, un varbūt tādēļ, bet  varbūt arī paraduma pēc visas automašīnas piestāja pie loga, tuvāk durvīm. Ik pa brīdim mainījās tikai «Volgu» un «Moskviču» muguru krāsa - no brūnganas līdz tumši pelēkai. Skatīdamās laukā pa logu. Dzirkale ieteicās — Noasfaltēsim automašīnām īpašu stāvvietu. Tas ir mūsu komunālās un vietējās saimniecības pastāvīgās komisijas darba plānos. Citādi vairs nevar, tagad kolhozniekiem tik daudz mašīnu — gan ādažnieklem, gan carnikaviešiem, — un tas jau skanēja diezgan lepni. Braucot ar autobusu, nemaz nevar manīt, kad ceļš nogriežas no Rīgas — Tallinas šosejas. Bet izrādās, ka pa šo pāris kilometru garo sānceļu agrāk vajadzējis dubļus bradāt. Tas ciema deputātu nopelns, ka šo gabalu gan noasfaltēja, gan apgaismoja un ne sliktāk par Rīgas ielu. — Tikai. .. ietves vēl neesot ierīkotas. Un to viena kolhozniece savam deputātam pārmetusi, pasmaidīja b. Dzirkale. 
— letves pagaidām nerīkosim. Šogad noasfaltēs vēl vienu ceļa posmu — uz otrās brigādes centru. Jāizbūvē arī autobusa gala piestātne Carnikavā. Jaunais tilts pāri Gaujai, kas par pāris desmit kilometru saīsināja Pārgaujas kolhoznieku ceļu uz Izpildkomiteju, uz pastu, uz ambulanci, arī tika uzcelts pēc deputātu ierosmes. 
— piebilda vēl Dzirkale.
Pavēra durvis nākošais apmeklētājs. 
— Priekšniec, dodu savu goda vārdu, nu, kaut vai saderam uz ko vien vēlaties, ka mani piedzērušu vairs neredzēsit' . . . Taču par priekšnieci dēvētā Izpildkomitejas priekšsēdētāja nestiepa tik viegli puisim pretī roku. Redzams gan, pārāk dusmīga vairs nav un jaunais kolhoznieks arī atviegloti uzelpoja. Nekāds pļēgurs neesot, bet iznācis tā, ka biedru tiesā tepat tautas nama zālē tiesājusi dažus pudeles brāļus un šo liecinieku, vainīgie piedzirdījuši.. . 
Tautas namā ādažnieki bieži pulcējas. Parasti gan — patīkamos brīžos. Dzirdēju, ka Josifs Kukelis ar Izpildkomitejas darbiniecēm pārrunāja par notikušajiem sarīkojumiem. - Toreiz viss sākās ar komjauniešu uguntiņu. Pēc tam dārzniecības ļaudis prasa — mums arī vajag. Bet pati galvenā nozare — lopkopība lūdzu, arī mēs, lopkopji, gribam!
Bez mehanizācijas jūs nekur netiktu — un nākamais vakars menanizatoriem. Kas vēl dod tik lielus ienākumus. — Jautāja zvērkopji. Nevarēja arī viņiem atteikt. Beidzot rīkojām vakaru arī laukkopjiem.  Ciema padomes kultūras komisijai nebija vieglas dienas. Bet pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs, mūsu slimnīcas dakteris Siļķe, ir liels entuziasts... — piebilda Daina Dzirkale. 
lenāca kāds vīrietis. Runāja ar Dzirkali par pārbaudēm. Izrādījās, ka tas ir vēl viens entuziasts — lauksaimniecības pastāvīgās komisijas priekšsēdētājs Vulfs Leviuss Beidzot Izpildkomitejas priekšsēdētāja viņus — padomes aktīvistus — man nosauca tik daudz, ka nav iespējams pat visu vārdus minēt. Zvanīja telefons. Dzirkale pacēla klausuli.. . 
— Ja nebūs autobusa, kas tev, tādam dūšīgam vīram, ko kājām atnākt, - viņa smējās. — "Tātad uz rredzēšanos rīt!" Daina Dzirkale nolika klausuli. 
— Tas bija Zaļums. «Carnikavas» zvejnieku kolhoza valdes priekšsēdētāja vietnieks. Rit mums ir Izpildkomitejas sēde un viņš — Izpildkomitejas loceklis. Runāsim par tiem un ar tiem vecākiem, kas krietni neaudzina savus bērnus. Bet tādu bēdu, ka mūsu abu kolhozu — Ādažu un Carnikavas — vadītāji neinteresētos par to, ko padome un Izpildkomiteja dara — mēs nepazīstam. Zinu gan kāda cita ciema kolhoza priekšsēdētāju — viņu gadu no gada ievelēja par ciema izpildkomitejas locekli, bet tam nekad neatradās brīvs brīdis, lai piedalītos sēdēs. Šogad viņu vairs neievēlēja. Un ko domājiet — apvainojies. It kā ieņemt tādu amatu viņam, kā saka «pēc štatiem» piederētos. Bet mums nenotiek pat seminārs deputātiem, kur nepiedalītos, piemēram, Kukelis, lai gan viņš ir nevis ciema, bet rajona padomes deputāts. Kāpēc kaimiņu ciema kolhoza valdes priekšsēdētājs nenāca uz Izpildkomitejas sēdēm? Varbūt vīrs iedomīgs, bet varbūt arī viņu ciema padomes Izpildkomiteja nekad nerūpējas par cilvēkiem, par to, kas vajadzīgs kolhozam? Par asfaltētiem ceļiem, kas aizvestu uz tālāku brigādi... Par to, lai pļēguri negrautu kolhoza disciplīnu. Par bērniem, kas pēc dažiem gadiem stāsies blakus mātēm fermās, blakus tēviem uz traktora un pie zvejas kuģu stūrēm... 
Varbūt tur Izpilkomitejas priekšsēdētājs tikai izdeva un parakstīja izziņas. lerakstīja un izrakstīja no mājasgrāmatas. 
Likās, apmeklētāju šodien vairs nebūs. 
- Es Jums parādīšu telpas par kuru remontēšanu gādāja mūsu deputāti, kamēr es biju sesijā, aicināja D.Dzirkale.
- Kādā sesijā?
— Mācos lauksaimniecības tehnikumā. 
— Un tad strādāsit par agronomi? 
Dzirkale: — Zināšanas vajadzīgas arī padomes darbam... 
Un ne par vienu vien izremontētu stabu mums bija runa. Sākām skaitīt, cik abi kolhozi palīdzējuši gan veikalu, gan skolu, gan medicīnas iestāžu remontos. Un vai tos ceļus varēja un varēs noasfaltēt bez saimniecību palīdzības. Kas viņiem ko nepalīdzēt, bagāti kolhozi — varbūt kāds teiks. Bet ne katrs bagāts ir devīgs. Diemžēl, tas vēl redzams arī ciemos. Dienas beigās kopā ar kolhoza valdes priekšsēdētāju Josifu Kukeli apstaigājām dārzniecību, kur siltumnīcā pašlaik strādāja traktors. Tur sagatavoja zemi dēstiem. Bet citur ziedēja puķes. Atceros, ka arī Izpildkomitejas mājā bija vāzēs ziedi. Sekretāre Eiženija Mālberga teica, ka kolhozi viņas vienmēr atceroties. Viens otru vienmēr atceras ... Mēs visu darām kopā. Nekad nesakām — mēs un viņi. Esam tikai — mēs. Tā teica gan izpildkomitejas darbinieces, gan kolhoza valdes priekšsēdētājs J. Kukelis. partijas organizācijas sekretārs K.Viškars, pastāvīgās lauksaimniecības komisijas priekšsēdētājs V. Leviuss .. . 
Nākošajā dienā, kad atgriezos no Ādažiem, runāju ar Rīgas rajona padomes izpildkomitejas sekretāri Ilgu Milleri. — Šodien pie manis bija ienākuši ciema abu kolhozu valžu priekšsēdētāju vietnieki — Zaļums ar Viškaru. — viņa stāstīja. — Kaut kur dzirdējuši valodas, it kā Dzirkali pārcelšot cita darbā ... Abi uztraukušies. Nomierināju viņus. 

1967.04.26 Cīņa
A. Klimkāne
***
AUGSTU KVALITĀTI KATRĀ DARBA VIETĀ
DAINIS CAUNE 
Ojāra Martinsona fotoattēli 

***AUGSTU KVALITĀTI KATRĀ DARBA VIETĀ
1982.01.01 Liesma
DAINIS CAUNE
-----------------=====================

KAS VELK SMAGO KULTŪRAS VEZUMU? 

Šoruden kartupeļi atkal ielija. Ūdens peļķes tīrumā kā ļaunu raganu acis skatījās debesīs smīnēdamas. Redzēs, redzēs, ko nu darīs. Ļaus, lai viss paliek un sasalst dubļos, vai būs tik dulli un līdis rakņāt ārā piemilzušos bumbuļus. Bet ādažnieki nav tie, kas ļaus dzīvai naudai palikt uz lauka. Garus zābakus kājās, siltāku kamzoli mugurā un pie darba. Ar saimnieka apziņu. Visi. Arī kantora sievas, arī kultūras darbinieki, arī priekšnieki un viņu vietnieki. Cik nu vietām ar tehniku iespējams, pārējo ar pašu desmit pirkstiem. Tiešām pa dubļiem. Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Leicis pēc tam stāstīs, ka kartupeļu tīrumā palikusi vienas sestdienas un svētdienas tiesa. Cilvēki teikuši, nav ko raizēties. Liksimies visi iekšā, un būs tas darbs nodarīts. Līdz ar gaismu 500 cilvēku un 60 traktoru uzsākuši darbu. Priekšsēdētājs Alberts Kauls piecos no rīta bijis kājās. Ar bateriju rokās stāvējis lauka vienā galā, viņš — Leicis — otrā, veikdami priekšdarbus, lai pēc tam nebūtu ne mazākās kavēšanās, kā saka, pa sētas durvīm. Saskatīt, ka viņiem viss ir — izaudzēto zemē neatstāsi. Sauc to, kā gribi: par darba tikumu vai sirdsapziņu, Viens otrs no tuvējā vasarnīcu rajona gan klusāk, gan skaļāk balamutējis: redz, ko bagātie «Ādaži» demonstrē! Lielās ar savu tehniku un varēšanu. Izdzina cilvēkus sestdienu un svētdienu. It kā nevarētu tos dažus niekus zemē atstāt — mēslojuma tiesai. Šo teikto varētu nepiesaukt, ja arī tagad vēl dažkārt neatrastos viens otrs, kas, izdzirdis «Ādažu» vārdu, atmet ar roku: ko nu tie bagātie. Viņiem jau citas iespējas. Lielu naudu dod palīgražošana. Un tomēr — kaut kādam āķim tur jābūt. Lai saprastu, varbūt neskriet tūlīt uz «Briljantiem», uz «Podnieku» palīgražošanas cehu, bet mēģināt ienākt viņu iespējās un varēšanā, kā saka pa sētas durvīm. Saskatīt, ka viņiem viss ir neatraujami saistīts savā starpā. Kartupeļi rudens lietavu saskādētā laukā, ģimenes, dzimtas stiprums, mazo ādažnieku audzināšanas pamatprincipi, cilvēku savstarpējās attiecības, kultūras klātesamība un atpūtas iespējas. Ražošana kopā ar sadzīves apritēm, ar cilvēka iekšējo pasauli. Vai tieši šajā sapratnē nav meklējama atbilde, kāpēc «Ādažos» ir augstāks dzīves līmenis, stabilāka ražošana un ekonomiskie rādītāji? Tāpēc šajā brīdī, kad tik norūpējušies esam par šī ētiskā pamata veidošanu cilvēkā, būtiski svarīga likās tieši šī kolektīva pieredze un atziņas, kas varētu kļūt noderīgas arī citiem. Tāpēc ar priekšsēdētāju Albertu Kaulu vienojāmies par sarunu, kurā piedalās trīs priekšsēdētāja vietnieki: Mirdza Birze, Māris Forsts un Jānis Leicis, kultūras dzīves vadītāja Irēna Gedertsone, sporta dzīves vadītājs Viesturs Kamšs un arodkomitejas priekšsēdētājs Jānis Jansons. 
— Nav noslēpums, «Ādažos» atšķirībā no citām saimniecībām republikā darbaroku pietiek. Taču ar ko šis kolhozs pievelk cilvēkus? Piesaistīt var dažādi. Imants Ziedonis grāmatā «Tik un tā» par Madlienu raksta: «Pagaidām lauki cenšas pievilkt pilsētniekus ar pelņas iespēju. Bet es domāju, ka daudzus lauki paturētu ar zvaigznēm vien ziemas klusajā logā.» Viņš ir publicists, dzejnieks, jūs — lauksaimnieki, un jums ir savi argumenti. 
J. Leicis: — Esmu pārliecināts, ka bez materiālās puses šo jautājumu apskatīt nevar. Ar zvaigznēm vien būs par maz. Priecāties, kā zied rudzu druva, un palikt bez maizes — vai tas būtu pareizi? Lai paskatāmies mūsu saimniecības vēsturē: sešdesmitajos, septiņdesmitajos, septiņdesmito gadu vidū, kad atnāca Alberts Kauls, kā tad dzīvojām. Domājām uzreiz par visu — darba, dzīvesvietas apstākļiem, apkārtējo kultūru, vidi. Tas arī pievilka. It sevišķi jaunos. 
M. Birze: — Neesmu staigājusi citur skaistumu meklēt. Lai arī maizes rika šeit būtu plānāka, prom neietu. Jaunajiem varbūt tas ir mazliet citādi. Mani reizēm satrauc, ka par maz esam viņos ieaudzinājuši vietas piederības sajūtu. Daži arī ir šeit tā rubļa un saņemamā dzīvokļa dēļ. 
M. Forsts: — «Ādažos» nopelna vairāk nekā citur. Taču tie, kas uz šejieni atnāk, tikai rubļa dzīti, peļņas nolūkos, visai ātri arī aiziet projām. Šeit strādāt nav viegli. Par kaut ko naudu nemaksā. Skatās arī, kādu cilvēks uztur savas mājas apkārtni. Agrāk bija jāstaigā un jāaizrāda. Tagad paši sacenšas savā starpā. — Tīrā mājā jau pie sliekšņa gribas sabristās kurpes vilkt nost. Kā nu tā lāčosi iekšā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai šī vieta cilvēkam dotu mājas sajūtu. Piederību ģimenei, dzimtai. Manī kopš bērnības dzīvošanas pie vecāsmātes ienākuši priekšstati par lauku ģimeni. Ar saimes galdu un sestdienās ceptās maizes smaržu. Tur taču tiek ielikts tas ētiskais pamats, uz kura var cilvēku audzināt tālāk. 
Cik stipras ir jūsu saimniecības ģimenes? 
J. Leicis: — Ir daudz stipru ģimeņu. It sevišķi tās, kur abi strādā kolhozā. Tas ir savādāk nekā pilsētā. Te intereses veidojas kopēji. Arī mūsu saimniecībā visi atvieglojumi ir virzīti uz ģimeni. 
M. Birze: — Par atvieglojumiem. Nu kaut vai daži. Sāksim ar kāzām. Ja precas divi saimniecības jaunieši, viņi katrs saņem 100 rubļus kāzu pabalstu. Tad vēl var saņemt 500 rubļus aizdevumu. Ja kārtīgi saimniecībā strādā, 50 procenti no šīs summas tiek dzēsti. Kad bērniņi sāk rasties, tad jau mums ir daudz un dažādi atvieglojumi. Trīs gadus saglabājas darba stāžs. Ja ģimenē ir trīs bērni, tā jau skaitās daudzbērnu ģimene. Tur atkal nāk papildu samaksas. 
J. Jansons: — Katrā gadījumā arī, pieņemot darbā, priekšroka tiek dota ģimenei, kur ir bērni. Tam ir savi apsvērumi. Ģimenes cilvēkiem, ja vien viņi nav dzērāji un pasaules klaidoņi, ir jābūt strādīgiem. Tāds cilvēks daudz nopietnāk izturēsies pret savu darbu. 
J. Leicis: — Mazbērnu novietni mēs neveidosim. Aiz tā iemesla, ka bērnam līdz trim gadiem vislabāk tomēr ir pie mātes. Vēl — lai veidotos ciešākas saites starp māti, bērnu, tēvu. Tas arī dod to ģimenes stiprumu. Ne jau velti pie mums bērnudārzā diennakts grupiņa var bērnu iekārtot tikai ar valdes lēmumu. Ne tāpēc, ka vietas nebūtu. Atļauj tikai tad, ja patiešām darbs abiem vecākiem tāds, ka nevar no rītiem un vakaros izvadāt. Atrunas nelīdz, jo ir taču autobusi, kas vadā darbiniekus no visām saimniecības vietām. Speciālos gadījumos arī pašam bērnudārzam ir savs transports. 
— Pavisam nesen jūsu saimniecībā uzcelts jauns bērnudārzs. Gribētos teikt — pils mazuļiem. Atrodas cilvēki, kas, tāpat kā par daudz ko citu, saka: tas jau ko izrādīties ciemiņiem. Vai tas saimniecībai atmaksāsies? 
J. Leicis: — Ja ta atklāti runa, tas ir dārgs. Daudzi to uzskata par kārtējo bagātības izrādīšanu. Taču mēs aizmirstam vienu — mazā cilvēka dvēselīti. Ja tā spēs sevī visu skaisto uzņemt, tad skaista arī veidosies. Tās nav tikai manas domas vien. Tas papagailis, zivtiņa, kas peld, — bērns to uztver un pārdzīvo sevī. Vienkāršs gadījums, par kuru biju pārsteigts. Mazmeita atnāk no bērnudārza un saka: zini, kur mēs bijām? Ekskursijā pa bērnudārzu. Grāmatvedībā, galdniecībā, virtuvē. Tur ir tādas mašīnas un tur dara to un to. Toreiz nodomāju: malači mūsu audzinātāji, kas iedomāja parādīt ne tikai tās vietas, kur bērns spēlējas, bet arī to, cik liels darbs viņiem tiek veltīts. Ļoti audzinoši, šis atklājums bērnam ir ar tālejošām sekām. Ne jau velti jaunā skola top. No šī bērnudārza uz veco skolu aiziet — tas nozīmē nosvītrot visu, kas izdarīts. Arī mājās, bērni no šādas bērnudārza vides atnākuši, sāk ievērot visus trūkumus un nevīžības. Pie mums bērnudārzā ir tā, kāpēc mājās citādi. Daudzām māmiņām tagad jāsāk domāt par savu attieksmi pret kārtību mājās, bērna apģērbā. 
M. Forsts: — Man arī mājās problēmas. Atnāk dēls no bērnudārza un saka: tagad katru dienu bērnudārzā vajadzēs baltu kreklu. Jābūt tīram un kārtīgam. Domāju, ka ir pieļauta liela kļūda līdzšinējā praksē pret cilvēkiem, kas nodarbojas ar bērnu audzināšanu. Bērnudārzos, skolās ir viszemākās algas, vismazākie līdzekļi. Mēs šo kļūdu esam centušies labot. 
J. Leicis: — Praktiskais rezultāts šādai darbībai jau jūtams. Ar saimniecības stipendi jām augstākās un vidējās speciālajās skolās mācās 128 cilvēki. Patlaban jau veidojas neliela speciālistu pārprodukci ja. Bet rezerve jau vienmēr vajadzīga. Pie nozaru vadītājiem, priekšniekiem noskaidrojam, kur un kādi kadri nepieciešami. Lai varētu sekmīgi domāt par nākotni. Jārēķinās ar to, ka pēc skolas beigšanas par lielu vadītāju tūlīt netiks. Vispirms jāpastrādā vienkāršie darbi. 
M. Forsts: — Mācoties akadēmijā, viņi jau zina, ka, atnākušiem šurp, būs sevi jāpierāda darbā. Ka te nebūs tā: tev ir diploms, būsi priekšnieks un pelnīsi lielu naudu. «Ādažos» ir spriegs ritms un temps. Viens otrs šeit neiztur. 
— Labi jau tā spēka gados. Bet kā ir tad, kad cilvēka dzīve velk uz mūža novakari? Pie jums vecie ļaudis ir materiāli nodrošināti, taču vai nav morāli aizmirsti? 
M. Birze: — Veco ļaužu ir ļoti daudz. No mūsu četrarpus tūkstošiem būs kādi astoņi simti četrdesmit pensionāru. Materiāli viņi pilnīgi nodrošināti. Domāju, arī morāli neesam aizmirsuši. iecirkņos ir sociālās nodrošināšanas padomes. Tās arī skatās, kā katram varētu līdzēt. Atnāk cilvēks — tur vajag zirgu, tur malciņu. Nekad netiek atteikts. Nesen pat no viena iecirkņa atnāca: šie gribot braukt uz «Sprīdīšiem» ekskursijā, autobusu vajagot. Lūdzu! Ja runājam par pasākumiem, tad, piemēram, rīkojam pensionāru vakarus. Pērn veselus piecus. Vasarā. Piecas sestdienas un svētdienas. Mēs viņus izvadājām pasaimniecību. Paēdām kopējas pusdienas, pēc tam kultūras namā bija koncerts. Izdancojāmies. 
— Dažkārt esmu iegadījusies braucienos kopā ar jūsu cilvēkiem. Ir tomēr atšķirība, kā savu darbu dara, teiksim, viens šoferis un otrs. Viens atbrauc laikā, atsaucīgs, laipns. Pa ceļam padzīs velnu, pasmiesies. Autobuss tīrs, nekur nekas ne mētājas. Otrs — burkšķ. Mūžīgu pretenziju pilns. Autobuss nebūt nespīd un nelaistās. Vai tas nepieder pie kultūras jautā juma? 
M. Forsts: — Domāju, kopumā tā nav raksturīga aina. Gadījuma rakstura cilvēku praktiski nav. Šoferiem tagad esam paredzējuši vienotu formu. Pēc tās uzreiz varēs redzēt, ka tā ir «Ādažu» firma. Tas, manuprāt, disciplinē. 
M. Birze: — Tas pats par traktoristiem. Kādreiz, kad ir tehnikas skates, attaisi durvis — un izveļas vesels būkšķis lupatu un avīžu. To ārpusi jau viņš ir pacenties novidžināt, bet iekšpuse atstāta tāda pati. Visiem jau pienācīgu attieksmi pret kārtību un darbu uzreiz neieaudzināsi. 
J. Leicis: — Cilvēki par to reizēm kaut kā neiedomājas. Kaut vai tāds gadījums. Tolaik strādāju Pabažos. Jauns puisis brauc uz 150-nieka. Lauki nelīdzeni sastrādāti. Pats ārdījās par tādu neakurātību. Tagad rudens arums iet, viņš darbojas ar kultivatoru. Pieeju klāt, skatos, brauc, ta kā arts. Prasu: puis, tu apjēdz, ko dari? Es saprotu, ka tev ir grūti šķērsām, bet pa diagonāli taču vari. O, man ne prātā neienāca — viņš atbild. Galu galā varētu no viņiem atteikties. Bet arī te mums savs apsvērums — viņi ir vietējie, nekur projām neaizies. Klimtīs tikai apkārt un taisīs cita veida nekārtības. Labāk, lai ir pie vietas. Zināmās robežās viņiem tad tomēr jāturas. Citādi cilvēki ar pirkstiem nobakstīs. 
— «Ādažos» ir grūti jāstrādā. Tas, ka te par velti naudu nemaksā, dzirdēts vairākkārt. Un tomēr — vai reizēm ar šo darbu cilvēkam netiek nodarīts pāri. Piemēram, vasarā dzīvojām Saulkrastos, un no jūsu saimniecības Pabažu gala vienām mājām ņēmām pienu. Vienreiz aizbraucam, sakām, kāpēc neatnācāt, Saulkrastos bija interesants sarīkojums. Viņi atmet ar roku, ko nu ies. Kā no rīta sāku strādāt, tā līdz vēlam vakaram. «Ādažos» tāds darbs. 
J. Leicis: — Tā jau ir. Nevaram apgalvot, ka cilvēks nostrādā astoņas stundas un iet mājās. Bet tāds ir zemnieka darbs. Tā ir lauku dzīve, un te nevar no zvana līdz zvanam. Ziema toties pabrīvāka. Tā jau nav, ja cilvēkam ļoti vajag, vienmēr var izkārtot brīvu. Sestdienās un svētdienās sistemātiski arī nepraktizējam strādāt. Ja runājam par lauku darbiem, tad atsevišķi traktori dažkārt iziet darbā. Lai veiktu priekšdarbus nākošajai nedēļai. Brīvdienu atdodam citā dienā. Arī sievietēm, kurām ir mazi bērni. Nāk skolas sākums, katrai taču jāsagatavojas šim brīdim. Dažkārt iedodam brīvdienu darbdienā. 
— Cilvēka enerģijas krājumi nav neizsmeļami. Bet tos var atjaunot. Arī pabumbojot, paskrienot, paslēpojot... «Ādažos» tagad uzcelts jauns sporta komplekss. Vai zināmā mērā šī zāle nepārvērtīsies par tādu kā reprezentācijas vietu, kur sacentīsies pasaulslavenas komandas? 
V. Kamšs: — Mēs visu laiku īrējām zāles daudzās vietās. Gan Rīgā, gan Carnikavā. Tagad visas sporta nodarbības varēs notikt uz vietas. Mūsu priekšsēdētāja galvena prasība — lai nodarbotos ar jaunatni un bērniem. Tas arī ir pareizākais punkts, šobrīd ap 200 bērnu iesaistīti regulārās nodarbībās. Trenējamies basketbolā, volejbolā. Darbojas vispārējās fizkultūras grupas. Zāle ir liela, visiem pietiks vietas. Otrajā stāvā ir cīņas paklājs un vingrošanas zāle. Neapšaubāmi, notiks arī sacensības. Pat tādas, kur sacentīsies slavenas komandas. Taču es domāju, ka cilvēki labprāt atnāks paskatīties šos mačus. Vienu otru reizi labprātāk nekā uz kādu kultūras nama pasākumu. Tā būs noslogota ziemās, kad cilvēki pabrīvāki. Vasarā tā būs tukša. Un tas netraucēs arī patrenēties kādai izlases komandai. Viss ir saplānojams un izdarāms. Zālē cauru dienu būs treneris dežurants. Vajag konsultāciju — lūdzu. 
— Viesturs saka: vienu otru reizi cilvēki atnāks maču paskatīties labprātāk nekā uz kultūras nama balli. Tas nozīmē, ka kultūras saiešanas jārīko tik interesantas, lai «sit pušu» visus sporta mačus. Bet kā ir patlaban? Vai līdzās augstajam dzīves līmenim kultūras nams piedāvā tikpat un vēl augstāku kultūras programmu? 
M. Forsts: — Kultūras nama rosība saimniecībā ir stipri jūtama. Praktiski katru dienu tur kaut kas notiek. Ja ne kultūras pasākumi, tad dažādas lauksaimnieku tikšanās, apspriedes, delegāciju viesošanās, citu organizāciju vakari. Turpat mēģina arī pašdarbības kolektīvi. Tautas deju ansamblis «Sprigulītis», vokālie ansambļi, pūtēju orķestris, bērnu kolektīvi. Notiek arī interesanti vakari, piemēram, mūsu ģimeņu klubs ir ar senām tradīcijām. 
I. Gedertsone: — Strādāju kultūras namā samērā īsu laiciņu. Katrs jauns cikls sākas ar patukšu zāli, līdz pamazām tā piepildījās ar dalībniekiem. Tautas universitātes nodarbībās, ko organizē Mākslas darbinieku nams, pērn mums bija kādi 150 cilvēki, taču šogad jau pāri par diviem simtiem. Tas pats ir ar kafejnīcu vakariem. Pagājušajā gadā — knapi simts, šogad jau dalās vecuma grupās un organizējam papildu vakarus. Darba gan ir daudz, un reizēm pietrūkst laika piestrādāt pie katra šāda pasākuma. Savā darbībā mēģinām izmantot arī gatavas programmas, pieskaņojot tās mūsu vajadzībām, šeit ar koncertiem ciemojas republikas estrādes kolektīvi. Mums dziedāja arī kamerkoris «Ave sol». īpatnēja situācija — Rīgā biļetes nevar dabūt, bet mūsējie tomēr atnāca mazāk nekā uz estrādes koncertiem. 
J. Leicis: — Tāpēc, ka cilvēki nav radināti nopietnākai uztverei. Bieži viņiem piedāvājam atvieglinātas programmas, šaurām interesītēm. Bet vai tas ir pareizākais virziens? Bez tam «Ādažu» cilvēki, būdami pilsētas tuvumā, ir izlepuši. 
- Ar to jārēķinās. 
Tāpēc, ja ko organizējam, vajag, lai būtu interesanti un pietiekami dziļi. Nepieciešami un saistoši ir Tautas universitātes vakari: tikšanās ar aktieriem, režisoriem. Taču, ja tā stingri vērtē, arī tajos ir momenti, kas nav izmantoti maksimāli. Nevar tādā vakarā pienākt brīdis, kad aktieris stāv zāles priekšā un saka: ko lai es jums vēl pastāstu. Personība nāk cilvēku priekšā, lai uzņemtos izglītojošo un audzinošo funkciju. Aicina, ceļ augstākai domai. Vispārzināmas patiesības nav vajadzīgas. Nepieciešams tas impulss, kas cilvēku mudina, izglīto, dod gaismas stara sajūtu. 
— Jādomā par to garīgo piepildījumu, ko cilvēks tajā vakarā saņem. Atbrauc mākslinieks, un tu esi spiests ņemt par labu visu, ko viņš atvedis līdzi. Vienā no kafejnīcu vakariem pie jums biju klāt, kad aktieris ieradās ne jau labākajā skaidrības pakāpē. Toreiz domāju, ko es darītu kultūras darbinieka vietā? Laikam teiktu: brauciet mājās! Iztiktu ar dejām. Atvainotos cilvēkiem, ka tā iznācis. 
I. Gedertsone: — Šī problēma ir atrisinājusies pati no sevis. Sakarā ar jaunajiem lēmumiem. 
M. Forsts: — Satura problēma pasākumā taču ir palikusi un būs. 
J. Leicis: — Ar kādu saturu iziet pie cilvēka. Dažs labs atbrauc ciemos ar divdesmit gadu vecu programmu. Tās seklības, tās vecās patiesības. Cilvēks jau nelēks kājās un nekliegs: brauc prom! Itkā pieņem visu. Arī pikantērijas un lētus jokus. Var stāstīt aizkulišu anekdotes, Bet var arī citādi. Tā, lai, aizgājis mājās, vēl ilgi būtu tās garīgās pacilātības sajūtā, ko devis vakars. 
M. Forsts: — Dzīvē viss ir salīdzinājumā. Ja pavēro, kā strādā citu kolhozu kultūras darbinieki, tad jāteic, ka mūsu cilvēkiem darbošanās griba un vēlēšanās izdarīt ir diezgan liela. Paralēli šim kultūras nama darbam tiek organizēti kolektīvie braucieni uz teātriem, koncertiem, izstādēm. Kultūras nama direktorei jābūt klāt dažādos kolhoza pasākumos. Ja reizēm arī vakari nav tik izdevušies, tad noteikti ir pietrūcis tā paša nepielūdzamā laika un varbūt pieredzes. 
M. Birze: — Pareizi. Bet, tā kā saimniecības darbā nekur netiek dotas atlaides, tad arī kultūras darbā tās jāievēro. Turklāt ņemot vērā, ka tieši šī darbība veido cilvēka garīgo pasauli, kā tagad saka, ētisko pamatu. Vienu laiku jau par to nerunājām un, jāatzīstas, nedomājām. Tikai nupat esam aptvēruši, ka galvenais ir un paliek pats cilvēks. 
J. Leicis: — Ne jau aiz bagātības vai lielības mūsu saimniecība iedibināja prēmiju par labāko īso stāstu. Kopā ar žurnālu «Skola un Ģimene». Es te redzu vairākas plusa zīmes. Veicinām rakstnieku pievēršanos lauku tematikai. Taču vēl lielāks ieguvums ir mūsu pašu cilvēkiem. Tas piesaista viņus literatūrai, tiem procesiem, kas gūst risinājumu šajos darbos. Zināmā mērā arī morāli ceļ. Viņi lepojas ar to, ka saimniecība nenodarbojas tikai ar ikdienišķās maizes jautājumiem. Tāpat ar Tautas dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņas glabāšanu un kopšanu. Viens otrs, kas dzejas grāmatu varbūt netika rokās ņēmis, tagad, piedaloties emocionāli organizētajos pasākumos, maina savu attieksmi. 
— Vai centra kultūras nama darbība aptver visus kolhoza cilvēkus? Liekas, reizēm pavīd vienas un tās pašas sejas sarīkojumos. Bet citi netiek pie nākšanas. 
I. Gedertsone: — Informācija par pasākumiem tiek nodota kultūras darba organizatoriem, izzvanot pa visiem iecirkņiem. Tāpat arī cenšamies laikus izlikt afišas. Domāju, kas jau grib, tas atnāk. Mums Pabažu galā ir klubs. Drīz to izremontēs. Sāks darboties pulciņi. Liela daļa noteikti ies uz turieni piedalīties sarīkojumā. Ērtāk. Tuvāk pie mā jas. 
J. Leicis: — Man liekas, ka tieši tas mums ir vājākais punkts. Cilvēki nezina, kas kultūras namā notiek. Ne visi atbrauks izlasīt afišu. Divus gadus biju Pabažos un zinu, ka informācija līdz turienei bieži nenonāk, paliek telefona vada galā. Vajadzētu meklēt citus propagandas veidus. Varbūt atrast iespēju braukt pašiem. Tiešais kontakts ir vissvētīgākais. No rīta aizbraukt pie dispečera un tur cilvēkiem pastāstīt, kas būs nedēļas nogalē. Dzīvais vārds ir dzīvais vārds. Vajag tuvāk tautai paieties. Vai būtībā tieši šī darbība nav uzskatāma par kultūras darbinieka augstāko misiju? Ne tikai sagatavot vakaru un gaidīt, kas atnāks, bet iet pašam aicināt. Tā modinot cilvēkos interesi par mākslu un kultūras procesiem. Kultūras darbiniekam jābūt saistaudam starp mākslas vērtībām un cilvēku. Ikdienas rūpēs, steigā un bieži vien  pelēcībā iegrimuši, cilvēki apmierinās tikai ar to, ko savās pārraidēs piedāvā televīzija. Taču garīguma no tām var iemantot pamaz. Vairāk informatīvi bagātināt sevi. Tāpēc kultūras nama funkcija ir dot šo emocionālo lādiņu. Prieks arī vajadzīgs. Taču ir svarīgi, lai prieki nenoslīktu rosolbļodās, matu cirpšanās un modes čaukstoņā. Šiem elementiem ierādāma sava vieta saviesīgā vakarā, taču ne galvenā.
Māris Forsts labi pateica: satura problēmai jābūt dominējošai. Bez tā viss dzīvē kļūst bezdvēselisks un sīks. Sarunas sākumā pieminētajā Imanta Ziedoņa grāmatā «Tik un tā» rakstīts: «Svētīgas ir pārdomu stundas. Varbūt, ja tādu būtu vairāk, mazāk vajadzētu gausties par trūkumiem un neizdarību? ...» Mums visiem. 

Ar «Ādažu» cilvēkiem runāja Dz. Smiltēna 
KAS VELK SMAGO KULTŪRAS VEZUMU?
1986.02.22 Cīņa


===========
PATEICĪBA PAR KRIETNO DARBU
1975.03.18 Darba Balss (Rīgas rajons)
Zīle, D.

======================

***
AR STIPRĀM SAKNĒM 
CIEMOS PIE KOPSAIMNIECĪBAS «ĀDAŽI» JAUNIEŠIEM

Ādažu kopsaimniecība ir pazīstama visā Latvijā. Te rūpīgi un maksimāli pārdomāti izmantota ik zemes pēda, ik lauksaimnieciskās ražošanas iespēja, ik cilvēka māka un talants. Kolhoza ienākumi pērn sasnieguši turpat septiņus miljonus rubļu. Nav viegli izvērtēt, cik liela daļa no tiem nopelnīta ar vairākus simtus lielā kopsaimniecības jauniešu kolektīva rokām, kāds ir viņu devums saimniecības labajai slavai. Tikšanās sākumā ar  komjauniešu dzīves vadītāju Aiju Tūci runājām par to, vai jauniešiem patīk savā ciemā un kāpēc? 
— Pati esmu strādājusi Rīgā, tad atgriezos kolhozā. Nu jau četrus gadus strādāju par lopkopības grāmatvedi, un esmu apmierināta gan ar darbu gan sabiedrisko dzīvi. Nemaz nezinu, kā varētu bez tā iztikt. Ir ļoli interesanti allaž būt kopā ar jauniešiem, zināt viņu vajadzības, rīkot visdažādākos kolektīvos pasākumus Nepatiku sabiedriskajā darbā sagādā mazāk atsaucīgi jaunieši. Tiesa, viņu ir maz. Lielum lielā daļa pie mums tomēr pierādījuši, ka iespējams sekmīgi apvienot darbu ar jauniešu pasākumiem. Komjauniešu organizācijas pirmā ceturkšņa darba plāns, kas jau īstenojies dzīvē, liecina par daudzpusīgām jauniešu sabiedriskajām aktivitātēm. Politiskās izglītības jomā līdz ar mācībām notikuši tādi interesanti pasākumi kā tikšanās ar radio un televīzijas politiskajiem komentētājiem. Modernais kopsaimniecības kultūras nams savukārt ik vakaru sasauc kopā pašdarbības dalībniekus — dziedātājus, dejotājus, mūziķus - īpaši lielu ievērību Latvijas mērogā guvis ādažnieku estrādes ansamblis «Suvenīrs». Tā pūrā ir daudzi «vērtīga kaluma» laureāta tituli, daudzas uzstāšanās Latvijā un aiz tās robežām. Zīmīgi, ka ansambļa kodolu veido visai parasti cilvēki, kolhoznieki, nevis «estrādes zvaigznes». Ansambļa solists Jānis Vanags ir elektriķis, mūziķi A. Radioņenko, L. Kasjonoks, V. Zirnis strādā kokapstrādes cehā, sieviešu vokālā ansambļa dalībniece Indra Lapiņa strādā par sekretāri. Visi viņi ir arī komjaunieši. Pa ceļam uz pirmo brigādi gar salapojušo ābeļdārzu mums aizducina garām pāris puišu uz motocikliem. — Tas pie mums cieņā, jūs taču zināt «Ādažu» motobolistus? Nu, un puikas arī ar to «saslimuši»! Pastrādā pa vasaras brīvlaiku kolhozā, nopelna naudu motociklam un tad nu braukā, — stāsta A.Tūce. Saimniecības mehāniskajās darbnīcās satieku arī šīs slimības «vaininiekus» — «Ādažu» motobola komandas vīrus. Starp viņiem ir trīs Zirņu ģimenes pārstāvji: vecākais, Agris, ir komandas treneris, pārējie divi — spēlētāji. Visi PSRS sporta meistari. 
Tomēr saruna ar Daini Zirni, visjaunāko no trim brāļiem, komjaunieti, mazāk skar sportu un vairāk rit par to, kas tad īsti saista jauniešus pie saimniecības. 
— Te ir labi dzīvot. Būtu brīnums, ja notiktu pretējais un jaunieši dotos no kolhoza projām. Ādaži nemaz nav sliktāki par pilsētu, nopelnīt te var tikpat un pat vairāk. (Vēlāk līdzīgas atsauksmes tieši šajā, materiālajā jomā, man sniegs arī par citu arodu pārstāvjiem — mehanizatoriem, lopkopjiem, dārzniekiem, palīgnozaru strādniekiem.) Mūsu pašu vecāku dzimtā pilsēta ir Rīga, tomēr šobrīd gandrīz visi esam pārcēlušies šurp. Ar «Ādažu» motobolistu vārdu daļēji saistās vēl viens saimniecības dzīvei raksturīgs pasākums — daudzās tikšanās ar ārzemju jauniešiem. Nu jau par tradīciju kļuvuši apmaiņas braucieni starp Ādažu un Drēzdenes betona rūpnīcas motobolistiem, kuros piedalās arī citi jaunieši. Pērn apmaiņas kārtībā Ādažos vasaru pavadīja 30 bulgāru jaunieši — studentu celtnieku vienību dalībnieki. Ādažnieku uzslavu izpelnījās gan viņu darbs, gan sirsnīgā, atsaucīgā piedalīšanās kolhoza sabiedriskajā dzīvē. Draudzība saista Ādažu jauniešus arī ar Polijas populārā mākslinieciskā kolektīva — deju ansambļa «Slask» dalībniekiem, kas viesojušies kopsaimniecībā. Ustins Solovjovs, ar kuru kopā klausāmies Aijas stāstījumu par ārzemju jauniešiem, tikai pusgadu kā atgriezies no dienesta Padomju Armijā, strādā kopsaimniecībā par šoferi, ir aktīvs jauniešu sabiedriskajās rosībās. Netraucē arī tas apstāklis, ka viņam latviešu valodu vieglāk saprast, bet grūtāk runāt, — puisis mazliet kautrējas, jūtot, ka akcenti «ieklūp» aplamās vietās. Svarīgākais tomēr ir paveiktais, vēlme daudz ko darīt citu jauniešu labā. Un tā pēc viņa domas skan: te ir interesanti. Arī turpmāk palikšu tepat. Vienīgi vēl pamācīšos. Viņš ir beidzis tehnisko skolu un pašlaik sapņo par mācībām industriālajā politehnikumā. Tādu puišu un meiteņu kolhozā nav mazums - viņi mācās gan tehnikumos, gan augstskolās, jo saimniecībai, kurai ir tik plaši attīstītas visas ražošanas nozares un kur strādā ap 1600 kolhoznieku, ir nepieciešami visdažādākie speciālisti. Diploms nenozīmē tikai augstāk atalgotu darbu, tas apliecina katra jaunieša vēlēšanos pilnveidot savu aroda meistarību. Natālija Lukjanoviča pagaidām strādā par kopētāju kopsaimniecības celtniecības un projektēšanas grupā un līdztekus mācās LVU Ekonomikas fakultātē. Dārznieks Donāts Janēvics nesen beidzis LVU Bioloģijas fakultāti. — Mūsu saimniecība ir tik plaša, ka pats darbs prasa arvien augstāku izglītību, — jauniešu tiekšanos mācīties komentē A. Tūce. 

Rit parasta darba diena "Ādažos". Uz brīdi pie ēnainā laukuma ciemata centrā piestājis arī šoferis Ustins Solovjovs. Viņš un Aija Tūce stāsta par Ādažu jauniešu dzīvi un sabiedriskajām rosmēm. 

AR STIPRĀM SAKNĒM
1972.06.15 Dzimtenes Balss
V. ARUMS
***
===

piektdiena, 2017. gada 15. septembris

Kokaudzētava "Baltezers" / Kazaku dzimta ^


Ādažu novada "Sabīņos" izveidota un darbojas kokaudzētava "Baltezers". Saimniecība izveidota uz meža kokaudzētavas bāzes, kuras darbība aizsākta jau 1972. gadā Inčukalna MRS sastāvā.
Šobrīd kokaudzētavas sortimentā ir vairāk nekā 500 augu nosaukumu, bet tas katru gadu tiek papildināts ar jauniem, Latvijas klimatiskajai zonai atbilstošiem augiem. Piedāvājuma klāstā ir skuju koki, lapu koki un krūmi, vīteņaugi, ziemcietes un dekoratīvās graudzāles.  
Tās darbības nozare ir dekoratīvo stādu audzēšana un realizācija, taču apmeklētājiem tiek piedāvātas arī ekskursijas.  Ekskursijas pa kokaudzētavas teritoriju iespējams pieteikt visu sezonu, bet pavasara un vasaras sezonā tās ir jāpiesaka laikus, vismaz 5 dienas iepriekš.

 
VĒRTĒŠANAS LAIKS 
Konstitūcijas diena - zināma veida vērtēšanas laiks padarītajam darbam. Divkāršs - meža kopējiem un audzētājiem, jo rudenī redzi vasarā paveikto, redzi vairākos hektāros jaunu mežu pirmsākumu - jaunos kociņus. Helmuts Kazāks Baltezera mežizstrādes iecirkņa mežniecības Ādažu kokaudzētavā strādā astoņus gadus. Šajā laikā izaudzēti  vairāki simti miljonu jauno cglīšu un priedīšu. Astoņus hektārus lielajā platībā valda stingra kārtība. Bez jau pieminēto sugu kokiem te aug ievas, jasmīni un daudzu jo daudzu mazāk pazīstamu sugu koku. Arī abi Kazāka dēli seko tēva pēdās - viens iestājies LLA  mežsaimniecības fakultātē, otrs strādā turpat kokaudzētavā.


A. Blaua
* Darba Balss / 06.10.1979Viņi strādā Inčukalna MRS 
Koka mūžs ir daudzkārt ilgāks nekā cilvēka. Tomēr dzimtās zemes smilti, līdzīgi kokam ar spēcīgāko sakni, ieaugusi mežkopju Kazāku dzimta. Vectēvs. Tēvs. Dēls. Tēvs “Helmūts Kazāks  saka: — Mūsu, mežkopju, mūžam tikai tad ir jēga, ja darbam ir turpinātājs, ja visu mūžu koptais dārzs nepaliek pamests, aizaudzis ar nātri. 
Koki aug ilgi, cilvēks, kas tos iestādījis un apkopis, nomirst, viņa koks aug šalkodams vējā un kazi, varbūt atcerēdamies savu saimnieku, kas tagad jau zem velēnas. Varbūt atceras, jo Helmūts Kazāks ir pārliecināts: - Mežs tas ir dzīvs organisms. Tas elpo tāpat kā mēs. Mežs elpo visapkārt, un Baltezera mežniecības stādau
dzētavā tēvs un dēls Kazāki rok bedrītes - ne lāpstu dziļāk, ne seklāk — jaunajām eglītēm. Nezin, vai varam tik vienkārši sacīt stādaudzētavā, jo patiesībā te ir dārzs, kur starp saviem kokiem ar rūpi par katru no tiem strādā abi Kazāki. Tepat arī dzīvo, lai ik brīvu brīdi ziedotu stādaudzētavai. Arī sestdienas un svētdienas. Diviem kungiem nekalposi, teic Helmūts Kazāks, - tāpēc paša dārzam darba druskas vien atliek. Nekas, vēl gads līdz pensijai, tad ar rokām vairāk pa savējo raušos, prāts un padoms gan dēlam vēl te būs vajadzīgs. Negribas šoreiz runāt par darba disciplīnu, par darba ražīgumu, arī par ekonomisko efektu, ko Inčukalna MRS dod Baltezera stādaudzētava, jo te, šajā dārzā, rodas cilvēka mūža jēgas izpratne. Bijušais stādaudzētavas vadītājs Helmūts Kazāks atdevis no sava tēva ņemto padomu savam dēlam. Darbs turpināsies.

E. Līviņš
* Darba Balss / 14.09.1985
Pārskolojamos stādus izaudzēs vienā gadā 
Inčukalna MRS 20 hektāru lielā stādaudzētava ar meža sienu ieskautajiem spirgti zaļo kociņu četrstūriem liekas kā pašas kārtības un tīrības paraugs. Mežs īstenībā dzimst te no sīkām sēkliņām. Īpašās ar plēvi apjumtās siltumnīcās tiek izaudzēti kociņu stādi, lai tad tos pārstādītu uz lauka — pārskolotu, kā zīmīgi saka mežkopji, un tad jau pietiekami pieaugušos kociņus izstādītu mežā. Šo stādaudzētavu nu jau piekto gadu sekmīgi vada Lūcija Puķilova. Šogad no kokaudzētavas mēs varēsim dot miljonu egļu stādu, - stāsta jaunā mežkope, — gan trīsgadīgus, gan divgadīgus kociņus. Paši savā mežsaimniecībā izlietosim tikai pusi, pārējo esam paredzējuši Rīgas rajona kolhozu un sovhozu mežiem. Mums te top egles, otrā mūsu stādaudzētava Baltezerā, ko vada Helmuts Kazaks, vairāk audzē priedes. Iegūstam arī dekoratīvus kociņus - liepiņas, kastaņas, ozolus, dažas krūmu sugas un arī potētas rozes. Visu šo kociņu klāstu izaudzēt nav viegla lieta. Jau rudenī mēs siltumnīcās ievedam kūdru, pavasarī tikko nokūst sniegs, velkam plēvi virsū un kad augsne iesilusi, uzsākām sēšanu. Lūcija ar lepnumu rāda arī siltumnīcu, kur audzē bērzu stādus. Sēklas te iesēj jau oktobrī pirms sala, un pavasarī, agri uzvelkot plastmasas plēvi, arī sēklas drīz vien uzdīgst. Pa vasaru izaug spēcīgi, skaisti bērzu stādi. Darba stādaudzētavā daudz, bet ilggadējās strādnieces savu lietu prot. Šeit siltumnīcās vairāk saimnieko Olga Eglīte, bet par kociņu dēstīšanu un kopšanu uz lauka gādā Valerija Lapiņa, Anna Sergejeva un Dagmāra Eriksone. Tagad ir vieglāk, stāsta b. Puķilova,  agrāk arī sējumus audzējām uz lauka. Ja uznāca sauss laiks, bija tīrais negals ar liešanu. 
 Tagad siltumnīcā varam iesēt ļoti agri un vienā gadā izaudzēt pārskolojamos stādus. Ir laistāmās iekārtas, vieglāk ar stādu mēslošanu. Kokaudzētavā agrāk pārskološanu veicām rokām, tagad ar 4 rindu mašīnu. Darbs kluvis vieglāks un ražīgāks. Inčukalna MRS galvenais mežzinis Jānis Kreilis ir pārliecināts, ka savu 120 ha lielo šī gada meža atjaunošanas plānu varētu izpildīt arī pāris nedēļās. 16. aprīlī izdarītā gatavības skate liecināja, ka tehnika ir kārtībā, apstādāmās platības rudenī ir sagatavotas. Taču ne jau visur var ar stādāmām un sējamām mašīnām strādāt, ne jau vienmēr var savākt vajadzīgo strādnieku skaitu, jo mežrūpniecības saimniecības dažādie un īpaši pavasarī steidzamie darbi nav pārtraucami. Tāpēc, kur un kad vien var, jālūdz palīgā talcinieki. Jau 14. aprīlī izdevniecības «Zvaigzne» darbinieki pie Vangažu stacijas palīdzēja sagatavot pirmo hektāru meža apsēšanai ar priedēm. Talcinieku sarakstā ir arī RPI studenti, ik gadus daudz palīdz Inčukalna, Ropažu un Siguldas internāta un citu skolu audzēkņi. Tāpēc inčukalniešu meža jaunaudzes ir labā stāvoklī — īpaši Allažu meža meistara Voldemāra Vāvuļa, Mālpils Rūdolfa Gatska un Pētera Jansona, Baltezera - Edvina Baravika un Jāņa Šteina iecirkņos. Bet kā veicas mežu atjaunošana visā republikā? - Smagie laika apstākļi iepriekšējā gada rudenī, un šajā ziemā praktiski neietekmēja sagatavošanos meža atjaunošanas darbu sezonai,  pastāstīja Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas Meža atjaunošanas un meliorācijas daļas priekšnieks Osvalds Cinītis. — Ziemā pārsniedzām sēklu sagatavošanas plānus, augsne rudenī ir sagatavota, pagājušajā gadā izpildījām sējeņu un stādu sagādes plānu. Dēstāmā materiāla pietiks arī kolhozu un sovhozu vajadzībām. Piecgades triju gadu uzdevumu esam izpildījuši visos rādītājos. Ierīkotas meža kultūras 26,1 tūkstoša ha kopplatībā, tas ir vairāk nekā plānots. Sasniegti augsti rādītāji meža kultūru pieaugumā. Bez tam esam palīdzējuši Ukrainai, Baltkrievijai un Krievijas Federācijai ar egļu sēklu materiālu. Eksportējam sēklas un stādus arī uz ārzemēm. Cieša ir mūsu sadarbība ar meža zinātniekiem. Ir ieviesta vesela virkne jaunu mašīnu meža sēšanā un stādīšanā. Meža atjaunošanā, selekcijā un stādāmā materiāla izaudzēšanā teicami ir strādājusi Jēkabpils MRS. Labus panākumus gūst arī E. Ezerlīcīša vadītā Jūrmalas MRS, kur par galveno mežzini strādā J. Graube, tāpat Bauskas un Kuldīgas MRS kolektīvi..

 A. Zandovskis, «Darba Balss» sabiedris kais korespondents 
 * Darba Balss / 15.05.1979
Kur priede dzimst 
Kad ziemā kokmateriālu sagatavošana izvērsta visā plašumā, gadās dzirdēt, ka, tā mežus cērtot, to ilgi nepietikšot. Meža darbinieki tomēr zina atbildēt, ka katru gadu republikas mežos koksne pieaug par 5 miljoniem m 3, bet izcērtam tikai ap 4,2 miljoniem m 3, t.i., 80%. Cita lieta, ja ik gadus neizpildītu paredzēto nocirsto meža platību apmežošanu. Kā tad šogad ir veicies meža mākslīgajā atjaunošanā? Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas Meža atjaunošanas un meliorācijas daļas priekšnieks Osvalds Cinītis ir apmierināts. Šinī piecgadē mums jāapmežo 33 tūkstoši ha. Kā iepriekšējos gados, tāpat šogad ar šiem darbiem nekāda aizķeršanās nav bijusi, tāpēc var apgalvot, ka uz šī gada 1. oktobri piecgades plāns meža atjaunošanā būs izpildīts. Sevišķi iepriecina tas, ka šogad krasi uzlabojusies darba kvalitāte un visās pārbaudītajās mežrūpsaimniecībās nav konstatēts neviens neapmierinošs darba izpildījums. Vislabāk ar darbiem šopavasar veicies Inčukalna, Jēkabpils, Alūksnes, Bauskas, Gulbenes un Jūrmalas mežrūpsaimniecībām, kuras savus uzdevumus izpildīja pirmās un vislabākos agrotehniskos termiņos... Apmierināts ir arī Inčukalna galvenais mežzinis Jānis Kreins. Mums šogad nebija liels meža atjaunošanas plāns tikai 120 ha. Tā kā katru gadu plānu nedaudz pārsniedzām, tad visas piecgades meža atjaunošanas plānu izpildījām līdz šā gada 1. jūnijam.
Vislielākais plāns bija Mālpils mežizstrādāšanas iecirkņa mežniecībai. Tā tos veica ātri un labā kvalitātē. Lieli nopelni te ir iecirkņa meistaram Andrim Reselim, kas šim darbam labi organizēja talciniekus un medniekus. Vispār mednieki gan Mālpils, gan Allažu kolektīvi ikgadus strādā ļoti aktīvi un apzinīgi, kā prēmijas saņemot arī aļņu atšaušanas atļaujas. Allažos visaktīvākie meža atjaunošanā bija iecirkņa priekšnieks Arvīds Broks un meistars Eriks Gulbis. Interesējos, vai visu koku stādus izaudzē paši inčukalnieši. Ne tikai pietiek pašiem, bet krietni palīdzam arī citām MRS un kolhoziem. Mums ir divas koku stādaudzētavas — Inčukalnā un Baltezerā. Inčukalnā audzējam galvenokārt egli, Baltezerā priedi. Te audzētā priede neslimo ar skujbiri, kas citur ir diezgan bieža parādība, tāpēc šogad nodevām gandrīz visām republikas MRS un arī kolhoziem 3 miljonus priežu stādu. Tas galvenokārt ir kokaudzētavas vadītāja Helmūta Kazaka nopelns, kura darbu nu turpinās tikko šopavasar LLA Mežsaimniecības fakultāti beigušais dēls Varis. Baltezera 8 ha lielo kokaudzētavu aizsargā pajauna meža sienas. 
Zem dzidri zilajām debesīm koši zaļo jauno priedīšu pareizie četrstūri. Vienā malā paprāvs dekoratīvo kociņu nodalījums. Pie savdabīga pīlādža nelielā ūdensbaseinā zaļo ūdensrožu lapas. Neliela dārza mājiņa zem spirgtām lapeglēm, tīri celiņi, kārtība. Jautāju Varim, kā viņi panāk, ka priedītes neslimo ar skujbiri.  Jā, ar skujbiri priedes mūsu stādaudzētavā nav slimojušas jau vairāk nekā desmit gadus. Nekāda noslēpuma nav tomēr  tikai rūpīgi jāapstrādā ar preparātiem.
Nu, bet to taču dara arī citur . . .  Tā arī jādara. Jāmiglo pēc vajadzības ne tikai formāli pēc priekšrakstiem, bet cik vajadzīgs. Tik, cik darbs to prasa. Helmūta Kazaka sirdslieta ir dekoratīvie kociņi. Šogad pārdevuši 7 tūkstošus. Te savāktas retas sugas gan dažādi viršaugi, vairākas ērikas sugas, galpērijas, retas Ķīnas un Japānas egļu sugas. Tas viss prasa zināšanas, rūpību un darbu. Jā, bez darba jau nekas neiznāk,  piekrīt Helmūts.  Mēs tā strādājam visa ģimene daudzus gadus — dēls, sieva Ausma, dažreiz otrs dēls Vents, kad sevišķi spiedīgi, arī sezonas strādnieki, studenti. Pamatā tomēr mēs paši, jo darbs stādaudzētavā prasa īpašu apzinību. Kad apstākļi prasa jāstrādā arī svētdienās un svētku dienās un arī darba stundas nevar tik stingri ievērot. Tā viņi - Kazaku ģimene te strādā tāpat kā citus pavasarus. Visi kopā — neskatoties, kurš ir priekšnieks, kurš padotais. Jo darbs šeit prasa zināšanas, rūpību un mīlestību. Gluži kā bērnudārzā. Un vai tad te arī nav mazu kociņu bērnudārzs, kurus gatavo lielajai meža dzīvei?

A. Zandovskis
* Darba Balss  / A.Zandovskis "Kur priede dzimst" / 18.06.1985
VARBŪT-BEZ CIRŠANAS? 
Dvīņubrāļi Varis un Vents Kazaki ir mežkopji Inčukalna mežrūpniecības saimniecībā. Baltezera stādu audzētavā zem sniega pavasarim spēkus krāj brāļu lolojums — vairāk nekā septiņi miljoni dažādu stādiņu. To lielais vairākums — priedītes. Ziemas miegu snauž arī Vara vaļasprieks — vairāk nekā divdesmit formu virši, dažādie rododendri un tūjas, kadiķi un īves. Nākotnē, varbūt jau nākamgad, te sazaļos arī lapotie stādi: forsitijas, bārbeles, spirejas, jasmīni, ozoli, oši un liepas. Tie diendienā gaidīs dvīņubrāļu un viņu ģimenes locekļu gādību. Bet šodien Varis, Vents un viņa meitiņa Zanda mežā pušķo un dedzina Vecgada eglīti un piedāvā arī mums: varbūt varam iztikt bez ciršanas?
Varis, Vents un viņa meitiņa Zanda mežā pušķo un dedzina Vecgada eglīti

VARBŪT-BEZ CIRŠANAS?
1987.12.31 Cīņa
O. Lūša teksts un foto

Sarunu ar Baltezera meža kokaudzētavas vadītāju inženieri mežkopi VARI KAZAKU, manuprāt, es uzsāku neveiksmīgi, pasakot, ka šajā jaukajā nostūrī valda apskaužams miers un ideālāku atpūtas vietu būtu grūti atrast. . . Gados jaunais mežsaimnieks - Jā dīvaini pasmējās un pacēla acis uz augšu, kur pāri priežu galotnēm mums tuvojās milzu sienāzis helikopters. Dārdoņa pieauga spēkā, un sacītie vārdi noslāpa troksnī. Mūsu sarunai turpinoties, sapratu, ka ne jau aviācijas vai tuvējās šosejas dēļ šo vietu nevar dēvēt par mierīgu. Koki un  krūmi, protams. aug klusējot, bet arī tie, kā jau visi bērni, sākumā spiež vecākiem klēpi, lai paaugušies to pašu darītu ar sirdi. Lūk, divgadīgie priežu sējeņi, kas nākampavasar izies lielajā dzīvē papildinās mežaudzes. Lai salīdzinājums ar mazuli šūpulī būtu pilnīgs, pietiek iedomāties par tām likstām, kas viņam draud, sākot ar izplatīto koku slimību skujbiri, beidzot ar aļņiem un stirnām, kuriem tāds zaļš, maigs stādenis ir īsts kārums. Kokaudzētavu ieskāva lapu zelts rāma čaukstoša rudens diena . . . Sējeņi drīz apklāsies ar sniega villaini, augšanas process apstāsies, notiks spēku uzkrāšanas brīnums — pavasarī trīspadsmit mežrūpniecības saimniecībām būs vajadzīgi veselīgi dzīvotspējīgi priežu sējeņi Latvijas mežu atjaunošanai. Protams, ar nelielu viesošanos kokaudzētavā ir par maz, lai aptvertu visu daudzveidīgo darbu, ko raksturo rūpīga agrotehnikas ievērošana, jaunu dekoratīvo formu izveide un atlase. Par šo pūļu galarezultātu var pārliecināties ne jau kokaudzētavā, bet apbraukājot un iepazīstot Latviju. Paciprešu, tūjveidīgu koku, piramīdu, piltuvju un diegu formas, kas sasniedz dažbrīd pat 20 metru augstumu, lapeglu un priežu dažādība visa zaļā bagātība vieš latviju ne tikai latviskāku, bet uzliek arī pa eksotiskam akcentam. Un te jāpiemin dvīņubrāļu Vara un Venta arī mežkopju, tēvs Helmuts Kazaks, kas jau labi sen aizsācis veidot augu kolekciju, izveidojis augu fondu dekoratīvajam materiālam. Mēs varētu būt ļoti bagāti, — Varis saka, — bet tādi pagaidām neesam aiz savas neprasmes pa īstam saimniekot. Neprotam iežogot jaunās meža kultūras, kā to dara vācu mežkopji. Medību saimniecības, kuras it kā dod lielus ienākumus tautsaimniecībā, nodara mūsu mežiem milzu postījumus. Mežu meistaram neskaitāmas reizes kultūras jāpapildina no jauna, jo aļņi un stirnas nograuž pašu pēdējo. . . Tā bija pirmā stāvā rieva, kas runājot ielēca Varim Kazakam pierē. Tālāk viņš pastāstīja, ka Baltezera kokaudzētava, viena no mazākajām republikā esošo divdesmit saimniecību starpā, tomēr nav nožogota no ārpasaules. Varim un viņa četriem palīgiem ir kontakti ar VFR, Cehoslovakijas un Zviedrijas kolēģiem, nemaz nerunājot par ciešām saitēm ar Latvijas botānisko dārzu selekcionāriem un dendrologiem. Un man ienāca prātā doma, ka koks taču arī var būt «internacionāls», protams, ne jau tiešā šī vārda nozīmē. Varis Kazaks dzīvē īsteno sava tēva pārliecību kvalitatīvu stādāmo materiālu var izveidot rūpīgas atlases veidā no materiāliem, kas iegūti visdažādākajās klimatiskajās joslās. Vērtīgās viršaugu un skujkoku kolekcijas tam ir apliecinājums. Un tā, lūk, izaug «internacionālists», kam vērtīgās pašmāju īpašības papildinātas ar jaunām, nebijušām . .. Nu gandrīz vai kā cilvēks, kas, pateicoties savu dažādu tautību vecāku veiksmīgam asiņu sajaukumam 
Lūk, no šādiem «bērnu autiņiem» koks cīkstās ārā,
lai sāktu patstāvīgu ceļu uz mežu
sevi piedāvā pasaulē ar retiem talantiem. Bet tad Vara Kazaka pierē ielēca vēl viena rieva... Mēs sākām runāt par patstāvīgas saimniekošanas iespējām. Kā īsts zemnieks, respektīvi, mežkopis, kuru biedē iespējamā neraža un zemās tirgus cenas, viņš sūkstījās: Priežu cenas ir tik zemas, ka sēklām būtu jākļūst par 300 procentiem dārgākām. Tā kā stādiem cenu paaugstināt mēs nevaram, iznāk, ka strādājam nerentabli. Stāda materiāla kvalitāte atkarīga vienīgi no mums pašiem. Diemžēl, mēs nevaram pateikt, kādu peļņu dos mūsu saimniekošana. Patiešām, šāda nezina nav īsta saimnieka cienīga. Pirms aizbraukt no Baltezera meža kokaudzētavas, es uzkāpu tuvējā novērošanas tornī, kas, starp citu, ir ļoti raksturīgs visam Inčukalna MRS mežu masīvam, jo ugunsnelaimes šeit atgadās visbiežāk. Droši vien skats bija apmēram tāds pats kā no zemu lidojošā helikoptera. Astoņus hektārus lielā kokaudzētava atgādināja iekoptu zemes pleķīti meža vidū ar ēkām, siltumnīcas spīdīga polietilēna muguru, maigu priežu sējeņu zaļumu matemātiski precīzās rindās. Nākampavasar 2,5 miljoni priežu sējeņu izklīdīs pa mežrūpniecības saimniecībām. Te ir šūpulis divgadīgiem koku mazuļiem... Un arī oāze, kurā valda šķietams miers, atbraucēju nemanot uzlādējot ar optimismu. Šeit taču glabājas atslēga vienai no vērtīgākajām Latvijas pūralādēm - mūsu mežu bagātībai.  

Divas rievas kokaudzētāja pierē  
1989.10.28 Darba Balss (Rīgas rajons)  
Beķeris, V.

Varis Kazaks savā darba laukā.

Baltezera stādaudzētavā pārdod dekoratīvo augu stādus 
Baltezera meža stādaudzētavā pirmo reizi šopavasar sāka pārdot dekoratīvo augu stādus kadiķus, rododendrus, dažādus pundurkokus un dzīvžogu materiālu. Tā ir privāta saimniecība, un to apsaimnieko Varis Kazaks kopā ar savu brāli Ventu. Kā Dienai pastāstīja Varis Kazaks, stādus viņi pārdod gan privātpersonām, gan organizācijām. Daudz pieprasījumu ir no zemniekiem. Saimniecības kopplatība ir 8 ha, 3 4 ha ir apstādīti ar meža stādāmo materiālu, bet 1 ha ir atvēlēts dekoratīvo augu stādiem. Baltezera stādaudzētavā katru gadu izaudzē 2,5 milj. priežu sējeņu un apmēram 30 000 lapegļu stādu. Priežu sējeņi tiek audzēti pēc pasūtījuma, bet lapegļu stādus vēl var pasūtīt stādaudzētavā.

Baltezera stādaudzētavā pārdod dekoratīvo augu stādus
1993.04.16 Diena
Sanita Upleja

 Kokaudzētava "Baltezers" / 2006.g. vasara 


Kokaudzētavas "Baltezers" vadītājs Varis Kazaks / 2010.g. 7.jūlijs
-