ceturtdiena, 2018. gada 18. janvāris

Pasākumi Kultūras namāMāmiņu klubiņš
 
Olgas disenīte / 14.05.1998.
 
Olgas disenīte
 
  
Ziemassvētku eglīte / 27.12.1999.
 
Ziemassvētki pensionāriem un politiski represētajiem / 28.12.1999.
 
Vējupīte / 28.01.2000
 
Intas Virzas šovgrupa
 
Ādažu vidusskolas aerobikas grupa
 


Viesojas Pēterburgas Zvēru cirks / 16.02.2001.
 


Ziemassvētku eglītē viesojas zaķis Žanis un kurmis Normis no Liepājas / 26.12.2002
 


Māmiņu klubiņa sezonas noslēgums / 17.06.2005.
 


Eglīte bērniem / 26.12.2005
 
   


Mūzikas skolu (Ādaži, Saulkrasti) koncerts Otrajā adventā / 09.12.2001
 


Ziemassvētku eglīte / 26.12.2001.
 
Lieldienas / 20.04.2003.
 

trešdiena, 2018. gada 17. janvāris

Māra Balode - ģeogrāfijas skolotājaģeogrāfijas skolotāja
Māra Balode ir dzimusi 1955. gada 24. decembrī Rīgā. No trīs gadu vecuma viņa dzīvo Ādažos, jo te apmetās viņas vecāki, mammai sākot strādāt Ādažu skolā par latviešu valodas skolotāju. Šeit aizritēja bērnība. Viņa pieredzēja, kā Ādaži no mazas apdzīvotas vietas, kurā bija tikai skola, aptieka, pasts, slimnīca, kolhoza kantoris, dažas dzīvojamās mājas, izauga par lielu, modernu ciematu.

1971. gadā Māra Balode pabeidza Ādažu astoņgadīgo skolu un turpināja mācības Rīgas 3. vidusskolā. Jau pamatskolas laikā viņa darbojas Jauno tūristu stacijā gidu pulciņā, kur iemācījās vadīt ekskursijas pa Vecrīgu, organizēt atpūtu bērniem, kas bija atbraukuši no citām republikām. Vidusskolas laikā viņa daudzus skolas biedrus iepazīstināja ar Vecrīgas interesantākajām vietām.
Pēc vidusskolas beigšanas M. Balode iestājas Latvijas Valsts Universitātes Ģeogrāfijas fakultātē, jo viņai vienmēr ir gribējies uzzināt, kas notiek plašajā pasaulē un kāpēc tā notiek. Uz ģeogrāfijas studijām mudināja arī viņas vecāki. 


Mācoties neklātienē Ģeogrāfijas fakultātē, viņa strādāja Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūta Iedzīvotāju izpētes nodaļā par laboranti. Darbs bijis interesants, bieži bija jāpiedalās iedzīvotāju aptaujās par dažādām tēmām, piemēram, kā cilvēki pavada brīvo laiku, kādas ir galvenās vērtības cilvēku dzīvē.
Pēc Ģeogrāfijas fakultātes beigšanas (1981.) M. Balode strādāja pie Latvijas ainavu izpētes un klasifikācijas profesora K. Ramana vadībā. Kopīgi sastādītā Latvijas ainavu karte ir publicēta Latvijas ģeogrāfijas atlantā. Tajā laikā viņai bija iespēja piedalīties vairākās interesantās ainavzinātnieku konferencēs. Visspilgtāk atmiņā palikusi Voroņežas konference, kur bija reāla iespēja iepazīties stepi kā dabas zonu. 


1984. gadā Māra Balode sāka strādāt Ādažu astoņgadīgajā skolā sākumā kā tūristu pulciņu vadītāja, pēc tam arī kā ģeogrāfijas skolotāja krieviski runājošajiem bērniem. No 1986. gada sāka strādāt jaunajā Ādažu vidusskolā par ģeogrāfijas skolotāju.


Ļoti interesanta bija skolas tūristu pulciņa darbība - skolotāja kopā ar bērniem piedalījās „Magnēta” sacensībās, dažreiz pati bija gluži sabijusies, gaidot bērnus no meža laukā. Mācīja bērnus dedzināt ugunskuru, siet dažādus tūristu mezglus, uzsliet telti. Kopā ar bērniem piedalījās Rīgas rajona tūristu pulciņu sacensībās, kas bija romantisks pasākums ar nakšņošanu teltīs, ēdiena gatavošanu ugunskurā, kopīgu vakarēšanu un ar sacensībām tūrisma tehnikā. Skolotāja ierosināja arī Ādažu vidusskolas skolotājiem piedalīties skolotāju tūrisma sacensībās. M. Balode sacensībās parādīja labu sniegumu un vairākkārt tika iekļauta Rīgas rajona skolotāju komandas sastāvā. 1986. gadā šī komanda ieguva pirmo vietu Latvijā starp citām skolotāju komandām un saņēma ceļazīmi braucienam pa Gruzijas Kara ceļu, kas bija ļoti interesanti.


Arī skolā tika noorganizēts liels tūrisma pasākums, un visas klases piedalījās tūrisma sacensībās. 


Strādājot par ģeogrāfijas skolotāju, Mārai Balodei lielākā gandarījuma brīži ir bijuši, kad skolēni parādīja labas zināšanas. Visbiežāk tas saistīts ar ģeogrāfijas olimpiādēm, bieži viņas skolēni ir guvuši labus rezultātus rajona olimpiādēs - Juris Vetriņš, Kānis Karro, Atis Blūzmanis, Mārtiņš Felšus, Jānis Dreimanis, Aigars Taukačs, Jānis Zvilna, Jānis Mancēvičs, Artūrs Saburovs. Vairāki no viņiem startējuši arī valsts olimpiādēs – Juris Vetriņš vērtējumā ieguva otro vietu, bet Aigars Taukačs ieguva atzinību. 


No 2000. gada Māra Balode, strādājot kopā ar kolēģi skolotāju E. Krēsliņu, vadīja Ādažu skolas komercklašu darbu. Tas bija grūts, bet interesants laiks - skolēnu mācību firmas, Mārtiņdienu izstādes, kas ar katru gadu kļuva plašākas, biznesa plānu aizstāvēšanas, tūrisma projekti, sadarbība ar igauņu kolēģiem, “ēnu” dienas, uzņēmumu izpētes prakses u.c. 


Skolotāja ir bijusi audzinātāja trim klasēm Pirmā no tām bija vēl vecajā skolā un šie bērni tika audzināti līdz 8. klasei. Otrā klase tika audzināta no 5. līdz 12. klasei. Viņi skolu pabeidza 2001. gadā. Trešā bija vidusskolas komerczinību klase, kas skolu pabeidza nupat 2006. gadā. Šie skolotājai M.Balodei bija īpaši aktīvie bērni, kuri tika gan rāti, gan mīlēti un ar kuriem gan braukts dažādās ekskursijās, gan darīts viss iespējamais, kas paredzēts komercklašu programmā. 


Pašlaik skolotāja ir audzinātāja 5.c klasei, kuru viņa raksturo kā jauku un saprotošu klasi, bet ar problēmām.


Mārai Balodei ļoti patīk ceļošana un patīk izzināt citas tautas. Jau 6 gadus skolotāja vasarās strādā par gidu ceļojumu firmā „Impro ceļojumi”. Ved tūristus uz Poliju – Varšavu, Krakovu, Jasna Goru, Zakopāni; uz Čehiju – Prāgu, Pilzeni, Olomoucu, Slovākiju – Tatrimu, Levoču u.c. 

 
Ja ir laiks, tad skolotāja lasa grāmatas un apmeklē teātra izrādes. Atzīst, ka vēlētos mazāku slodzi skolā, lai vairāk atliktu laika radošai darbībai – olimpiādēm, konkursiem, stundu satura daudzveidošanai.

2007.gada jūnijā

*Darbu sagatavoja 11.a klases skolēns Oskars Lapsa
Projekta vadītāja informātikas skolotāja Sarmīte Savicka
pirmdiena, 2018. gada 15. janvāris

Bērnu ( ĀBVS ) vīzija par Ādažiem

autors: Adrija Medne
 

autors: Veniamins Banzeruks


autors: Rebeka Spickus


autors: Marta Kristiāna Bulāne


autors: Jorens Nils Dravenieks
 

autors: Andrejs Ernests Legzdiņš


autors: Samanta Zakdovska


autors: Alekss Retigs


autors: Megija Jēkabsone


autors: Vlada Kozlova


autors: Laura Plīksa


autors: Evelīna Lase


autors: Sofija Kolešņičenko


autors: Valērijs Stelmačenoks


autors: Tomass Prokofjevs