piektdiena, 2016. gada 4. marts

Ādažu vidusskolas atklāšana / himnas, atslēgas pasniegšana / 1986.g. #

LIELA, BALTA UN KALNĀ

Ceļš ir tāpēc, lai nokļūtu šeit... Tāda izjūta rodas, no attāluma jauno Ādažu vidusskolu ieraugot. Centrā apziņa vairāk nostiprinās, ja esi observatorijas torņa laukumiņā un vēro apkārtni: taciņas, ceļi un šoseja stīdz pretī skolai, savijoties pie tās kā mezglā. Nav svarīgi, vai ģeogrāfiski vidusskola ir vai nav Ādažu viducī, vienalga, tā nes sevī mūsu tautā tradicionālo priekšstatu par skolu kā galveno ēku apvidū. Šādus iespaidus nerada nejaušība. Tos paredzējuši skolas projekta autori Ilga Alsiņa un Vitālijs Fjodorovs, bet ieceri realizē Rīgas rajona agrofirma «Ādaži». Skolas celtniecība ir firmas vadības iniciatīva, un firma pati arī ceļ, kaut, protams Izglītības ministrija celtniecību finansē tajās līdzekļu robežās, kuras pieļauj šāda profila ēku būve. Taču jau tagad (kaut uzcelta tikai pirmā kārta, bet tādas pavisam ir trīs) ir redzams, ka Ādažos tapusi skaistākā, mūsdienīgākā un, protams, dārgākā skola. Tomēr, kā saka, tā ir pašu ādažnieku darīšana, ko un cik viņi likuši klāt. Pagaidām Latvijā nav precedenta šādai kompleksai skolai. Tā projektēta atbilstoši skolu reformas prasībām. Pagaidām visa kompleksa vēl nav, taču celtniecība rit strauji. Firmas priekšsēdētājs Alberts Kauls: — Skolā mācās tikai trešā daļa kolhoznieku bērnu, pārējie ir dažādu citu ļaužu, kas dzīvo skolas tuvumā. Mēs tagad nododam skolu pedagogiem, cerot, ka viņi un skolēni saglabās ēku tās pirmatnējā skaistumā, pratīs iemācīt cienīt cita darbu, novērtēs līdzekļus, kurus viņiem atvēlējusi gan valsts, gan mūsu saimniecība. Pie skolas, kur zāliena vidū stāv ozols, mēs gribam uzcelt pieminekli Krišjānim Baronam. Lai skolēni mācās cienīt savas tautas tradīcijas, kultūru, gara mantas, lai zina tautasdziesmas, lai izjūt piederību savai zemei un atbildību par to. Kad skola būs pilnībā gatava, viens no četriem korpusiem tiks izmantots darbaudzināšanai. Faktiski ādažniekiem būs sava iekšējā profesionāli tehniskā skola ar plašām garāžām un darbnīcām. Skola izpildīs kolhoza sociālo pasūtījumu: skolēni apgūs apmēram desmit specialitātes, kuras visvairāk nepieciešamas saimniecībai. Audzēkņi iegūs profesijas, kas noderēs lauksaimniecībā, celtniecībā, sadzīves pakalpojumu sfērā, dažādo palīgnozaru cehos. Tas nebūt nenozīmē, ka Ādažos neizaugs inteliģence, tomēr tie, kuri pēc vidusskolas neies tālāk mācīties vai darīs to neklātienē, būs sagatavoti darbam. Konkrētam, vajadzīgam, iepazītam. Pedagogi visvairāk priecājas par lieliski projektēto un uzcelto galveno vienību — kabinetklasi. Tā sastāv no trim telpām: auditorijas, laboratorijas un mācību līdzekļu glabātavas. Interesi izraisa skolas observatorija. Zvaigznes ir ne tikai romantika. Zvaigznēs raudzīties un to noslēpumus pārzināt ir divdesmitā gadsimta cilvēka prestiža lieta. Ādažniekiem ir arī savs skaitļošanas centrs, kura bankā glabāsies ziņas par skolēnu no pirmās līdz vienpadsmitajai klasei. Šāda socioloģiskā personības karte palīdzēs ne tikai audzinātājam, bet arī jaunietim objektīvi novērtēt pašam sevi nākamās profesijas izvēlei. Gan skaitļošanas centra, gan televīzijas centra darbu skolā palīdzēs uzsākt kolhoza speciālisti, jo viņiem ir pieredze. Ādažu skola ir loģisks bērnu dārza turpinājums visplašākajā nozīmē: gan ar gaumi ēku izveidē, iekārtojumā, gan ar kopīgu audzināšanas darbu galvenajos virzienos. Abās iestādēs ir optimāli apstākļi personības veidošanai. Piemēram, visi bērnudārza audzēkņi ir labi peldētpratēji. Skolā šo māku vairāk nostiprinās nodarbībās divos peldbaseinos. Viens mazāks — iesācējiem, otrs, divdesmitpiecmetrīgs, tiem, kuriem peldēšana ir iemīļots sporta veids.
Skolā aktu zāle paredzēta 800 vietām. Skatuve neatšķirsies no tām, uz kurām strādā labākie Latvijas profesionālie teātri. Nepieciešamības gadījuma aktu zāli savienos ar sporta zāli, kuras izmēri būs 48X24 metri Pēc kompleksa pabeigšanas Ādažu vidusskolā mācīsies jau 1300 bērnu. Vēl paliek daudzas nenosauktas telpas, piemēram, zāles koriģējošajai vingrošanai, simpātiskais skolas centrs, kurš neapšaubāmi ir arhitektoniska veiksme: ar milzīgu gaismas kupolu griestos un iekšējo balkonu. Centrs reizē ir sapulcēšanās vieta un reizē — iespēja atpūsties. Ādažu vidusskolas pedagogi, šo mācību gadu uzsākot, ieguvuši principiāli jauna stila skolu. Un nekādi vārdi par skolotāja prestiža celšanas nepieciešamību nepārliecina tā, kā to izdara jauna, skaista, moderna skola, kuras atslēgu šogad celtnieki nodevuši skolas kolektīvam.

LIELA, BALTA UN KALNĀ
1986.10.09 Dzimtenes Balss
V. Pētersone 


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru