piektdiena, 2016. gada 26. februāris

Valdības uzrunas Ādažu vidusskolas atklāšanā / 1986.g.
Skolas atklāšanā piedalījās Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks L.Bartkevičs2015.g.


trešdiena, 2016. gada 24. februāris

trešdiena, 2016. gada 10. februāris

Pirmā stunda Ādažu Vidusskolā / 1986.gads


Ādažu vidusskola / 1987.g.


Agrofirmas "Ādaži" slaucēja Elza Mitriķe apmeklē Ādažu vidusskolu / 1987.g. 13.marts

Pirmā  stunda Ādažu vidusskolā pasniedzēju: Gaļinas Gornostajevas, Veras Solovjovas (matemātika), Vandas Daugavietes, Vitas Reinboomas (ex Caunes) klasēs.
Pirmā stunda skolotāju: Ausmas Grodzas, Līvijas Egles (pamatizglītības skolotāja), Maijas Latiševas, Ilzes Dreimanes (pamatizglītība) klasēs.
2018.g. 1.septembris