pirmdiena, 2018. gada 23. aprīlis

Ādažu vecā skola

Ādažu skolas audzēkņi mūzikas nodarbībā / ap 1929.g.


Skolēni - svētku pasākumā iestudētās ludziņas dalībnieki / 1938.g.


Mājturības stundās apgūto prasmju demonstrēšana - audzēkne pašdarinātā tautas tērpā pie pašas izaudzētas puķes / 1930.g.


Rīgas apriņķa skolu valde. Viņu vidū arī ādažnieks J.Perlbahs / 1920.g.


Prof. P.Kundziņa projektētā jaunā Ādažu pamatskolas ēka / ap 1927.g.


Jaunās Ādažu pamatskolas atklāšanas svētku goda vārti / 01.09.1927.


Ādažu skolas audzēkņi un pedagogi / 1928.g.


Audzēkņi kopā ar skolotāju Martu Drēziņu / 1930.g.
Kopā ar skolotāju Martu Drēziņu pie skolas ēkas / 1930.g.
paraksts iepriekšējai bildei
paraksts iepriekšējai bildei