otrdiena, 2014. gada 1. aprīlis

Alberts Kauls #


Albertam Kaulam - 45 / 1983.gada 15.oktobrī

 Dzimis 1938.gada 15. oktobrī Kuldīgas rajonā, Skrundā.
VĻKJS iestājies 1953.g. ( līdz 1959.g. )
PSKP biedrs no 1960.g.
1970.g. ieguvis augstāko izglītību - beidzis Viļņas augstāko partijas skolu.No 1974.g. 6.jūlija kolhoza "Ādaži" priekšsēdētājs.
Lauksaimniecības zinātņu kondidāts ( 1981.g. ). Disertācijas tēma - "Pētījumi par slaukšanas tehnoloģiju piena ražošanas kompleksos ".
Agrofirma "Ādaži" un Alberts Kauls 

Par Albertu Kaulu un agrofirmu "Ādaži" visi runā slavējošiem vārdiem. "Ādažos" labs graudu birums, kartupeļu ievākums, tāpat izslaukums. Tas, protams, nav viss, jo "Ādaži" laiž tirgū ari dažādu produktu izstrādājumus. Agrofirmai pieder picērija, (ar akcionāru līdzdalību), krājaizdevu sabiedrība, maizes ceptuve un ārējas tirdzniecības firma "Adažimpeks". Pagājušajā gada tīrā peļņa pārsniegusi 20 milj. rubļu. "Ādažu" priekšsēdētājs ir Alberts Kauls. Viņu pagājušā gadā ievēlēja par republikas Kolchozu padomes priekšsēdētāju, uzaicināja uz Dartmutas konferenci ASV, izvirzīja par delegātu 19. Vissavienības partijas konferencei Maskavā, piedāvāja Ministru padomes priekšsēdētaja vietu, ko viņš noraidīja, ievēlēja Latvijas Tautas frontes domē utt. Tas viss tāpēc, ka A. Kauls ir labs kapitālists — viņš māk ražot ar peļņu un tāpēc arī Gorbačovs ar viņu runā. Tāpēc viņš nesen viesojās ASV pie Kellogg firmas Mičigenā, jo grib mācīties ražot jaunus produktus pēc šis amerikāņu firmas receptēm un metodēm. Par latviešu jauniešiem un nākotni viņš žurnālā "Zvaigzne" (22/88) saka tā: "Mēs protam skaisti dziedāt, apkopt kapuvietas - bet kā ir ar dzimtu censonības uzturēšanu? Kāpēc pie augstskolu durvīm neredz latviešu jaunekļu rindas? Bez gudrām galvām to labo autonomiju gatavu nedabūsim. Ne laukos ne pilsētā..."
* Laiks / 08.02.1989
No kreisās Grigorijs Lučanskis un no labās Alberts Kauls kopā ar ārzemju sadarbības partneriem.

Pēc svinīgā pasākuma Augstākajā padomē / 1986.gada augusts
 
Apbalvots ar Darba Sarkanā Karoga ( 1982.g. ) un diviem ordeņiem "Goda zīme" ( 1972.g. un 1977.g. ),  medaļu "Par nopelniem" ( 1983 ).
Nopelniem bagātais kolhoznieks ( Ādaži ).

1986.gada augusts/ A.Kaulam pasniegts Darba varoņa nosaukums un Zelta zvaigzne.

Ādažu vidusskolas atklāšana / 1986.g.

Kopā ar fermas Briljanti vadītāju Z.Štālbergu
DRAUDZĪBĀ UN SADARBĪBĀ 

Ko jūs teiktu, uzzinot, ka mikrokompjūterus ražo . . . kolhozs? Jo vairāk, tā speciālisti izveido programmu matemātisko nodrošinājumu, pēc kā liels pieprasījums. Jūs piekritīsit  izbrīna cienīgi fakti! Bet ar to «Slušovices» vienota lauksaimniecības kooperatīva agrokombināta «brīnumi» nebeidzas. Šajā ČSSR unikālajā saimniecībā pašu spēkiem izgatavo oriģinālu zemkopības tehniku, transplantē embrijus agrā to attīstības stadijā, eksportē pārtikas produktus. Skaidrības labad minēšu vēl dažus skaitļus nedaudz vairāk par 4000 kolhoznieku gadā saražo produkciju vairāk nekā par 400 miljoniem rubļu, 1000 lopu ganāmpulkā vidēji no govs gadā slauc 6000 kg piena, labības hektāra vidējā ražība te 62 centneri, un ik gadus valstij tiek pārdotas 7000 tonnas gaļas. 
Agrokombināta sasniegumus lielā mērā ietekmējis augstais kolhoznieku izglītības līmenis. Šeit strādā 16 zinātņu kandidāti, ap 300 cilvēku ieguvuši augstāko izglītību. Bez tam saimniecības problēmas pēc sava tiešā darba veikšanas palīdz risināt zinātnieki no dažādām zinātniskām organizācijām. Aizpagājušo svētdien agrofirmā «Ādaži» darba vizītē ieradās ČSSR delegācija CKP Dienvidmorāvijas apgabala sekretārs Miroslavs Zaics, «Slušovices» priekšsēdētājs Františeks Cuba, partijas komitejas priekšsēdētājs Pāvels Cmoliks. Čehoslovaku draugi iepazina «Ādažu» kolektīva sasniegumus lopkopības industrializācijas jomā, pārstrādes un palīgnozaru attīstību, sociālo jautājumu risinājumu. Viesi ar agrofirmas vadību apmainījās viedokļiem, skarot visai plašu jautājumu loku. Tikšanās likumsakarīgs noslēgums bija sociālistiskās sadraudzības līguma parakstīšana (attēlā). Runājot preses konferencē, agrofirmas «Ādaži» priekšsēdētājs, Sociālistiskā Darba Varonis Alberts Kauls teica: Mūsu draudzības sākotne šā gada aprīlī, kad pēc PSKP CK un Latvijas Komunistiskās partijas CK iniciatīvas mūsu republikas delegācija ieradās «Slušovicē», lai apgūtu šīs savā valstī pirmās un lielākās saimniecības pieredzi. Jau tolaik mēs sapratām, ka ir izveidojies pamats, lai ar čehoslovāku kolēģiem veidotu ciešu darbu un draudzības saikni. Tagad mūsu draugi iepazinušies ar «Ādažiem». 


Domāju, ka noslēgtais līgums abu saimniecību dinamisko attīstību jo vairāk paātrinās. Mēs priecājamies, sacīja ekonomikas zinātņu kandidāts Františeks Cuba, ka mums tika dota iespēja ierasties «Ādažos». Man iznācis būt daudzu valstu saimniecībās, bet, neslēpšu, jūsu agrofirma pārsteidza visur jūtama augsta darba un tehnoloģiskā disciplīna, redzams, ka «Ādažos» strādā uz grauda ņemot zinātnes un tehnikas progresu. Mūsu parakstītajā līgumā iekļauts plašs jautājumu spektrs par tā risināšanu jau tuvākajā laikā tiks radītas darba programmas. Lielu interesi izraisa sadarbība embriju transplantēšanā. Runa ir par  ražīga slaucamo govju ganāmpulka atražošanu. Mēs «Ādažiem» palīdzēsim apgūt šo tehnoloģiju gan praktiski, gan konsultējot. Savukārt mums šķiet noderīga latviešu draugu pieredze kartupeļu audzēšanas ražošanas sistēmas izveidē, cilvēka faktora aktivizācijā. Vēl jāpiebilst, ka «Ādažu» — «Slušovices» sadarbībā sasniegts jauns līdzīgu divpusēju attiecību līmenis, kam jāsekmē abu saimniecību ekonomiskā un sociālā attīstība. Runa ir ne tikai par pieredzes, speciālistu grupu un pirmrindnieku savstarpējām apmaiņām, bet arī par kopēju izstrāžu radīšanu. 

J. Sabads, kolhoza «Ādaži» preses grupas _vadītājs
 * Darba Balss / 30.08.1986
 
Sarunā ar žurnālisti Māru Plataci pie kantora ēkas.Alberts Kauls (15.10.1938 – 24.09.2008) bija ilggadējs kolhoza “Ādaži” vadītājs. Veiksmīgi saimniekojot viņš izpelnījās ādažnieku uzticību un labvēlību. Andra Šķēles valdības laikā bijis Zemkopības ministrs. Kauls no 1989. līdz 1990. gadam bija PSRS Prezidenta padomes loceklis. Bijis "perestroikas" aizsācēja Padomju Savienības prezidenta Mihaila Gorbačova padomnieks lauksaimniecības lietās.

Alberts Kauls vadīja Ādažu saimniecību no 1974-1991 gadam ( 07.03.1991. notika a/s "Ādaži" dibināšana un A.Kaulu vairs nepārvēlēja )

  Miris bijušā kolhoza "Ādaži" priekšsēdētājs Alberts Kauls
    Bijušo kolhozu un vēlāk agrofirmu "Ādaži" viņš vadīja no 1979. līdz 1989.gadam. Par priekšsēdētāju A.Kauls ir strādājis ne tikai Ādažos, bet arī kolhozos "Ļeņina ceļš" un "Uzvara". Savulaik A.Kauls bija perestroikas aizsācēja Padomju Savienības prezidenta Mihaila Gorbačova padomnieks lauksaimniecības lietās, vadīja Rīgas rajona izpildkomitejas Lauksaimniecības pārvaldi, bija zemkopības ministrs A.Šķēles valdībā (1995.).Kopš aiziešanas no Ādažiem, A.Kauls dzīvoja Līgatnes tuvumā Āraišu novadā, bijušajā Āraišu pagastā. Arī atvadīšanās no mūžībā aizgājušā notiks Līgatnē.
Janvārī klajā nāks Ērika Hānberga sastādītā grāmata par kolhoza Ādaži priekšsēdētāju Albertu Kaulu. Ideju šim darbam leģendārā priekšsēdētāja bērēs devis kinorežisors Jānis Streičs. Viņa domu uztvēris kādreizējais padomju saimniecības Blīdene direktors Aivars Andersons, kurš kopā ar Kaulu organizējis Lauksaimnieku savienību. Tagad Andersons apzinājis aptuveni astoņdesmit cilvēku, kuri snieguši liecības par bijušo Ādažu priekšsēdētāju, un tās visas iekļuvušas Ērika Hānberga sastādītajā grāmatā Alberts Kauls triumfā un traģismā. Atraitne, sekretāres, šoferi, kaimiņi, tālaika augstākā ešelona pārstāvji atceras, kāds bijis veiksmīgais latviešu padomju lauksaimniecības pīlārs. Mihails Gorbačovs viņa saimniekošanas sistēmā ieraudzīja principus, kādi būtu tiražējami visā Padomju Savienībā. Jāņa Petera rakstītajā grāmatas pēcvārdā lasāms: "Pārrijušies, - tādu apzīmējumu reiz sarunā ar augstu padomju Latvijas vadītāju man nācās dzirdēt par Kaulu un viņa darbiniekiem."    

Tomēr kolhozu un sovhozu sākotnē Latvijā neviens nebija pārrijies, gluži pretēji - saimnieciskas neveiksmes sekoja cita citai. Veltījis savu profesionālo dzīvi lauku dzīves aprakstīšanai, Ēriks Hānbergs izjūt tās skumjos un priecīgos mirkļus. Tomēr viņš saglabā iekšējo līdzsvaru un Leģendām par dzīvē sastaptajiem kolhozu priekšsēdētājiem stāsta bez jebkādas eksaltācijas


Alberts Kauls ( 15.10.1938.-23.09.2008.)
 
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru