sestdiena, 2018. gada 14. jūlijs

Ādažnieki 100-gades Dziesmusvētkos <>
Novada mērs Māris Sprindžuks kopā ar gājiena dalībniekiem
Krāšņi nosvinēti Dziesmu un deju svētki.
Šogad svētkos piedalījās 6 deju kolektīvi, 3 kori un 1 koklētāju ansamblis, kopā vairāk nekā 300 dalībnieki no Ādažu novada.

Dalībnieki, kas pārstāvēja  Ādažu novadu:

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas koklētāju ansamblis “ĀDAŽU STĪGAS”

Jauktais koris “JUMIS”,
 


Senioru deju kopa “SPRIGULIS”

Vidējās paaudzes deju kopa “SPRIGULIS”


 


Tautas deju ansamblis “SPRIGULĪTIS”Jauniešu deju kolektīvs “RŪTA”
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “SĀNSOLĪTIS”


 
Senioru deju kolektīvs “DĒKA”.Jauniešu koris “MUNDUS”

Jauktais koris “SAKNES”
 


===

sestdiena, 2018. gada 7. jūlijs

Te būs skola ... ^
 

 

Noskaidrots Ādažu vidusskolas jaunās ēkas 
metu konkursa uzvarētājs
Ādažu vidusskolas jaunās ēkas metu konkursa uzvarētājs

Šā gada 16. martā Ādažu novada pašvaldība izsludināja iepirkumu "Jauna skolas ēka Ādažos". Metu konkursam bija atvēlēti divi mēneši, un šā gada 17. maijā tika iesniegti divi meti. Pēc žūrijas vērtējuma uzvaru guva SIA "Nams" projekts.

Šis ir tikai pirmais solis pretī jaunai skolai Ādažos. Nākotnē paveicams laikietilpīgs darbs, lai iecere kļūtu par realitāti – jārīko sarunu procedūra ar uzvarējušā meta autoru. Ja sarunu procedūrā tiks panākta vienošanās, tad tiks slēgts projektēšanas un autoruzraudzības līgums, notiks tehniskā projekta izstrāde. Pēc tam tiks izsludināts būvniecības iepirkums. Un tikai tad precīzi būs zināms nepieciešamā finansējuma apjoms un būvdarbu termiņš, 
 Ādažu novada domes projektu vadītājs un skolas jaunās ēkas projekta vadītājas vietnieks Normunds Masaļskis.

Iepirkums notika metu konkursa formā, kurā galvenā balva ir projektēšanas līgums. Vērtēšanas punkti tika sadalīti proporcijā 50:50, viena daļa punktu paredzēja vērtēt māksliniecisko daiļradi, bet otra – funkcionalitāti.
 Atsevišķi tika vērtēti ēkas energoefektivitātes parametri, kuri saistošo normatīvo aktu veidā būs spēkā brīdī, kad ēka tiks nodota ekspluatācijā un pēc kuriem ēkai ir jābūt gandrīz nulles patēriņa ēkai. Tāpat bija svarīgi jau šajā projekta stadijā pieprasīt izvērtēt termiņu, kurā arhitekti apņemas pabeigt projektēšanas darbus.

Pateicoties arhitektu veiksmīgi plānotam blakustelpu un saimniecisko telpu risinājumam, saglabātas plašas klašu telpas, tajā pašā laikā ticis sasniegts milzīgs telpu platības ietaupījums. 
 kopējā telpu platība ir 9726 kvadrātmetri. Tie ir apmēram 12m2 uz skolēnu, kas ir ievērojami mazāk nekā jebkurā citā pēdējos gados Latvijā būvētā skolā, kur šis cipars sasniedz vai ir lielāks par 20m2 uz skolēnu.

Uzvarētāja meta kopējais telpu apjoms, salīdzinot ar konkurenta metā iekļauto kopējo telpu apjomu, ir par 60% mazāks. Ietaupījums sasniegts uz tehnisko telpu rēķina, mācību telpām paliekot plašām.

Kā skaidro novada pašvaldībā,
 Ādažu vidusskolas jauno ēku sākumskolas posma skolēniem nepieciešamība būvēt, jo kopš 2005. gada Ādažu novada iedzīvotāju skaits ir palielinājies par 26%, un šī tendence turpina pieaugt. Ādažu vidusskolas ēkas maksimālā kapacitāte ir līdz 1200 skolēniem, bet jau 2015./2016. mācību gadā tajā tika uzņemti 1250 skolēni, atbrīvojot bibliotēkas telpas.

Pēc statistikas datiem tuvākajā nākotnē skolēnu pieaugums skolā prognozējams līdz pat 1800 skolēniem. Skolas jaunās ēkas kapacitāte ir paredzēta 800 skolēniem.

Autors Apriņķis.lv
22.06.2016
 

-